EIT: Avioliitto-oikeuden kieltäminen samaa sukupuolta olevalta parilta ei riko Euroopan ihmisoikeussopimusta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) torstaina 9.6. antaman päätöksen mukaan avioliitto-oikeuden kieltäminen samaa sukupuolta olevilta ei ole vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Päätös liittyy tapaukseen vuodelta 2004, jossa Ranskan Béglessä pormestari Noel Mamere vihki siviilimenoin miesparin avioliittoon, jonka jälkeen yleisen syyttäjän vietyä asian oikeuteen eri oikeusasteet katsoivat vihkimisen olevan mitätön. Vihkimisen suorittanut pormestari myös erotettiin kuukaudeksi tehtävästään.

Tuolloin samaa sukupuolta olevat parit eivät voineet solmia avioliittoa, vaan he saattoivat solmia sekä hetero- että homopareille tarkoitetun "kevytavioliitoksi" kutsutun PACS-sopimuksen. Ranskassa samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin vuonna 2013.

Asia vietiin lopulta EIT:n ratkaistavaksi, koska avioliiton solmineet Stéphane Chapin ja Bertrand Charpentier katsoivat Bourdeauxn käräjäoikeuden päätöksen kumota avioliitto syrjivän heitä seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella.

Tapauksessa Chapin & Charpentier v. Ranska (nro 40183/07) oikeusistuin katsoi, ettei avioliitto-oikeuden kieltäminen samaa sukupuolta olevalta parilta ole syrjintää.

Miehet olivat vedonneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. pykälään, jossa taataan oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe liittyen 14. pykälään, joka säätää oikeudesta syrjimättömyyteen. Lisäksi miehet vetosivat sopimuksen kahdeksanteen pykälään, jossa säädetään oikeudesta yksityisyyden ja perhe-elämän kunnioittamiseen liittyen oikeudesta syrjimättömyyteen säätävään 14. pykälään.

Human Rights Europe: France: Judges reject same-sex marriage human rights complaint
ECHRSO: Denying a same-sex couple access to marriage in France did not violate the ECHR - judgment in Chapin and Charpentier v France
Ranskan ensimmäinen homoavioliitto - hallitus raivoissaan.

2 kommenttia

Peten täällä ihannoimat kristityt ovat taas noin olleet ihmisoikeuksia ja rakkautta vastaan.

Itse toivon että kristinuskomus kykenisi henkisesti vapautumaan synneistään ihmiskuntaa ja luonnon luomaa maailmaamme vastaan.
Mutta voin toki toivoa liikoja siltä.
  • 2 / 2
  • Jorma Hentilä
  • 12.6.2016, 1.13
Human'in uskontokammo näyttää estävän myös luetun tekstin ymmärtämisen.