• PiraattiPuolue2011

Sukupuolineutraali avioliitto

Julkilausuma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamisesta sukupuolineutraalilla avioliittolailla.

Allekirjoittaneiden Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokkaiden mielestä valtion tehtäviin ei kuulu määritellä ihmistä tämän sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai ihmissuhteisiin liittyvien mieltymysten perusteella, vaan palvella kaikkia tasapuolisesti.

Valtion ei tule ottaa kantaa siihen, mitkä sukupuolet voivat solmia keskenään avioliiton. Uskonnollisilla yhteisöillä tulee olla oikeus oppeihinsa ja käytäntöihinsä, mutta niitä ei pidä käyttää syynä seksuaalivähemmistöjen epätasa-arvoiselle juridiselle asemalle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tulisi saada lain edessä kaikki samat aviolliset oikeudet ja mahdollisuudet kuin heteroseksuaalisen enemmistön.

Adoptiossa tärkein huomioon otettava seikka on lapsen oikeus huoltajiinsa ja huoltajien sitoutuminen lapsen tulevaisuuden turvaamiseen riippumatta siitä, mitä sukupuolta huoltajat ovat. Huoltajien seksuaalinen suuntautuminen on lapsen hyvinvoinnin kannalta epäoleellinen seikka, ja se pitäisi todeta yksiselitteisesti adoptioon liittyvässä lainsäädännössä. Lapselle on suurin etu, että hänellä on rakastava ja vastuuntuntoinen huoltaja. Tähän ei vaikuta sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai perheen huoltajien sukupuolijakauma.

Allekirjoittaneet:
http://2011.piraattivaalit.fi/vaalit/julkilausumat/sukupuolineutraali-avioliittolaki/

1 kommentti

PiraattiPuolue2011

23.2.2011 01:32

Allekirjoittaneista Tero Inha on väärän vaalipiirin alla, koska hänet vaihdettiin Pirkanmaalta Uudellemaalle. Korjannemme sivulla olevan virheen ennen vaaleja, kenties jopa hyvissä ajoin.

Vastaa kommenttiin

Jätä tyhjäksi