Sateenkaarinuoruutta kuvaavia kirjoituksia kerätään

  • Uutinen
  • Yleiset
  • Sami Mollgren

Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto keräävät kertomuksia siitä, millaista on elää nuorena lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina, sukupuolettomana, intersukupuolisena, queer-nuorena, aseksuaalina tai muuten seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja haastavana. Samoin siitä, millaista se on ollut ennen.

Kokemuksia ja muistoja kerätään 27.1. – 30.4.2014. Kirjoitusten pituus ja tyyli ovat vapaat. Ne voivat ohjeistuksen mukaan olla yhtä hyvin päiväkirjamerkintöjä, muistelmia kuin vaikkapa runoja tai novelleja.

Kirjoituksilla pyritään rakentamaan monipuolisempaa kuvaa nuoruudesta Suomessa eri aikoina. Kirjoituksia aiotaan käyttää myös Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen aineistona.

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta