Sveitsiläiset eivät halunneet avioliiton rajaamista vain miehen ja naisen väliseksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 13

Sveitsiläiset torjuivat sunnuntaina 28. helmikuuta järjestetyssä kansanäänestyksessä kristillisdemokraattien (PDC) ajaman lakialoitteen, joka olisi paitsi muuttanut verotusta aviopareja suosivammaksi, mutta myös määritellyt perustuslaissa avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi.

Sveitsiläiset kaatoivat lakihankkeen äänin 50,8-49,2.

Äänestyksen pääasia koski Sveitsin käytäntöä, jossa avioparit voivat joutua verokohtelussa ja sosiaalietuuksissa yksin tai avoliitossa eläviin verrattuna epäedullisempaan asemaan, koska avioparin taloutta tarkastellaan molempien tulojen ja varallisuuden kautta.

Kylkiäisenä esitykseen kuului perustuslain muutos, jossa perustuslaissa oleva sukupuolineutraali avioliiton määritelmä olisi muuttunut määritelmältään vain miehen ja naisen väliseksi instituutioksi.

Joidenkin arvioiden mukaan avioliiton perustuslaillisen määritelmän muuttaminen olikin lakialoitteen tekijöiden todellinen päätavoite, ja tällaisessa paketissa avioliiton rajaaminen oli todellinen riski. Mielipidemittausten mukaan sveitsiläisistä noin 70 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien oikeutta avioliittoon. Esimerkiksi sveitsiläiset hlbti-aktivistit ovat kampanjoineet aloitetta vastaan: lakialoitteen hyväksyminen olisi johtanut yhden ryhmän syrjimiseen toisen asemesta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kansanäänestyksen tuloksen on arvioitu voivan siivittää avioliitto-oikeuden avaamista myös homopareille. Sveitsissä samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa vuodesta 2007 lukien, ja jo sitä aiemmin joillain alueilla. Rekisteröidyillä pareilla ei ole oikeutta perheen sisäiseen adoptioon.

Sveitsin osittain ns. suoraa demokratiaa edustavaan poliittiseen järjestelmään kuuluvat kansanäänestykset. Naiset saivat äänioikeuden valtioliiton vaaleissa vuonna 1971 ja viimeisessäkin kantonissa vuonna 1990.

ILGA-Europe: Switzerland rejects constitutional restriction in ´penalty of marriage´ vote

13 kommenttia

Kolme edistysaskelta 9 kuukaudessa, tuorein ensin.

Sateenkaariperheen sisäinen adoptio tulossa
Sveitsin ylähuone (Ständerat), joka edustaa kantoneja, hyväksyi päivällä Sveitsin hallituksen eli liittoneuvoston (Bundesrat) laatiman lakialoitteen sateenkaariperheen sisäisen adoption sallimisesta äänin 25-14. Vastaan äänestivät tietysti kristillisdemokraattien CVP ja oikeistopopulistien SVP.
Alahuoneen eli kansallisneuvoston (Nationalrat), jossa on 200 kansanedustajaa, käsittely on lähiaikoina, ja aloitteen läpimenoa pidetään varmana.

Sateenkaariperheiden kattojärjestön toiminnanjohtaja Maria von Känel toivoo lain tulevan voimaan mahdollisimman pian, koska se takaa sateenkaariperheelle lain suojan eri elämäntilanteissa ja jokaisella lapsella on oikeus elää valtion tunnustamassa perheessä.
Yksi uutinen:
https://queer.ch/politik/schweiz/staenderat-stimmt-neuem-adoptionsrecht-zu/
---
Perustuslakiin ei tullut homoavioliittokieltoa
Kuten aiemmin uutisoitu, yli kahdenkymmenen sateenkaarijärjestön käynnistämä kampanja Gemeinsam weiter, jota tukivat useat puolueet, kansanedustajat ja järjestöt ( http://www.gemeinsam-weiter.ch/nein-parolen/ ) onnistui estämään kristillisdemokraattien (CVP) aloitteen hyväksymisen kansanäänestyksessä. Krisujen aloite, joka oli verhottu pariskuntien verojuttuihin, olisi onnistuessaan määritellyt avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi eli perustuslakiin olisi tullut ns. homoavioliittokielto, mutta uhka onnistuttiin torjumaan. Mielipidetiedustelujen mukaan sveitsiläiset vastustivat CVP:n kansanäänestysaloitetta juuri homoavioliittokiellon vuoksi.
---
Rikoslakiin parempi syrjintäsuoja ja vihapuhe rangaistavaksi
Viime kesäkuussa Sveitsin parlamentti paransi homoja ja lesboja koskevia syrjintäsuojalain pykäliä sekä paransi rikoslakia siten, että vihapuhe ja solvaus homoja ja lesboja kohtaan on rangaistava teko.

Kommenttia muokattu: 09.03.2016 klo 02:34
Pientä edistystä jälleen

Parlamentin alahuone eli kansallisneuvosto (Nationalrat) hyväksyi lakialoitteen, jolla rekisteröidyssä parisuhteessa elävät asetetaan samaan asemaan avioliitossa elävien kanssa oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisessa eli sveitsiläisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä ulkomaalainen saisi Sveitsin oleskeluluvan ja kansalaisuuden samoin ehdoin kuin aviopuoliso tällä hetkellä.
Kansallisneuvosto hyväksyi aloitteen äänin 122-62, 8 tyhjää. Jopa kristillisdemokraatit hyväksyivät aloitteen ja ainoastaan populistipuolue SVP äänesti vastaan väittäen että aloite johtaa ”perheen uudelleenmäärittelyyn” tai jotain. Aloite siirtyy seuraavaksi alahuoneen eli kantonien neuvoston (Ständerat) käsittelyyn.
https://queer.ch/politik/schweiz/nationalrat-gleiche-rechte-bei-einbuergerung/

Kommenttia muokattu: 17.03.2016 klo 02:23