USA: Yli puolet torjuu yritysten oikeuden uskontoperustaiseen syrjintään

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Mielipidekyselyn mukaan suurin osa Yhdysvaltojen asukkaista katsoo, ettei yrityksillä pidä olla oikeutta kieltäytyä palvelemasta asiakkaita uskonnollisiin syihin vedoten.

Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan amerikkalaisista 28 prosenttia katsoo, että yrityksillä pitäisi olla uskontoperustainen oikeus kieltäytyä palvelemasta hlbti-vähemmistöihin tai johonkin muuhun ryhmään kuuluvia. Vastaajista 54 prosenttia on sitä mieltä, ettei tällaista oikeutta pidä olla.

Aihe on ollut ajankohtainen Indianan osavaltion ns. uskonnonvapauden palauttamisen lain ja Arkansasin vastaavanlaisen lakihankkeen vuoksi. Muissakin osavaltioissa on vastaavanlaisia lakeja ja vireillä olevia hankkeita.

Tiedot käyvät ilmi uutistoimisto Reutersin Ipsos polling -tutkimuslaitokselta tilaamasta kyselystä. Kysely toteutettiin 6.-8. huhtikuuta, ja siihen haastateltiin verkkokyselyllä 892 täysi-ikäistä henkilöä. Virhemarginaaliksi kerrotaan 3,7 prosenttiyksikköä.

Samalla kysyttiin amerikkalaisten kantaa siihen, pitäisikö yrityksellä olla oikeus olla palkkaamatta työntekijää uskonnollisiin syihin vedoten. Vastaajista 27 prosenttia katsoi, että yrityksillä tulisi olla oikeus kieltäytyä palkkaamasta henkilöä uskonnollisiin syihin vedoten. Vastaajista 55 prosenttia ei pitänyt tällaista oikeutta hyväksyttävänä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Myös tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö saa kannatusta

Samassa kyselyssä kävi ilmi, että 52 prosenttia amerikkalaisista tukee samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta, kun 32 prosenttia vastustaa sitä. Kolmannes vastaajista katsoo, että korkeimman oikeuden pitäisi ratkaista asia liittovaltion tasolla, kun taas 22 prosenttia katsoo, että asia pitäisi ratkaista osavaltiotasolla, kansanäänestyksillä. 11 prosentin mielestä asia kuuluisi osavaltion lainsäädäntöelimille ja 8 prosenttia katsoo avioliittokysymyksen kuuluvan USA:n kongressin ratkaistaviin asioihin.

Vastaajista 55 prosenttia oli sitä mieltä, että niidenkin osavaltioiden pitää tunnustaa yhdenvertaisesti muualla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot, joissa avioliiton solmiminen ei ole mahdollista.

Reuters: Most Americans side with gays in religious freedom disputes: Reuters/Ipsos poll
GayStarNews: Majority of Americans oppose businesses being allowed to discriminate for religious reasons
Indiana: ´uskonnonvapauden palauttamisen lain´ katsotaan voivan johtaa hlbti-vähemmistöjen syrjintään

1 kommenttia

Tuo on ehkä ihan hyvä, jotta yritysten ei tarvitsisi alkaa kieltäytyä palvelemasta umpi-kristittyjä asiakkaita uskonnollisiin syihin (kuten kristilliseen saatanaan uskovien umpi-krisittyjen asenteisiin) vedoten :D

Kommenttia muokattu: 12.04.2015 klo 19:27