Saksassa populistipuolue AfD esittää tasa-arvoisen avioliiton hylkäämistä, Suomessa perussuomalaiset ovat rauhoittuneet homoasioissa (juttukommentit)

Abortin ohella Timo Soinin (sin) huomion keskipistettä kiertävä asia on translakikysymys. Molemmissa hän suurilta osin (roomalaiskatolisen) uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi on samoilla linjoilla KD:n kanssa. Soini ei kuitenkaan ole translakiuudistuksen suhteen ollut viime aikoina kovin äänekäs. Hänen ei tarvitse, koska hän hiljaisestikin pystyy estämään asian etenemisen ( https://ranneliike.net/uutiset/13361/soini-translaki-ei-taman-hallituksen-aikana-etene ). Toisinaan "plokissaan" on sukupuolen moninaisuuden ymmärtämättömyyteen viittaavia pulpahduksia.
Kyllä persuilla hlbtiq-ihmisoikeuksien vastustusta on, koska kyseisessä puolueessa on korostuneen paljon helluntailais-kristillisyyteen suuntautuneita, helluntailaisen Mika Niikon lisäksi.

Halla-ahon omakin kanta taisi olla vastustava, taannoisissa vaaligallupeissa.
Sen lisäksi Halla-ajo suhtautuu kiihkoisen vastahankaisesti uskontojen vainoamien hlbtiq-turvapaikanhakijoiden auttamiseen.

AfD:llä vaikuttaa olevan niin ideologiapohjaa sieltä radikalisoituneen ääri-kristillisestä natsismista, että jos valtaan pääsisivät, taitaisi hlbtiq-kirjallisuuden tuhoaminen ja hlbtiq-paikkojen sulkeminen ja hlbtiq-ihmisten keskitysleirittäminen liki uhata taas.
Siitä edelliskerrasta on sentään vain vain varsin lyhyt aika, vajaat 80 vuotta, kun swastika-ristien aika oli. Kummallista että AfD on ääri-islam-vastainen, vaikka sen omat aatteet ovat kuitenkin niin samansuuntaisia, saman abrahamikko-kolikon toiselta, kristilliseltä puolelta.
Pitää ymmärtää tää todellin syy, joka on, ettei saa samoja yhteiskunnan tukia. He pyrkivät koko ajan romuttamaan homojen tasa-arvopyrkimykset, ettei saisi rahaa mikä vaikuttaa suoraan tähän hyvinvointiin ja siksi syrjäytetään. Tämä on ydinkysymys. kuka saa rahaa ja ketä tuetaan. Siksi homojen tulisi koko ajan panostaa siihen, että yhteiskunta tukee monella tavalla rahallisesti koko tätä väestönosaa, jotta se ei jäisi marginaaliin. Voi olla kulttuurillisesti omaleimainen, mutta ei syrjäytetty. Kun syrjäytyy tai oikeammin syrjäytetään vetoamalla hetero-käsitteeseen, niin siitä useimmin seuraa henkinen pahoinvointi ja sen mukana erilaisia vakaviakin seurauksia. TÄTÄ ei homot ole tajunneet ollenkaan, että miksi tätä tapahtuu: miksi on tällaisia ihmisiä tai ihmisryhmiä. Natsien tärkein motiivi antisemitismille oli ryöstää juutalaisten omaisuus ja rahat! Tämä raha kysymys on tärkein asia ja aina taustalla. Roomalaiskatolinen kirkko on upporikas ja se on aina niillä motiivina: säilyttää omaisuus ja kasvattaa sitä. Uskontoon vetoamalla saa jäseniä, mutta aina on kysymys rahasta ja varsinkin nyt kun se menettää asemiaan länsimaissa ja köyhtyy. Sitten he tukevat tällaisia ihmisiä, jotka ovat julkikatolisia ja vetävät äärikonservatiivista linjaa. Aborttikysymys on myös osa tätä. Yksikään moderni nainen ei anna rahojaa patavanhoillisille katolilaisille: siksi ne pitää sinne nyrkin ja hellan väliin saada - siis tähän patriarkaaliseen ideologiaan. Köyhissä maissa se toimii. Nainen ei voi päättää silloin itsenäisesti mitään. Hän vaan synnyttää lapsia ja huolehtii siivoamisesta. Yhteiskunta ei kehity. SILLOIN katolisella kirkolla on valta.
Homojen pitää vaatia rahaa terveydenhuoltoon, koulutukseen, asumiseen, työttömyyden hoitoon OMANA RYHMÄNÄÄN.
Tää nykyinen länkytys siitä, että ollaan yhdenvertaisia ja sulautuneita ja sit kaikki on OK: toisin sanoen olla edelleen rähmällään kynnysmattona ja ottamalla vapaaehtoisesti turpaan eli jatkaa olemista syrjäytetty. Tämä ei koskaan muuta mitään.
Esimerkiksi tämä koulu( tus ) on yksi tärkeimmistä, koska kaikki tilastot hälyttävät punaista kun on kysmys meistä homoista, että koko koulujärjestelmä ei kykene missään EU-maassa takaamaan koulurauhaa hlbtqi väelle. Yksi kuraattori lässyttämässä ja lohduttamassa eli pitämässä alistetussa asemassa ei vaikuta suuntaan taikka toiseen....se on vain halpaa. Koulukiusaaminen jatkuu työpaikkakiusaamisena eli on koko elämänikäinen kiusaaminen tuloksena. Tämä on todellisuutta. Jos ei sinulle, joka tätä luet, mutta esimerkiksi minulle on ollut. MIKSI silloin pitää jatkaa nyklyistä systeemiä? todella uutta ja vallankumouksellista on vaatia oma koulu. Silloin ON koulurauha. Silloin ei tule alisuoriutujia. Silloin voi aidosti ja rauhassa käyttää omia kykyjään täydesti. Eikö silloin kasva hyviä kansalaisia ja yhteiskunta menee eteenpäin. Tämä, että yhteiskunta tarvitsee sellaisa ihmisä, jotka ovat lahjakkaita ja osaavat.

Miksi tätä ei tajuta! Mistä hyvnvointi koostuu ja mitä taas osattomuus hyvnvoinnista aiheuttaa!
Mitä tarkoittaa hlbti-yhteydessä "kulttuurisesti omaleimainen"? Minusta ei-hetero seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei sinänsä synnytä erityistä kulttuurista ryhmää, vaikka historiallisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovatkin kohdanneet toisiaan siten, että on syntynyt omaleimaista kulttuuria. Kulttuuri on oma asiansa ja inhimillinen ominaisuus omansa. Sen paremmin ihonvärin, kätisyyden kuin muidenkaan ominaisuuksien mukaan ei ihmisiä kuitenkaan pidä niputtaa "kulttuurisiksi" ryhmiksi.

Jos kyse on jonkin syyn vuoksi tapahtuvasta syrjinnästä, niin huomio pitää kohdistaa syrjintään ja poistaa se.
  • 5 / 8
  • Kolmoisritti
  • 1.10.2018 16:30
googlasin ja copypastesin tän:

Mitä on kulttuuri?Kulttuuri ja kulttuurihistoriaKulttuurilla on lukematon määrä määritelmiä. Voimme puhua länsimaisesta ja itämaisesta kulttuurista, nykykulttuurista, antiikin, barokin ja muiden kausien kulttuureista, kulttuurityöntekijöistä, kulttuurisihteereistä, populaarikulttuurista, massakulttuurista, korkeakulttuurista jne. Voimme käsitellä kulttuuria varsin suppea-alaisena, jolloin sen voisi määritellä esimerkiksi taiteen harjoittamiseksi ja harrastamiseksi, taidepalvelusten tarjonnaksi ja käytöksi sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseksi ja edistämiseksi. Toinen tapa määritellä kulttuuria on käsittää se laaja-alaisemmaksi käsitteeksi, jolloin voidaan puhua esimerkiksi länsimaisesta kulttuurista eli sellaisesta kulttuurisesta kokonaisuudesta, joka rakentuu monista länsimaille yhtenäisistä piirteistä.

Kun käytämme kulttuurin suppeita määritelmiä, niin kulttuurin käsite on rajattu yleensä tarkoittamaan ainoastaan ihmisen henkisen toiminnan jalostuneimpia ja kultivoiduimpia muotoja: taide, tiede, uskonto ynnä muut niin kutsuttuun korkea- tai eliittikulttuuriin liityvät ilmiöt. Kulttuurilla tarkoitetaan tällöin esimerkiksi kaunokirjallisuutta, runoutta, maalausta, filosofisia järjestelmiä, tieteellisiä keksintöjä jne.

Kulttuurin laajoissa määritelmissä korostetaan kulttuurin kokonaisvaltaisuutta. Kun puhumme menneisyydessä vallinneiden ja vaikuttaneiden ilmiöiden kulttuurisesta olemassaolon tavasta, voimme ottaa tutkittavaksi esimerkiksi jonkin perinteisen korkeakulttuurin alaan kuuluvan ilmiön ja tarkastella sitä osana yleisempää kulttuurin tasoa vasten. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan holistiseksi. Nykyisin kulttuurihistoriassa pyritään kokonaisvaltaiseen kulttuurin käsittämiseen. Samalla kulttuuri kokonaisuutena on syrjäyttänyt korkeakulttuurisen määritelmän.

Kulttuurihistorian tutkimuskohteiksi ovat viime vuosina hengen viljelyn korkeakulttuurisimpien muotojen ohelle tulleet kaikki menneisyydessä tapahtuneen inhimillisen toiminnan eri muodot tuotoksineen. Kulttuurihistorian tutkimuksen kohteena on ihmisten ja heidän ympäristönsä välinen vuoropuhelu, joka synnyttää kulttuurista toimintaa (tapoja, arvoja, rakennuksia jne.) ja kulttuurista tuotosta, konkreettista esineistöä (esineitä, rakennuksia jne.). Kulttuurihistoria tutkii siis ihmisen suunnitelmia, tapoja ja tekoja, joilla hän on muodostanut suhteensä elämäänsä ja joiden avulla hän on kommunikoinut. Kuten Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Keijo Virtanen sanoo, niin "yksilöstä tulee historiallinen vain suhteessa elämäänsä, ympäristöönsä ja aikaansa". Kulttuurihistoria pyrkii ymmärtämään menneisyyden yksilön ja yhteisön elämisen muotoja. Ydinkysymyksenä on tasapainon löytäminen yksityisen ja yleisen välillä. Tiivistäen voidaan sanoa, että kulttuurihistoria on henkinen muoto ja toiminta, jossa kulttuuri tilittää menneisyyttään.

Kulttuurihistoria ei ole irrallinen tutkimusala, vaan sillä on vuorovaikutusta hyvin monen muun alan kanssa sen mukaan millaisia tutkimusmenetelmiä tai tutkimuskohteita kulloinkin valitaan: populaarikulttuurin historioitsija tarvitsee sosiologiaa ja teidoitustutkimusta, kulttuurivaikutteiden leviämisen tutkija maantiedettä, sukupolvien välistä jännitettä tarkasteleva historioitsija psykologiaa jne.


Muuttuva kulttuurin käsiteKulttuuria pidetään ihmisen tai inhimillisen toiminnan alueena. Kulttuuria ei tämän määritelmän mukaan esiinny luonnossa. Useimmissa kulttuurin määritelmissä toistuvatkin luonnon ja kulttuurin erottelusta juontuvat seikat. Painotukset vain vaihtelevat. Seuraavassa joitakin kulttuurin määritelmiä.

1900-luvun alun merkittävä suomalainen filosofi Arvi Grotenfelt (1863-1941) määritteli kulttuurin siten, että se "pyrkii muuttamaan taistelun olemassaolosta yhteistyöksi inhimillisen olemassaolon kohottamiseksi".

Historiantutkija Gunnar Suolahden (1876-1933) mukaan "kulttuuriin soveltuvat sekä aineellisen että henkisen elämän eri ilmiöt elinkeinoista ja yhteiskunnallisista oloista, ylempien ja alempien kansankerrosten jokapäiväisestä elämänympäristöstä ja juhlatavoista aina hengenelämän korkeimpiin ilmenemismuotoihin, taiteeseen, tieteeseen ja uskontoon saakka".

Filosofisen etiikan ja kulttuurifilosofian suomalainen uranuurtaja Erik Ahlman (1892-1952) käsitti kulttuurin toisaalta toiminnaksi, jossa henkistä ja aineellista ainesta muodostetaan ja muokataan sellaiseksi, mitä se ei alkuaan, "luonnostaan" ole ja toisaalta tällaisen toiminnan tuotokseksi.

Filosofi Jussi Tenkku määritteli kulttuurin vuonna 1962 seuraavasti:
"Kulttuuria ovat:
1) luonnon hoitaminen ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi
2) ihmisen toiminta ja sen tuotteet tekniikassa, tieteessä, taiteessa ja uskonnossa
3) ihmishengen jalostaminen so. hengenviljely
4) jonkin kansan tai kansojen ryhmän suoritusten kokonaisuus."

Tanskalainen kulttuurihistorioitsija Hartvig Frisch määrittlee vuonna 1962 ilmestyneessä Euroopan kulttuurihistoriassaan kulttuurin ytimekkäästi tavoiksi. Tapoihin kuuluu Frischin mukaanyhtä lailla valtiollisten hallintojärjestelmien toiminta kuin esimerkiksi yksityisen kansalaisen pukumuoti.

Sosiaalipsykologi Antti Eskola kuvaa kulttuurista järjestelmää seuraavasti:
"Kulttuuriksi usein nimitetään kokonaisuutta, joka käsittää tiedon, uskomukset, taiteen, moraalikäsitykset, lain, perinteen sekä kaikki muut sellaiset kyvyt ja tavat, jotka ihminen on yhteiskunnan jäsenenä omaksunut. Kulttuuri myös antaa sosiaaliselle toiminnalle merkityksen, määrittelee sen. Jokin teko, ele tai ilme saattaa eri kulttuureissa merkitä aivan eri asioita, ts. vasta kulttuuri määrittelee käyttäytymisen sosiaalisen merkityksen".

©Internetix/Heikki Myyryläinen
  • 6 / 8
  • Havainnoija
  • 1.10.2018 19:30
Juhlapäivä

Saksassa juhlitaan tänään 1.10. tasa-arvoisen avioliittolain ensimmäistä voimassaolovuotta. Valtakunnallinen sateenkaarijärjestö LSVD korostaa viestissään tämän historiallisen päivän merkityksellisyyttä sekä homoille että lesboille ja avoimemman, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman yhteiskunnan puolesta.
https://mobile.twitter.com/lsvd/status/1046645888825929728

Sosialidemokraattien (SPD) valtiopäiväryhmä viestittää, että Avioliitto kaikille -laki on merkittävä edistysaskel avoimen, värikkään ja solidaarisen maan puolesta.
https://mobile.twitter.com/spdbt/status/1046657743350878209
Ulkoministeri Heiko Maas (myös SPD) seisoo merkelmäisessä asennossa ja ilmoittaa, että vuosi normaaliutta.
https://mobile.twitter.com/HeikoMaas/status/1046640997629857795

Vihreät (Grüne) korostavat juhlapäivän merkitystä, ei ainoastaan sateenkaarikansalaisille, vaan koko yhteiskunnalle. Vihreät varoittavat myös äärioikeiston (AfD=Vaihtoehto Saksalle) vihasta homoja, naisia, toimittajia ja muslimeja kohtaan sekä tasa-arvoisen avioliittolain kumoamisyrityksestä.
https://mobile.twitter.com/GoeringEckardt/status/1045249000432128000

Liberaalit (FDP) vaativat lisäksi toimimaan sateenkaarikansalaisiin kohdistuvaa syrjintää vastaan, uudistamaan perheoikeuslakeja (mm. äitiyslaki), laatimaan kansallisen toimintaohjelman homo- ja transfobiaa vastaan sekä lisäämään valistusta kouluissa.

Suurin puolue eli kristillisdemokraatit (CDU/CSU) ei ole juhlatuulella. Sinänsä ymmärrettävää, sillä CDU/CSU:n edustajista yli 75 % äänesti tasa-arvoista avioliittolakia vastaan. Puolue muuttui homovastaisemmaksi/-vihamielisemmäksi viime vaaleissa, sillä äärikristityt ja äärioikeistoa myötäilevät saivat useita edustajanpaikkoja.
------
Vihabussi
Saksan suurimmissa kaupungeissa kiertää toista kertaa vihabussi (Hassbus), jonka masinoivat tälläkin kertaa äärioikeisto (AfD yms., mukana ja johdossa myös kristillisdemokraattisen puolueen CDU/CSU:n poliitikkoja) sekä muutamat muut äärikristilliset joukkiot. Vihabussin sanoma on sama kuin Aa-seurakunnan, tosin merkittävästi homovihamielisempi.
Vähemmän suosittu
Vihabussin kannattajia oli esimerkiksi Stuttgartissa noin 50, kun taas vihabussin agendaa vastustaviin mielenilmauksiin osallistui noin tuhat. Lisäksi viikolla oli mielenosoitus moninaisuuden puolesta, johon osallistui noin 2000.
Yksi uutinen
https://www.queer.de/detail.php?article_id=31953
  • 7 / 8
  • Havainnoija
  • 14.10.2018 12:40
AfD-puolueen ehdotus/aloite tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi tyrmättiin

Saksan parlamentti eli liittopäivät keskusteli torstaina 11.10. AfD:n (Vaihtoehto Saksalle) aloitteesta tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi. Keskustelu oli lievästi ilmaisten värikästä.

AfD-puolueen edustaja perusteli aloitetta ”oikeusvaltion palauttamisella”, koska Avioliitto kaikille -laki oli sen mielestä perustuslain vastainen ”punavihreä ideologiaprojekti”, joka johtaa kaikenlaisiin kaameuksiin kuten moniavioisuuteen jne. Kun liittopäivät vielä iltamyöhällä keskusteli oikeusministerin esittelemästä avioliittolain liitännäislakipaketista, AfD:n edustaja varoitti ”kansan kuolemisesta” (Volkstod), koska tasa-arvoinen avioliittolaki.

Kaikki muut puolueet (sosialidemokraatit, kristillisdemokraatit, vasemmisto, liberaalit ja vihreät) kannattivat ehdottomasti nykyistä lainsäädäntöä, vastustivat AfD:n aloitetta ja kritisoivat sitä voimakkaasti. Nyt en jaksa yrittää suomentaa eri puolueiden edustajien puheita, mutta kristillisdemokraattien yllättävän nopea suunnanmuutos on mainittava. Keskusteluun osallistuneet CDU/CSU:n edustajat mm. kehuivat nykyistä avioliittolakia ja kehottivat AfD-puoluetta kunnioittamaan demokraattisia päätöksiä. Kirjoitin aiemmin, että kristillisdemokraattien parlamenttiryhmästä olisi tullut homovastaisempi viime vaalien tuloksena, mutta tuoreimpien uutisten ja puolueen johtopoliitikkojen puheiden perusteella niin ei ole tapahtunut, mikä on tietenkin ilahduttavaa. Äitiyslain ja translain käsittely ja äänestystulokset paljastavat tietenkin kristillisdemokraattien rivikansanedustajien mielipiteet.
AfD:n aloitteen käsittely ja keskustelu liittopäivien sivustolla:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw41-de-gleichgeschlechtliche-ehe/570770
---
Avioliittolain liitännäislait, äitiyslaki
Saman päivän iltana tai oikeammin puolenyön maissa liittopäivät keskusteli vielä oikeusministeri Katarina Barleyn esittelemistä liitännäislaeista, jotka selventävät ja helpottavat rekisteröidyn parisuhteen muuttamista avioliitoksi, poistavat epätarkkuuksia ja tarpeettomia säädöksiä. Äitiyslain puuttumista liitännäispaketista kritisoitiin, mutta oikeusministeriön edustaja sanoi käsittelyyn tulevan myöhemmin erillinen äitiyslakialoite.
------
Muuta

Baijerin osavaltiovaali tänään 14.10.

Baijerin osavaltiossa (13 miljoonaa asukasta, pääkaupunki München) järjestetään tänään maapäivävaali, jolla valitaan 180 edustajaa osavaltion parlamenttiin eli maapäiville. Baijeria on hallinnut yksinvaltaisesti Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU) sisarpuolue CSU (Kristillis-sosiaalinen unioni). Nyt näyttää siltä, että CSU:n yksinvalta olisi päättymässä, ainakin tämän kyselyn mukaan, jonka Baijerin yleisradioyhtiö julkaisi. Kyselyyn osallistujia oli tosin aika vähän.

33,0 % Kristillis-sosiaalinen unioni (CSU)
18,0 % Vihreät (Grüne)
11,0 % Sosialidemokraatit (SPD)
11,0 % Vapaat valitsijat/äänestäjät (FW), paikallinen puolue
10,0 % Vaihtoehto Saksalle (AfD), äärioikeistopuolue
6,0 % Liberaalit (FDP)
4,5 % Vasemmisto (Linke)
6,5 % muut
https://www.br.de/nachrichten/bayern/aktueller-bayerntrend-csu-nur-noch-bei-33-prozent,R5WHGls

Sateenkaariasiaa
Valtakunnallisen sateenkaarijärjestön LSVD:n Baijerin jäsenjärjestö selvitti eri puolueiden kantoja sateenkaarikansalaisia koskettaviin kysymyksiin. Kuten taulukosta helposti selviää, johtava puolue CSU vastustaa ehdottomasti toimenpiteitä, joilla homoihin ja transhenkilöihin kohdistuvia viharikoksia/väkivaltaa pyrittäisiin estämään, CSU ei missään tapauksessa halua hlbti-baijerilaisille syrjintäsuojaa osavaltion perustuslakiin eikä moninaisuuden opetuksen edistämistä kouluissa. Muihin kysymyksiin suhtautuminen on vaikeammin selvitettävissä, koska vastaukset ovat melko ympäripyöreitä. Onneksi muut puolueet ovat niin sanotusti toista maata.
Äärioikeistopuolue AfD ei välittänyt vastata kysymyksiin. AfD:n kanta on kuitenkin selvä: se vastustaa ehdottomasti jokaista sateenkaarikansalaisten oikeudellista ja yhteiskunnallista asemaa parantavaa lakia ja toimenpidettä.
https://bayern.lsvd.de/landtagswahl-2018/

Mielenosoituksia oikeistoa vastaan
Münchenissä järjestettiin suurmielenosoitus osavaltiota johtavan CSU:n politiikkaa vastaan. CSU on muutenkin vanhoillinen, mutta viime aikoina se on liukunut yhä enemmän äärioikeiston eli AfD-puolueen suuntaan. Mielenosoittajat vastustivat mm. osavaltion autoritaarimaista politiikkaa, poliisien oikeuksien lisäämistä ja vaativat lisäksi toisenlaista pakolaispolitiikkaa.
Keskiviikon 3.10. mielenosoituksen, johon osallistui kymmeniä tuhansia, koollekutsujiin kuului mm. kansalaisoikeusjärjestöjä, ammattiliittoja, kirkkoja, pakolaistyöjärjestöjä sekä puolueita (sosialidemokraatit, vasemmisto ja vihreät); yksi uutinen ja kuvia Baijerin yleisradioyhtiön sivulla:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/tausende-in-muenchen-bei-demonstration-gegen-rechts,R5P70qZ
Edellinen suuri mielenosoitus heinäkuussa oli äärioikeiston harjoittamaa kiihotusta, väkivaltaa ja vihaa vastaan.
Kolmoisritti, et vastannut kysymykseeni. Sen sijaan copypastasit tekstin, joka on jo olemassa toisaalla netissä, siellä Wikipediassa. Olisit voinut selittää olennaisen pointin oman ajatuksesi ”kulttuurin omaleimaisuudesta” hlbti-viitekehyksessä ja lisätä virkkeen mittaisella saatteella linkin tuohon Wikipediassa esillä olevaan yleisesitykseen. Ei noita pitkiä tekstejä ole perusteltua copypastailla.