Lakivaliokunnan kuulemiset jatkuvat

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Eduskunnan lakivaliokunnan kuulemiset kansalaisaloitteen avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta jatkuvat.

Täysistunto lähetti kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa lakivaliokuntaan mietintöä varten 20.02. ja se ilmoitettiin saapuneeksi valiokuntaan 27.2.. Lakivaliokunnan kuulemiset alkoivat 13.3., jolloin olivat julkisesti kuultavana lakialoitteen taustalla olevat Tahdon2013-kampanjan henkilöt Milla Halme, aloitteen edustaja Senni Moilanen, Helleke Heikkinen, Saara Järvelä ja Nitin Sood.

Keskiviikkona 2.4. lakivaliokunnan kuultavina olivat eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos, lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen kansliapäällikkö, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, Väestörekisterikeskuksen neuvontalakimies ja Helsingin maistraatin henkikirjoittaja.

Torstaina 3.4. kuultavina olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija, Suomen Kuntaliiton lakimies, Väestöliitto ry:n lakimies, Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestölakimies, Seta ry:n pääsihteeri, Regnbågsankan rf:n varapuheenjohtaja, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja, Ikäinstituutin johtaja ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n pääsihteeri.

Lakivaliokunnan jo kuulemista tahoista esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto kannattaa avioliittolainsäädännön uudistamista

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- MLL toteaa, että avioliittolain muuttaminen kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla mahdollistaisi samaa sukupuolta olevan parin yhteisadoption. MLL pitää tätä kannatettavana. Ei ole lapsen edun mukaista, että lapsi adoptoidaan yksin perheeseen, jossa on tosiasiallisesti kaksi vanhempaa. Tilanteissa, joissa avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva adoptoi lapsen yksin, myös adoptiovanhemman puoliso on yleensä vanhemman roolissa. Adoptoitavan lapsen edun kannalta olisi perusteltua, että molemmat tosiasialliset vanhemmat olisivat adoptioneuvonnan piirissä ja että heillä molemmilla olisi mahdollisuus adoptoida lapsi yhdessä. On tärkeää, että parisuhteen laatu ja vakaus arvioidaan adoptioneuvonnassa lapsen edun kannalta, todetaan järjestön lausunnossa.

Myös Seta ry oli kuultavana avioliittolakialoitteen suhteen. Seta ilmoittaa tukevansa lämpimästi kansalaisaloitetta kokonaisuudessaan. Järjestö toteaa että muutoksella turvataan tietyiltä osin yhdenvertaiset oikeudet niille pareille, jotka ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa. Seta muistuttaa, että muutos ei vaikuta suoraan muiden ihmisten elämään kuin niiden, joilta avioliittomahdollisuus on aiemmin ollut evättynä.

Torstaina 3.4. pidetyssä kokouksessaan lakivaliokunta myös päätti kutsua kuultavaksi kymmenen uutta tahoa: emerituspiispa Eero Huovinen, Helsingin piispa Irja Askola, Katolinen kirkko, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, KEVA, Valtiokonttori, Verohallitus, TRASEK ry ja Maa- ja metsätalousministeri.

9.4. lakivaliokunnan on määrä kuulla lakialoitteeseen liittyen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston johtavaa lakimiestä, Pelastakaa Lapset ry:n johtajaa, Adoptioperheet ry:tä, Aikuiset adoptoidut ry:tä, Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry:tä, Vuxna internationellt adopterade VIA i Finland rf:a, Interpedia ry:tä ja Suomen Asianajajaliittoa.

MLL: Mannerheimin Lastensuojeluliitto kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia
Seta: Seta kuultavana tasa-arvoisesta avioliittolaista
Keskustelu: Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!