HS: Nepal on hyväksymässä tasa-arvoisen avioliittolain

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 1

HS:n Mielipide-osiossa Reijo Härkönen kirjoittaa Nepalin uudessa perustuslakiehdotuksessa taattavan tasavertaisen avioliiton sukupuolesta riippumatta.

Härkönen moittii Venäjällä hyväksyttyä lakia, joka mahdollistaa seksuaalivähemmistöjen syrjinnän. Liettuan hän katsoo jatkavan neuvostoperinteiden linjalla vähemmistöjä vainoten.

Suomen Härkönen katsoo olevan jälkijunassa tasavertaisessa avioliittoasiassa.

- Toi­ses­sa ko­ti­mas­sa­ni Ne­pa­lis­sa ol­laan kui­ten­kin jo ihan uu­del­la tiel­lä. Ne­pa­lin uu­des­sa pe­rus­tus­la­ki­eh­do­tuk­ses­sa taa­taan ta­sa­ver­tai­nen avio­liit­to su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta. Tus­kin muus­sa ke­hi­tys­maas­sa kuin Ete­lä-Af­ri­kas­sa jo­ku eh­dot­taa täl­lais­ta.

- Kat­man­dun len­to­ase­mal­la voin ha­la­ta ke­tä hy­vän­sä il­man et­tä po­lii­si oli­si kim­pus­sa­ni. Mut­ta en Pie­ta­ris­sa tai Mos­ko­vas­sa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

***

Reijo Härkönen on Setan perustajajäsen ja Nepalin matkailuedustaja Suomessa.

1 kommenttia

Nepalissa on vähemmälti kristittyjä ja muslimeja, eli ei niin paljoa Rakkaus-kielteisyyttä, eikä tarttumapintaa paavin&patriarkan&imaamin&scottlivelyn kaltaisille epäterve-henkisille lietsoa vihaa.

Kommenttia muokattu: 10.07.2013 klo 18:46