Europarlamentissa selkeä tuki Lunacekin selonteolle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1
Europarlamentin ryhmittymät

Europarlamentti keskusteli tänään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta homofobiasta ja syrjinnästä. Pohjana oli itävaltalaisen mepin Ulrike Lunacekin raportti. Se hyväksyttiin kahden kolmasosan enemmistöllä, äänin puolesta 394 vastaan 176.

Lunacekin raporttia kannattivat konservatiivit, sosialidemokraatit, liberaalit, vihreät ja vasemmisto. Lunacekin raportissa on eräänlainen "tiekartta, roadmap" siitä, miten edetään kamppailussa HLBTI-ihmisten epätasa-arvoa ja syrjintää vastaan. Selonteossa muistutetaan, että HLBTI-ihmisillä tulee olla samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä, erityisesti kun he joutuvat viharikosten kohteiksi. Aikaisemmin on jo päätetty toimista romanien, vammaisten ja sukupuolen perusteella syrjittyjen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Ulrike Lunacek on aktiivinen tasa-arvon ajaja. Hän on rohkeasti osallistunut moniin itäeurooppalaisiin pride-marsseihin. Hän on EU-parlamentissa parlamenttiryhmittymien välisen HLBTI-intergroupin varapuheenjohtaja. Suomesta intergroupiin kuuluu Sirpa Pietikäinen.

Viime aikoina kristillis-fundamentalistiset ja oikeistopopulistiset ryhmät ovat ilmaisseet vastalauseitaan Lunacekin raporttia vastaan. He väittävät, että homoille ollaan luomassa etuoikeuksia. Myös katolinen kirkko on liittynyt tähän joukkoon. Tiistaiaamun keskustelussa EU-parlamentissa useat puhujat kertoivat, että heitä on pommitettu Lunacekin raportin vastaisilla sähköpostiviesteillä.


Suomalaismeppi Satu Hassi kuvaili Lunacekin raporttia ja aamun istuntoa omassa blogissaan. Parlamentin EFD-ryhmä esitti vaihtoehtomietinnön, jossa kaikki viittaukset HLBTI-ihmisiin oli pyyhitty pois. Suomen perussuomalaiset kuuluvat EFD-ryhmään. Näin Satu Hassi:

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

" Lunacekin mietinnössä todetaan se tosiasia, että hlbti-ihmisten perusoikeudet eivät toteudu kunnolla, ja kehotetaan EU:n jäsenvaltioita täyttämään perusoikeuksia koskevat velvoitteet myös tältä osin. Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmaita hyväksymään toimintasuunnitelmat hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi.

Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita saattamaan oma kansallinen lainsäädäntönsä vastaamaan EU-lainsäädäntöä, joka vaatii kohtelemaan ihmisiä tasavertaisesti riippumatta uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Parlamentti nostaa esiin myös sen, että hlbti-ihmisiä ei saa syrjiä koulutuksessa eikä terveydenhuollossa. Asia tulee ottaa esille terveydenhoidon ammattilaisten koulutuksessa.

Parlamentti vaatii EU-maita kunnioittamaan myös ilmaisun vapautta, esimerkiksi Pride-kulkueiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi parlamentti ehdottaa, että päätöstä rasimin ja muukalaisvihan torjumisesta myös rikosoikeuden keinoin täydennetään ottamalla mukaan myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvat viharikokset.

EU-parlamentissa kaikki eivät kuitenkaan halua tukea hlbti-ihmisten perusoikeuksien toteutumista. EFD-ryhmä, siis se ryhmä johon Suomen perussuomalaiset kuuluvat, esitti vaihtoehtoisen päätöslauselman, josta varsinainen asia eli kaikki viittaukset seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identitteettiin oli pyyhitty pois. Se kaatui äänin 149-430.

Äänin 394-176 parlamentti hyväksyi Lunacekin mietinnön."

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Jorma Hentilä
  • 5.2.2014, 17.36
Kaikki paikalla olleet suomalaiset mepit äänestivät mietinnön puolesta. Kaksi meppiä, Essayah ja Pakarinen, oli poissa tai osallistunut äänestykseen. Terho äänesti hänen ryhmänsä tekemän "siivotun" päätöslauselman puolesta, ja Takkula äänesti tässä tyhjää.

Europarlamentin suurin ryhmä, EPP (Euroopan kansanpuolue) meni kahtia niin, että noin kaksikolmannesta oli vastaan. Kokoomuslaiset ja kristillisdemokraatti Essayah kuuluvat tähän ryhmään, jonka puolueita ovat CDU/CSU ja muut kristillisdemokraattiset, oikeistolaiset ja keskustaoikeistolaiset puolueet.

Oikean laidan ryhmät, lähinnä brittikonservatiivien ECR (Euroopan konservatiivit ja reformistit) ja EFD (vapaa ja demokraattinen Eurooppa), johon perussuomalainen Terho kuuluu, olivat pääosin vastaan.

Sosialidemokraatit, liberaalit, vihreät ja vasemmisto olivat puolesta lukuunottamatta kolmea tyhjää äänestänyttä.