Aseksuaalit toivovat tasa-arvoa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 23
Aseksuaalien yleisesti käyttämä pride-lippu

Aseksuaalit - eli seksuaalihaluja tuntemattomat - haluavat olla yksi vähemmistöistä. Heihin ei juuri kohdistu "oikean seksuaalimoraalin" viha, mutta muiden vähemmistöjen oudoksunta. Lyhenteeseen LGBTTQ aseksuaalit toivovat lisättävän vielä A.

Aseksuaaleja on sanottu näkymättömäksi suuntautumiseksi. Joidenkin tutkijoiden mukaan aseksuaalisia - eli minkäänlaista seksuaalista kiinnostusta tuntemattomia - on noin prosentti väestöstä

Toronton Priden yhteydessä järjestettävään kansainväliseen aseksualisuuskonferenssiin odotetaan paria sataa osallistujaa. Määrä on kaksinkertaistunut Lontoossa pari vuotta sitten järjestetystä World Pridestä. Edustajia on mukana myös Oslon EUROPridessa, samalla viikolla.

Kun Toronton aseksuaalijärjestön Ace Toronton edustajat marssivat vuoden 2010 Pridessa, heihin ei suhtauduttu osittain lainkaan ystävällisesti. - Menehän lääkärille, oli usein kuultu ohje, kertoi CJ Chasin nyt Toronto Starille. - Ja monet tarjosivat seksiä ja monet väittivät, ettei meitä ole olemassa. Asiatonta puhetta oli tullut niin marssijoiden piiristä kuin kadun varreltakin.

Sittemmin suhtautuminen on kohentunut ja lyhenne LGBTTQ on joskus nähty A-kirjaimella täydennettynä. Toronton Pride-paraatissa 29.6.14 aseksuaalit käyttävät mm tunnusta "Yes, we exist..".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkijoiden mukaan monet aseksuaaleiksi itsensä katsovat määrittävät läheissuhteensa romanttisin termein seksuaalisten sijasta.

Brittitutkija Anthony Bogaert totesi vuonna 2004 tekemässään selvityksessä, että osalla aseksuaaleista ei ole minkäänlaisia haluja, mutta toiset kokevat mielihyvää yksinpäiten, omissa oloissaan He voivat nauttia itsestään, mutteivät liitä seksuaalituntoja toisiin ihmisiin.

Aseksuaaleja kansainvälisesti yhdistävän liikkeen perusti David Jay Kaliforniassa 2001. Nyt AVEN-liikkeessä (Asexuality, Visibility and Education Network) on noin 80 000 jäsentä eri maissa. - Keskeistä liikkeessämme on määrittää uudelleen käsitteitä - kuten esimerkiksi tunnepohjainen läheisyys - ja toimia niin, että kertomus on kyllin suuri meidänkin ottamisellemme mukaan, kertoi Jay Toronto Starille.

Uutinen Toronto Starissa
AVENin sivut

23 kommenttia

Saavat ainakin olla iloisia siitä, että avioliitto on jo aika kauan ollut vapaaehtoista.
Yleisesti kannatan ihmisten oikeutta määritellä itse oman seksuaali-identiteettinsä*. Silti tuntuu hieman oudolta, jos aseksuaaliksi itsensä katsova määrittelee kuitenkin läheissuhteitaan "romanttisin termein". Aiankin itse katson, että se, mitä kutsutaan romanttisuudeksi, on osa sitä, mistä puhutaan seksuaalisuutena. Minusta romanttisuutta ei voi erottaa seksuaalisuudesta, paitsi pateettisissa Suomi-filmeissä.

Ymmärrän toki olevan ihmisiä, joilla ei ole eroottisia tai romanttisia haluja. En kuitenkaan osaa kuvitella, miltä se tuntuu. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että esimerkiksi ei-seksuaalisen hellyyden tunteminen on aseksuaaliselle henkilölle mahdollista. Mahdetaanko "romanttisilla termeillä" viitata sitten vaikkapa sellaiseen?

Toki aseksuaaleille ja aseksuaalisuudelle kuuluu paikka vaikkapa pridessa. Ja ilmiöstä on varmaan tarpeen keskustella. Ehkä aseksuaalisella henkilöllä on suurempi vaara syrjäytyä, jos ei ole seksuaalis-taustaista halua pariutua?


* Kokonaan toinen asia on, jos ihminen ulkoisten tekijöiden vuoksi joutuu peittämään seksuaalisen suuntautumisensa. Myös vaikkapa uskonnollisten opinkappaleiden määräysten vuoksi kätketyn todellisen suuntautumisen markkinoimisen kyseenalaistaminen on eri asia.