Avioliittolain liitännäislait lähetekeskustelussa torstaina

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Eduskunnan torstaisessa täysistunnossa on lähetekeskustelussa tasa-arvoisen avioliittolain ns. liitännäislait - hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Täysistunto alkaa 22.10. kello 16.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 15.lokakuuta.

- Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia.

- Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistettaisiin edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1. päivänä maaliskuuta 2017. Muuta lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa siten, että lakipykälät soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Nyt käsiteltävä esitys ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin. Niitä koskeva esitys valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja myös se on tarkoitus antaa eduskunnalle niin, että muutokset voivat tulla voimaan maaliskuun 2017 alusta.

Eduskunta: Hallituksen esitys HE 65/2015 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen avioliittolain liitännäislaeista

2 kommenttia

Päivi Räsänen (kd) kertoo blogissaan ( http://www.paivirasanen.fi/2015/10/avioliittolain-muutosesityksista-puuttuu-lapsivaikutusten-arviointi/ ) ja myös KD-lehti kertoo ( http://www.kdlehti.fi/2015/10/22/avioliitto-on-tasa-arvoinen-jo-nyt/ ), että Räsänen on pettynyt siihen, että "hallitus päätti kiirehtiä liitännäislait eduskunnan käsittelyyn, vaikka kansalaisaloite nykyisen avioliittolain säilyttämiseksi keräsi yli 100 000 nimeä ja on tulossa eduskunnan käsittelyyn". Päivi Räsäsen mielestä "Avioliitto on tasa-arvoinen jo nyt".

Ei mitään uutta Auringon alla. Räsäskä on taitava lukemaan lakia kuin Piru Raamattua. Räsänen unohtaa, että epätasa-arvo tulee esiin homoparien ja heteroparien epätasa-arvoisessa kohtelussa. Toki epätasa-arvo on homoseksuaalin yksilönkin kohdalla selvä.

Räsäsen mielestä hallituksen olisi pitänyt odottaa, että tasa-arvoisen avioliittolain vastainen kansalaisaloite tulee käsitellyksi. Miksi? Räsänen ei vain hahmota, että turha viivyttely aiheuttaisi asioiden kasautumista.

Lisäksi Räsänen on valitellut lapsivaikutusarvioinnin puutteesta. Avioliittolain muutos ei kuitenkaan muuta lasten juridista asemaa. Lapsivaikutusarvio on myös tehty perheen sisäisestä adoptiosta jo silloin, kun perheen sisäinen adoptio tuli mahdolliseksi. Siinä selvitettiin jo asioita, joihin avioliittolain uudistuksella on välillistä vaikutusta.