Brasiliassa vältellään lukua 24, koska se liitetään homoseksuaalisuuteen (juttukommentit)

  • 1 / 7
  • JuhaniV
  • JuhaniV
  • 18.3.2021 19:48
Brasilialainen kaverimme luki tämän jutun. Hän totesi sen pitävän täysin paikkansa.

Hän kertoi myös, että vuonna 2019 Brasilian liittovaltion korkein oikeus hyväksyi lain, jossa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää on pidettävä rikoksena. Laki kieltää myös kaikenlaisen syrjinnän rodun, ihonvärin, etnisen alkuperän, uskonnon ja kansallisen alkuperän perusteella.
Brasilia on syrjintäsuojan synnyttäneen oikeuden vuoden 2019 päätöksen ( https://ranneliike.net/uutiset/15364/brasilian-korkein-oikeus-hlbti-vahemmistoihin-kuuluvien-syrjinta-on-rasismiin-verrattava-rikos ) myötä koko maailmankin mittakaavassa hlbti-vähemmistöjä koskevassa lainsäädännössä yksi edistyneimmistä maista. Toisaalta parlamentissa ei ollut onnistuttu luomaan syrjintäsuojaa, koska tällaisten säännösten katsottiin olevan ristiriidassa uskonnollisten vapauksien kanssa. Brasilia on sinänsä täysin sekulaari valtio, mutta katolisella kirkolla on yhä merkittävä asema.

Samaa sukupuolta olevien välinen seksikin on ollut laillista Brasiliassa vuodesta 1830 lähtien. Alaikäisiin kohdistuvat ns. eheytyshoidot ovat olleet kiellettyjä vuosituhannen vaihteesta lähtien. Samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustettiin 2010 ja pian sen jälkeen sallittiin avioliitot samaa sukupuolta olevien välillä. Nykyisin monissa kouluissa kiinnitetään huomiota moninaisuuden hyväksyntään. São Paulon pride-paraatia pidetään maailman suurimpana: siihen on osallistunut vuosittain useampi miljoonaa ihmisiä.

Samalla mainittu machismo haastaa hlbti-vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia ja yksilönvapauksia arjessa.

Erityisesti perinteisestä normista poikkeavat miehiksi oletetut ovat machokulttuurissa halveksuttuja "epämiehiä". Homoseksuaaliset naiset puolestaan ovat astuneet ulos siitä roolista, että olisivat "miehiä varten", ja saavat siksi osakseen ärtymystä. Brasiliassa hlbti-vähemmistöihin kohdistuvat väkivallanteot ja henkirikokset ovat merkittävä ongelma. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nähdään ymmärrykseni mukaan olevan täysin kahden sukupuolen mallin ulkopuolella. Silti transsukupuolisiinkin henkilöihin kohdistuu jatkuvaa syrjintää sekä väkivallan uhkaa, ja vuosittain raportoidaan noin kaksisataa transvähemmistöön kuuluvaan kohdistuvaa henkirikosta, jossa taustalla on ollut vähemmistöön kuulumiseen liittyvä vihamotiivi.

Brasilia on pinta-alaltaan ja väkimäärältään suuri maa ja kulttuureissaankin erittäin kirjava.
Vielä tuosta pelinumerosta 24 jalkapallokentillä. Brasiliassa jalkapallo on vähintään se, mitä meillä jääkiekko. Jalkapalloilijat ainakin menestyessään ovat kansallissankareita. Lajilla on vahva yhteys machokulttuuriin.

Pelaajaa numerolla 24 ei siis yleensä ole. Jos joissain tapauksissa jonkun on kuitenkin oltava käytettävissä olevien numeroiden rajallisuuden vuoksi numero 24, niin se on sitten varamaalivahti, joka todennäköisesti ei ole kentällä missään vaiheessa.
  • 4 / 7
  • JuhaniV
  • JuhaniV
  • 21.3.2021 9:59
Tätä pahan onnen taikka onnen numeroiden "käyttökultturia" sietäisi tutkia tarkemminkin. Kiinassa numero 4 on pahan onnen luku, koska se muistuttaa äänneasultaan kiinan jonkin kielen sanaa kuolema.

Kiinassa huonon onnen numeroita ovat myös 9, 8 ja 3. Kiinalaiset ovat todella taikauskoisia. Mutta niin olemme mekin, jos uskallamme sen myöntää.

Numerologia vaikuttaa myös meihin. Numero 13 tuottaa epäonnea. Siksi joissakin amerikkalaisissa hotelleissa ei ole kerrosta nro 13. Word-tekstinkäsittelyohjelmassa fontin kokoa 13 ei ole listassa.

Numero 666 on mukamas Antikristuksen tunnus. Kuitenkin sen alkuperä on ihan jotain muuta. Huvituin, kun erityisesti huomasin naapurin uuden auton rekisteritunnuksessa olevan nron 666.

Minusta tuntuu, että me rakastamme uhkia niin, että niitä pitää keksimällä keksiä. Numero on sinällään neutraali, johon voi vaivattomasti kytkeä minkälaisia uhkia tahansa. Symboleina ne painuvat alitajuntaan helposti ja vaikuttavat sieltä halusimme sitä taikka emme. Lähinnähän ne vaikeuttavat sellaisinaan meidän elämäämme.
Näissä omassa mielessä ja laajemmin lopulta kulttuurissa sinänsä järjenvastaisesti yhdistyneissä asioissa tosiaan olisi paljon tutkittavaa, myös taikauskoa ja numeroita laajemmin. Brasilian tapauksessa yhteys on aika pitkän mutkan kautta, eikä sinänsä liity taikauskoon. Ehkä tietysti siten, että näitä mielleyhtymien reittejä pitkin voi ajatella kulkeutuvan omalle kohdalle sylttytehtaalta jotain torjuttavaa.

Tämä erityisesti Latinalaisessa Amerikassa voimissaan oleva machokulttuuri on sitten asiana luku sinänsä. Vastaavaa toki on vaikkapa nyt Venäjällä. Joissain yhteyksissä siihen yhdistetään käsite "toksinen maskuliinisuus". Esimerkiksi homoseksuaalisuus nähdään yleiselläkin tasolla kielteisenä asiana, ihan kuin koettaisiin sen uhkaavan jopa omaa itseä. En tiedä, onko kyse siitä, että mies kokee uhkaksi ennen kaikkea mahdollisuuden joutua seksuaaliseksi kohteeksi sen asemesta, että olisi hommassa "hallitsevassa asemassa"?

Wikipediassa ( https://fi.wikipedia.org/wiki/Machismo ) muuten seisoo, että "machismon arvellaan syntyneen konkistadorien saapumista seuranneen mestitsiväestön synnyn tuloksena".
Törmäsinpä (en varsinaisesti sattumalta vaan ihan vasiten etsimällä) kiinnostavaan tekstiin sanojen veado ja viado yhteydestä keskenään ja homoseksuaalisuuteen. https://www.moscasdecolores.com/en/gay-slang-collection/veado-gay-dictionary-brazil/

Esillä on Bambi-elokuva (1942), mutta syntyhistorian yhteys tähän nähdään epätodennäköisenä, vaikka myöhempää vaikutusta yhteyden luonteelle voikin olla. Huomioidaan myös, että historiassa kauriit ja eräät muutkin siroina pidetyt eläimet ovat vertautuneet homoseksuaalisuuteen.

Todennäköisempänä selityksenä nähdään kuitenkin poikkeavaa, väärää ja moraalitonta kuvaava sana transviado. Esiin otetaan se, että 1800-luvulla homoseksuaalisuus alettiin nähdä mielisairautena, ja poikkeavuuteen viittaavia sanoja on tässä yhteydessä käytetty monissa muissakin kielissä. Brasilian portugalissa sanan transviado loppuosa taas ääntyy samalla tavoin kuin peuraa tarkoittava veado [vi'adu]. Kyse olisi kiertoilmauksesta, eufemismista.