Peru sai vasemmistolaisen presidentin - miten hlbti-vähemmistöjen asema muuttuu?

Avarakatseisuutta, arvoliberaalisuutta ja yksityiskohtana vaikkapa hlbti-myönteisyyttä usein korostetaan vasemmistolaisena ilmiönä - hyveenä. Samalla kaikenlaiselle oikeistolaisuudelle (tai sellaiseksi määritellylle) annetaan leima kaikkea tällaista vastustavana.

Perun presidentiksi nousi maanantaina Pedro Castillo. Ehdokkaaksi häntä oli pyytänyt eliittiä vastustava ja suuryritysten kansallistamista ajava marxilais-leniniläinen sosialistipuolue Perú Libre (suom. Vapaa Peru). Castillo on luvannut vaalipuheissaan suuryritysten voittojen jakamisen lisäksi maksutonta koulutusta sekä terveydenhuoltoa. Hän saikin erityisesti köyhien ääniä. Myös alkuperäiskansojen oikeudet ovat olleet esillä hänen puheissaan.

Tuoko valinta vasemmalta hyvinvointia esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville tai naisille itsemäääräämisoikeutta omaan kehoonsa?

Mitä ilmeisimmin ei.

Castillon tausta on uskonnollinen ja hän on vastustanut näkyvästi niin samaa sukupuolta olevien avioliittoja kuin myös naisten oikeutta aborttiin. Hänen populistinen retoriikkansa on puhutellut erityisesti maaseudun köyhää väkeä, jolle meikäläisittäin arvoliberaalit asenteet eivät ole merkityksellisiä. Uskonnollisella ja heikosti koulutetulla maaseudulla arvoliberaalisuus näyttäytyy vähintäänkin epäilyttävänä.

Tällaisten uutisten kohdalla hahmottaa väistämättä sen, että erilaiset käsitykset ja maailmankatsomukset eivät automaattisesti ole yhtä tai muodosta minkäänlaista kokonaisuutta.

Jos vasemmistolainen uusi presidenti todella kykenee edistämään koulutuksen saatavuutta eikä koulutus ole erityisesti tietyllä tavoin värittynyttä, niin toki on mahdollista, että aikaa myöten valistuksen makuun päässeet saavat myös mahdollisuuksia avarampaan katsantoon. Toivoa sopii.

Arvokysymyksissä oikeistolle ja vasemmistolle luotu vastakkainasettelu on lopulta osa poliittista peliä. ( https://ranneliike.net/keskustelu/13938/homot-ja-oikeistopopulismi ja https://ranneliike.net/keskustelu/13535/vihreat-ja-vasemmisto-tasa-arvon-takaajat ). Sitä harrastetaan niin meillä kuin muuallakin: ”ne ovat pahiksia ja me ollaan hyviksiä”.
Helsingin Sanomat kertoo, että presidentti nimitti pääministeriksi homofobisen vasemmisto­radikaalin sähköinsinöörin Guido Bellidon, 41, joka on kotoisin Cuscon kaupungista. Bellidolla ei ole aiempaa kokemusta valtionhallinnosta. Tämä nimitys on aiheuttanut kritiikkiä uuden hallituksen sisältäkin. Bellido on julkaissut homofobisia ja naisvihamielisiä viestejä Twitterissä ja Facebookissa. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008162596.html