Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva sääntely uudistui, kun uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2015.

- Kyse on pitkään valmistellun uudistuksen voimaantulosta. Uuden lain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta, tiivistää oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oikeusministeriön verkkosivuilla julkaistussa uutisessa.

Syrjintäkielto laajenee myös yksityiseen toimintaan

Uusi laki antaa aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan, ei kuitenkaan yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajenee koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia.

Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun työsaralla kaikki syrjintäkiellon valvonta

Jatkossa vähemmistövaltuutettu on syrjintä-asioita laajasti käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kun vähemmistövaltuutettu valvoi aiemmin vain etnisen syrjinnän kiellon noudattamista, valvoo uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu yhdenvertaisuuslain noudattamista kaikkien syrjintäperusteiden osalta.

Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin uuden lain voimaantulon myötä. Uuden lautakunnan toimiala kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan, ja se toimii itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena oikeusministeriön hallinnonalalla.

sukupuolivähemmistöön kuulumiseen liittyvän syrjinnän kielto tasa-arvolakiin

Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Lisäksi työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on tarkistettu ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennetaan myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin. Tasa-arvolakiin liittyvät tehtävät pysyvät sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

Oikeusministeriö: Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan ensi vuoden alusta
Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta