Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee torstaina tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4

Oikeusministeriön valmistelussa ollut hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi on torstaina 15.10. valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla. Esittelyn jälkeen hallituksen esitys menee eduskuntaan.

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain joulukuussa 2014, mutta seuraavan hallituksen tehtäväksi jäi huolehtia avioliittolain uudistuksen edellyttämistä lakimuutoksista muuhun lainsäädäntöön ja tuoda muutoksia koskevat lakiesitykset eduskunnan käsiteltäviksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Työmarkkinalainsäädäntöön liittyvä etuuksien yhdenvertaisuuden tarkastelu sen sijaan on vielä kesken Sosiaali- ja terveysministeriössä, ja esitys on luvassa myöhemmin. Jo aiemmin on kerrottu, että näiltäkin osilta lainsäädäntötyö on määrä saada valmiiksi ennen kuin tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa 2017.

Liitännäislakien eteneminen ei vaikuta tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloon.

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.10.2015
Setan puheenjohtaja ja eduskunnan hlbti-verkoston kansanedustajia tapasivat oikeusministerin

4 kommenttia

Hyvä että Lindström on pitänyt lupauksensa, jonka hän antoi kirjallisena eduskunnan puhemiehelle ( https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_71+2015.pdf ).

Räsänen typerehtii taas
Krisupuolueen entinen puheenjohtaja väittää, että ”sukupuolineutraalia avioliittoa markkinoitiin ”tasa-arvoisena”. Ensinnäkään sukupuolineutraalia avioliittoa ei ole olemassa. Laki voi olla sukupuolineutraali kuten tasa-arvoinen avioliittolaki tai yleinen oppivelvollisuuslaki. Räsänen vaatii myös ”lapsivaikutusten arviointia”, vaikka niitä on tehty niin Suomessa kuin kymmenissä muissa maissa ja osavaltioissa. Räsänen haluaa taas kerran esitellä kaikille, millä tavalla uskontopohjainen homo-ongelmaisuus on häntä vahingoittanut.
http://paivirasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204792-yli-100-000-tahtoo-aidon-avioliiton-sailyvan
Lapsen juridinen asema ei ole avioliittolain uudistuksessa muuttumassa, joten Räsänen suoltaa ulostetta. Sateenkaariperheissä elävien lasten vanhempien juridinen asema paranee tämän uudistuksen myötä, ja sen voi perustellusti olettaa lisäävän näiden lastenkin hyvinvointia.

Kenenkään asema ei ole avioliittolain uudistuksen myötä heikentymässä.

Perheen sisäisen adoption sallinutta lakiuudistusta varten tehty lapsivaikutusten arviointi vastaa avioliittolain uudistuksen herättämiin selvitystarpeisiin ja enemmänkin. Tuolloin selvitettiin mm. seuraavia aiheita: vaikutukset lapsen oikeudelliseen asemaan, vaikutukset lapsen kehitykseen ja vanhemmuuden käsitteen muuttuminen.

Räsäsen väitteet "mediahiljaisuudesta" ovat samaten täyttä tuubaa; lähinnä uhriutumista ja marttyyrin viitan sovittamista harteille.