EU-tuomioistuin: homoseksuaalisuuden kriminalisointi voi olla peruste turvapaikalle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Ossi Halme
  • 1

EU-tuomioistuin on antanut ennakkopäätöksen turvapaikka-asioissa. Tuomiolauselman mukaan seksuaalivähemmistöön kuuluminen voi olla peruste turvapaikalle, jos henkilö voi joutua sen perusteella vankilaan kotimaassaan.

Ennakkoratkaisua pyydettiin Sierra Leonesta, Ugandasta ja Senegalista tulleiden turvapaikanhakijoiden vuoksi. Kyseessä on vuosina 1982, 1987 ja 1990 syntyneet henkilöt, jotka olivat hakeneet turvapaikkaa vuosina 2009-2011. Sierra Leonen rikoslain pykälä vuodelta 1861 määrää homoseksuaalisesta teosta vankeusrangaistuksen, jonka vähimmäispituus on 10 vuotta ja enimmäispituus elinkautinen vankeusrangaistus. Ugandan vuoden 1950 rikoslaki sallii niin ikään elinkautisen vankeusrangaistuksen ”luonnonvastaisesta sukupuoliyhteydestä”. Senegalissa rangaistusasteikko on 1-5 vuotta vankeutta ja n. 150 – 2000 euron sakko (tämä voi suurimmillaan vastata yli vuoden laskennallista keskiansiota). Useimmat homoseksuaalisuuden rikokseksi määrittelevät rikoslait ovat perua eurooppalaisten valtioiden siirtomaaisännyyden ajalta.

Hollantilainen ministeri oli ensin evännyt turvapaikkahakemuksen, koska hakijat eivät hänen mielestään olleet osoittaneet, että he joutuisivat kotimaissaan vainon kohteiksi. Hollantilainen tuomioistuin sen sijaan oli eri mieltä, ja katsoi ettei ministerin perustelut turvapaikka-anomuksen hylkäämiselle olleet riittävät. Tämän jälkeen maan hallitus oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, onko kyseessä vaino, jota voidaan käyttää perusteena turvapaikan myöntämiseen.

Tuomiolauselman mukaan turvapaikan kriteerit täyttyvät, jos hakijan kotimaassa vangitaan ihmisiä toistuvasti seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Vainon tunnusmerkkien täyttyminen jää edelleen kansallisten viranomaisten tulkittavaksi. Homoseksuaalisuus tai homoseksuaaliset teot on määritelty laittomiksi noin kolmasosassa maailman maista, mutta joista kaikki eivät kuitenkaan sovella lakia käytännössä. Käytännössä siis seksuaalivähemmistöön kuulumisen perusteella turvapaikkaa EU:ssa anovan henkilön kotimaassa pitää soveltaa homoseksuaalisista teoista rankaisemista; pelkkä laittomuus ei sinällään riitä perusteeksi. EU-tuomioistuin katsoi myös, että seksuaalinen suuntautuminen on merkittävä osa identiteettiä, eikä sen salaamista voida edellyttää.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kommentoi tuomioistuimen päätöstä tuoreeltaan ja piti sitä riittämättömänä. Amnestyn mukaan pelkkä maininta laissa olisi tulkittava vainoksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Vaikka vainon tunnusmerkkien täyttyminen säilyy EU:n jäsenmaiden selvitettävänä, on tuomioistuimen ratkaisu askel kohti yhtenäisempää turvapaikkakäytäntöä. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat maittain eli osalle EU-maista homoseksuaalisuus on peruste turvapaikalle, osassa ei. Kansainvälisoikeudelliset sopimukset pitävät lähtökohtana sitä, että turvapaikanhakijan tulee osoittaa olevansa vaarassa tulla vainotuksi rodun, etnisen taustan, poliittisten mielipiteiden, uskonnon tai tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuulumisen perusteella.

Tuomiolauselman teksti (suomeksi)

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • puppeliassi
  • 8.11.2013, 19.04
amnestyn kanssa samaa mieltä jos laissa maininta että samaa sukupuolta olevien suhteesta tulee tuomio niin se on vainoa. koskee myös venäjän homopropagandan kieltävää lakia jossa ei saa avoimesti olla homo.