UM jakaa verovaroista mittavaa tukea homovastaiselle Kansanlähetykselle

 • Uutinen
 • Yhteiskunta
 • (päivitetty )
 • -
 • 5

Ulkoministeriö tukee Suomen Evankelisluterilaista Kansanlähetystä (SEKL) mittavalla summalla, jolla kustannetaan Etiopian hiv- ja aids-vastaista työtä. SEKL on kuitenkin asenteissaan homovastainen. Säilyykö neutraalius Etiopian aids-torjunnassa?

Kansanlähetys on Viidesläinen herätysliike, joka on tunnettu tiukasta tukeutumisestaan Raamattuun. Homot he ilmoittavat hyväksyvänsä ihmisinä, mutta eivät heidän tekojaan. Kansanlähetys on ilmoittanut selkeästi ettei homoseksuaalisuus sovellu heidän arvomaailmaansa. He ilmoittavat suoraan ja julkisesti kieltäytyvänsä palkkaamasta homoja ja samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa eläviä henkilöitä työntekijöikseen.

Kansanlähetys saa ulkoministeriön kautta kanavoitua rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeisiin Etiopiaan, kuten hiv- ja aids-valistukseen ja terveydenhoitoon. Rahoitus tulee Suomen verovaroista. Sen lisäksi Kansanlähetys saa varoja luterilaisen kirkon kautta julistustyötään varten kehitysmaissa.

Kansanlähetys ei ole antanut vielä riittävää selvitystä siitä, ovatko he pitäneet nk. sanan levittämisen kokonaan erillisenä aktiviteettina terveyskasvatukseen liittyvistä asioista. On arveltu, että välillinen syrjintä olisi mahdollista siksi, että organisaation uskonnolliset periaatteet tulevat kuitenkin myös homojen tietoon. He eivät paljastumisen pelossa uskaltaisi hakeutua saamaan esimerkiksi hoitoa aidsiin kielteisiä asenteita toisaalla markkinoivalta taholta. Etiopiassa homoseksuaaliset teot johtavat paljastuessaan vankilaan. Lakia ollaan mahdollisesti vielä tiukentamassa siten, ettei homojen saamista tuomioista ole armahdusoikeutta.

Ulkoministeriö oli selvitellyt SEKL:n toimintaa Etiopiassa. Raportissa todetaan seikka, joka voidaan tulkita niin, että paperilla asiat ovat kunnossa, mutta syrjimättömyysperiaate ei ole selvä käytännössä. UM:n muistiosta: "Koska SEKL oli toimittanut nämä säännöstöt ministeriölle osana lausuntoaan, kysyi [UM:n] kansalaisjärjestöyksikön delegaatio näiden merkityksestä ja seurannasta. Hankkeen vastuuhenkilöt eivät vaikuttaneet tuntevan säännöstöjen periaatteita, määritelmiä tai toimintatapoja koskevia linjauksia sellaisella tasolla, mitä allianssin jäsenistöltä edellytetään."

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Etiopiassa homot ovat täydellisesti näkymättömissä. Arvellaan, että Rainbow Ethiopia –järjestö toimii etiopialaisten expat:ien toimesta maan ulkopuolella. Ulkoministeriön edustajat olivat koettaneet tarkastusmatkallaan Etiopiaan saada yhteyttä Rainbow Ethiopia –järjestöön, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Valistuskirjanen
Kansanlähetys on virallisesti sitoutunut toimimaan kehitysyhteistyössä ketään syrjimättä. Samaan aikaan järjestö levittää "täysin erillisenä toimena" äärikristillistä sanomaansa. He ovat toimittaneet englanninkielisen oppaan nuorisoa kouluttaville nimeltään Strengthenin Youth. Se on käännetty myös Etiopian paikallisille päääkielille. Oppaassa kehotetaan tyttöjä suojautumaan raiskauksilta pukeutumalla ei-provosoivasti. Uskollinen avioliitto on hyvä suoja sukupuolitauteja vastaan.

Valistuskirjasessa kuvaillaan seksuaalisia toimintoja varsin seikkaperäisesti, aina itsetyydyttämistä ja märkiä unia myöten. Itsetyydytystä kuvaillaan vahingolliseksi nuoren kehitykselle.

Vuosikymmeniä sitten kristillisissä piireissä opetettiin, että itsetyydys on vastoin Jumalan tahtoa ja rangaistava synti. Kannanotoissa viitattiin Raamatun tarinaan, jossa kerrottiin Oonanista, joka laski siemenensä sivuun. Hän siis tosiasiassa hoiti ehkäisyn käyttäen keskeytettyä yhdyntää. Jumala ei Raamatun kertomuksen mukaan hyväksynyt ehkäisyä ja rankaisi Oonania. Raamatun tätä kohtaa tulkittiin aikaisemmin tarkoittavan itsetyydystä. Sen vuoksi alkujaan termi oli onanointi. Nyt tämä opaskirja toteaa, ettei itsetyydytyksestä mainita Raamatussa sanaakaan. Kerrotaan myöskin, että uskonnolliset piirit suhtautuvat itsetyydykseen hyvin eri tavoin.

Homoseksuaalisuudesta tiedottamista nuorille pidetään tärkeänä.

* Aktiiviset homoseksuaalit ovat yksi korkean riskin ryhmistä, jotka saavat hiv/aids-tartuntoja ja levittävät sitä.

* Homoseksuaalista toimintaa voidaan havaita sellaisissa laitoksissa, kuin vankilat ja jotkut sisäoppilaitokset. Nuoria henkilöitä pitää suojella lähtemästä mukaan homoseksuaalisiin toimintoihin.

* Henkilöt, joilla on homoseksuaalinen orientaatio, voidaan auttaa neuvonnalla ja myötätuntoisilla (säälivillä) hoitotoimenpiteillä.

* Henkilön kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää tukea suhteita vastakkaisen sukupuolen kanssa.

* Nuoret henkilöt on pidettävä tarkasti erossa paikoista, joissa tapahtuu homoseksuaalisia toimintoja, kuten diskot ja klubit.

Kirjasessa kehotetaan painokkaasti tekemään ero käsitteiden homoseksuaalinen henkilö ja homoseksuaaliset teot välillä.

LISÄYS
Suomen ulkoministeriön virkamiesten tekemän, Etiopiaan suuntautuneen hankeseurantamatkan raportissa todetaan, että Kansanlähetyksen julistava työ edustaa "hyvin jyrkkää ja kielteistä suhtautumista homoseksuaalisuuteen".

US:n Blogi Kansanlähetyksen saamasta rahoituksesta
Suomen Kuvalehti käsittelee laajassa kirjoituksessa tätä asiaa

5 kommenttia

 • 1 / 5
 • huolestunut kansalainen
 • 10.9.2015, 18.25
Ulkoministeriön omissa eettisissä ohjeissa sanotaan, että "Kehitysyhteistyö pyrkii muuttamaan vallitsevia syrjiviä asenteita ja rakenteita" ja että "homofobiset, seksistiset ja transfobiset käytännöt ja asenteet saattavat estää LHBTI-ihmisten hakeutumisen terveyspalvelujen piiriin".

Edellämainittujen eettisten ohjeiden näkökulmasta katsottuna on ristiriitaista, että Ulkoministeriö toteuttaa hiv-hanketta homoseksuaalisuuteen kielteisesti asennoituvan järjestön kautta.

Kuinka paikalliset homoseksuaalit (Etiopiassa, jossa homosuhteet on kriminalisoitu) uskaltavat ja rohkenevat hakeutua homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuvan järjestön hiv-hankkeeseen? Jotta homot rohkenisivat hakeutua hiv-hankkeeseen niin onhan heillä oltava mahdollisuus luottaa myös niihin toimijoihin, jotka tuota hanketta vetävät (tässä tapauksessa Kansanlähetykseen).

Voisiko Ulkoministeriö toteuttaa hanketta, jossa on tavoitteena tavoittaa myös juutalaisia, antisemitistisen (juutalaisuuteen kielteisesti asennoituvan) järjestön kautta? Ja olisiko perusteltua pyrkiä tavoittamaan mustia sellaisen järjestön hankkeiden kautta, joka suhtautuu kielteisesti mustiin? Jos ei voi, niin miten ulkoministeriö perustelee sen, että se pyrkii tavoittamaan hiv-riskiryhmiä (joihin kuuluvat myös homoseksuaalit) sellaisen järjestön hankkeen kautta, joka suhtautuu kielteisesti homoihin.
 • 2 / 5
 • Hellahuuhaa
 • 10.9.2015, 21.19
Juha Sipilälle, Timo Soinille, perussuomalaisille ja äärikristillisille homovvatutus on hurmiollinen ilouutinen -- heidän imaginäärinen taivasisä saa sentään joskus jotain aikaiseksi.