Selvitys: Medioiden päätoimittajat avioliittolain uudistamisen takana

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Journalisti-lehden selvityksen mukaan suomalaiset merkittävät tiedotusvälineet ja niiden päätoimittajat kannattavat aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Sähköpostikyselyyn vastanneista 20 mediasta 14 ilmoittaa kannattavansa käsiteltävä olevaa lakiuudistusta.

Helsingin Sanomat, Iltalehti, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Karjalainen, Ilkka, Etelä-Suomen Sanomat, Lapin Kansa, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat ovat selvityksen mukaan asettuneet lakiuudistuksen taakse.

Medioista kuusi ei ota kantaa asiaan. Ylen, MTV:n, Seuran ja Avun päätoimittajat kertovat, etteivät heidän mediansa ota kantaa yksittäisiin lakiesityksiin. MTV:n, Seuran ja Avun päätoimittajat ilmaisevat kuitenkin kysyttäessä myönteisen kantansa avioliittolain uudistamiseen. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen katsoo, ettei ole kokenut tarvetta muodostaa asiaan henkilökohtaista kantaa, koska ei ole asiassa päättäjä eikä pääkirjoittaja.

Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen kertoo Journalisti-lehdessä, ettei toistaiseksi ole ottanut kantaa asiaan omasta tai lehtensä puolesta. Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittaja Lauri Kontro kertoo Journalisti-lehdelle kannattavansa "tasa-arvoista parisuhdelakia", mutta ei lehden pyynnöstä huolimatta tarkenna, viittaako hän sukupuolineutraaliin avioliittolakiin vai nykyiseen mahdollisuuteen rekisteröityyn parisuhteeseen.

Uudistusta kannatetaan esimerkiksi kansalaisten yhdenvertaisuuteen vetoamalla.

Ilta-Sanomat, Satakunnan Kansa ja Hufvudstadsbladet eivät vastanneet kyselyyn.

Kotimaa24 -verkkosivusto kertoo omassa aihetta käsittelevässä jutussaan, että myös Kotimaa-lehden päätoimittaja on ottanut pääkirjoituksessa kantaa lain uudistamisen puolesta.

Journalisti: Päätoimittajat muuttaisivat avioliittolakia
Kotimaa24: Journalisti: Sukupuolineutraalilla avioliitolla median tuki
Keskustelu: Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Salty Dog
  • 14.4.2014, 17.11
Iltiksen päätoimittaja Ulla Appelsinin kantaa ei ole vaikea arvata vaikka rouva ei vaivautunut vastaamaan kyselyyn.