Tutkimus: Lesbovanhemmilla suurempi stressi vanhemmuudesta kuin heterovanhemmilla, lapset yhtä hyvinvoivia

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 1

Vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä lapsen henkisen ja fyysisen terveyden kannalta, kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Sen sijaan lesbovanhemmilla huomattiin enemmän vanhemmusstressiä kuin heterovanhemmilla.

Tutkimus on esillä Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics -julkaisussa.

Vertailussa vertaiset perheet

Tutkimuksessa vertailtiin 95:ttä samaa sukupuolta olevan vanhemman taloutta yhtä moneen eri sukupuolta olevan vanhemman talouteen. Vertailtavat perheet vastasivat mahdollisimman hyvin toisiaan, esimerkiksi asuinpaikan ja asumisolosuhteiden, vanhempien iän sekä koulutustason, ja lasten iän, rodun ja sukupuolten osalta.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, tohtori Nanette Gartrell kertoo CNN:lle tavoitteena olleen tehdä todelliseen väestöpohjaan perustuva vertailu, joissa vertaillaan "omenoita omenoihin". Molempien ryhmien vanhemmat ovat olleet jatkuvasti yhdessä ja lapset ovat eläneet yksinomaan parin huomassa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksen vanhemmat ovat yksinomaan naispareja, koska miespareja ei ollut kylliksi. Tutkittava data oli peräisin National Survey of Children’s Health -kyselystä vuosilta 2011-2012. Perheiden vanhemmista ainakin toista haastateltiin puhelimitse.

Lapset vertaisia, vanhemmuuteen liittyvässä stressissä eroja

Tuloksia analysoitaessa ei vertailtujen ryhmien välillä löytynyt eroja lasten terveydessä, tunne-elämän ongelmissa, käyttäytymisessä tai oppimisessa. Samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset ovat henkisesti ja fyysisesti yhtä terveitä kuin heterovanhempien lapset.

Sen sijaan lesbovanhemmilla huomattiin esiintyvän enemmän vanhemmuuteen liittyvää stressiä.

Ilmiön arvellaan mahdollisesti liittyvän vanhempien kokemaan homofobiaan. Gartrell pitää mahdollisena, että lesbovanhemmat kokevat heterovanhempia suurempaa painetta todistaa vanhemmuuden laadulla oikeutustaan vanhemmuuteen. Hän katsoo asiaan tarvittavan lisäselvityksiä, mutta silti hän arvelee samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuden nykyisin näkyvän esilläolon olevan osatekijänä stressiin.

Linjassa muiden selvitysten kanssa

Monet muutkin hiljattain tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä lapset voivat yhtä hyvin kuin eri sukupuolta olevien vanhempien perheissä - joidenkin selvitysten mukaan jopa paremmin.

Samaa sukupuolta olevien vanhemmuutta ja näiden perheiden yhdenvertaista tunnustamista vastustavat ovat nostaneet esiin tutkimuslöydöksiä, jotka osoittaisivat "heteroydinperheiden" ylivoimaisuutta perhemuotona. Näitä tutkimuksia on kuitenkin kritisoitu siitä, että vertailtavien perheiden taustat eivät ole olleet keskenään yhdenveroiset. Heteroydinperheiden lapsia on esimerkiksi verrattu sellaisiin samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä eläviin lapsiin, jotka ovat kokeneet adoption, vanhempien eron tai joiden tausta on muuten rikkinäinen.

Same-Sex and Different-Sex Parent Households and Child Health Outcomes: Findings from the National Survey of Children´s Health
CNN: ´No differences´ between children of same-sex and opposite-sex parents
National Survey of Children´s Health
Tutkimusanalyysi: sateenkaariperheiden lapset eivät eroa heteroparin vanhemmoiman perheen lapsista

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Homokundi 1999
  • 19.4.2016, 16.31
Siinä jälleen Puolimatkalle ja muille Aitoavioliitto-fossiileille hieman luettavaa. :D