Lesboelämää

Vielä kerkee

http://blog.qruiser.com/qx.fi/

Kirjoita nuoruudestasi
15/4 16:17 QX-Sami
Jo yli yhdeksänkymmentä on lähettänyt kirjoituksensa sateenkaarinuoruudestaan. Kirjoituksissa eri-ikäiset kertovat, millaista on ollut elää nuoruutta, joka haastaa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja.

Osallistuneet ovat enimmäkseen nuoria tai nuoria aikuisia. Vanhimmat ikänsä ilmoittaneet ovat syntyneet 1950-luvulla. Vastaajia on edustavasti eri puolilta Suomea, ja joukossa on niin homoja, lesboja ja biseksuaaleja kuin myös aseksuaaleja ja queer-ihmisiä. Vastaajat kertovat myös lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiaan transsukupuolisuudesta tai siitä, millaista on tuntea sukupuoliristiriitaa ja miten sitä on voitu ratkoa.

Monet vastaajat kertovat ihastumisesta ja rakkaudesta, mutta myös syrjinnän pelosta, ohittamisesta ja näkymättömyydestä sekä eriarvoisuuden kokemuksista. Moni kertoo itsensä löytämisen onnesta: 1950-luvulla syntyneen kirjoittajan sanoin, ”oli kuin joku olisi laittanut valot päälle pimeässä huoneessa”.

Etenkin nuorten kirjoituksissa kuvataan seksuaalisuuden moninaisuuden näkymistä mediassa ja aiempaa suurempaa helppoutta tunnistaa itsensä.

Järjestäjät toivovat, että kirjoituksia lähetetään vielä runsaasti lisää. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruu lisää osaltaan vähemmistöjen näkyvyyttä arkistoissa, ja sen tuloksia on mahdollista käyttää lähdeaineistona hyvin monipuolisissa tutkimuksissa sateenkaarielämästä eri aikoina.

Keruu on avoinna 30.4.2014 asti, ja siihen voi osallistua voi kuka tahansa, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kokee tai on kokenut epävarmuutta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan tai on haastanut seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittäviä normeja. Kirjoitusten pituus ja tyyli ovat vapaat, ja keruuseen voi osallistua myös nimimerkillä.

Kirjoitusten keruun toteuttavat Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto.

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -kirjoituskeruun ohjeet: www.finlit.fi/arkistot/keruut/sateenkaarinuori/