USA: Viha käy huonosti kaupaksi. NOM vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • JuhaniV
  • 1

Samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen torjuntaan keskittynyt järjestö National Organization For Marriage - NOM on vararikon partaalla tukijoiden loppuessa.

National Organization For Marriage, on eräs vaikutusvaltaisimmista ja äänekkäimmistä äärioikeistolaisista järjestöistä Yhdysvalloissa. Se on tullut tilanteeseen, jossa sen saama tuki puolittui vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Yli puolet tuosta tuesta on tullut kahdelta lahjoittajalta. NOM:in tulos oli viime vuoden lopussa 2,5 miljoonaa dollaria tappiolla.

Järjestön toimintaa tutkineen Human Rights Campaign - HRC -organisaation edustaja totesi verotustietojen tultua julki, että "NOM:in tulisi nyt ymmärtää, etteivät ihmiset ole halukkaita käyttämään kovalla työllä ansaitsemaansa rahaa äärirymän agendan tukemiseen, joka ei johda minnekään." HRC:n edustaja arveli, että suurimmat lahjoittajat saattavat tehdä johtopäätöksen, että on yksinkertaisempaa vetää rahat vessasta alas kuin ryhtyä lahjoittamaan NOM:ille.

NOM on koettanut kaikin keinoin estää eri osavaltioissa käymiensä kampanjoiden suurten rahoittajien nimien julkituomista. Vaalilaki sitä vaatii kuitenkin. NOM näyttää häviävän tämän taistelun. Mainen osavaltio on määrännyt useita vuosia jatkuneesta vaalilakien rikkomisesta järjestölle ennätyksellisen 50 250 USD sakon. Sen lisäksi osavaltio on määrännyt NOM:ia julkistamaan lahjoittajalistan neljältä vuodelta.

HRC:n tekemän suppean kyselytutkimuksen mukaan äänestäjistä enää 28% vastustaa voimakkaasti tasa-arvoista avioliittolakia.

NOM on laajentanut toimintaansa myös ulkomaille. NOM:in toimitusjohtaja Brian Brown matkusti Venäjälle tukemaan siellä käsittelyssä ollutta lakialoitetta, jolla estettäisiin venäläisten lasten adoptiot maihin, joissa homot voivat adoptoida. Laki tuli Venäjällä voimaan.

Kaikesta huolimatta NOM:in yksi perustajajäsen, Robert George, joka toimi aiemmin järjestön hallituksen jäsenenä, vannoo katkerana järjestön jatkavan taistelua ja pysäyttävänsä samaa sukupuolta olevien parien avioliitot kaikin mahdollisin keinoin ja uhrauksin. Hänen mielestään tapahtuu näin, vaikka siihen kuluisi sata vuotta.

Brittiläinen PinkNews tekee johtopäätöksen, että viimeisimpien verotustietojen perusteella NOM ei toimi enää sataa vuotta.

Human Rights Campaign -organisaation raportti NOM:in tilanteesta

1 kommenttia

Hyvä jos NOM toimii edes 5 vuotta maksimissaan. :D