Lakialoite translain muuttamisesta sai laajan tuen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 1
Kansanedustaja Silvia Modig. Kamera tavoitti hänet Pride-viikon mediakeskustelusta. Taustalla kaupallisen radion piiristä tunnettu toimittaja Laura Haimila.

Kansanedustaja Silvia Modig on jättänyt lakialoitteen translain korjaamiseksi. Juhannuksen alla eduskunnan kansliaan jätettyyn aloitteeseen kertyi kannatusta 85 edustajalta. Heitä oli kaikista muista ryhmistä paitsi perussuomalaisista ja kristillisistä. Aloitteen mukaan lainkohtaa pakkosteriloinnista tulisi muuttaa. Aloitteesta uutisoi HBL 1.7.16.

Suomen sterilisointisääntö on saanut arvostelua kansainvälisellä ihmisoikeuskentällä. Suomen tilanne mainitaan mm YK:n Kidutuksen vastaisen komitean viimeisimmässä maaraportissa.

Seta pääsihteeri Kerttu Tarjamo huomauttaa, ettei nykyinen laki lähde yksilön itsemääräämisoikeudesta. Prosessi voi myös kestää vuosia. Muualla Pohjoismaissa sterilointipakko on voimassa vain Färsaarilla.

1 kommenttia

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

1 § (8.4.2016/252)
Vahvistamisen edellytykset

Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän:

1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön


Suomessa ei ole olemassa pakkosterilointia, koska lisääntymiskyvyttömyysvaatimus voidaan täyttää myös muuten.

Modigin lakialoitteessa lienee kyse lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistosta?

Kun/jos se poistuu, alkaa kertyä tarkempaa dataa siitä, miten hormonihoidot vaikuttavat jälkeläisiin, jos mitenkään.