Hyvä hallintotapa vaatii virkamiehiltä asiallista kielenkäyttöä

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • vaeltaja2006
  • 1

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että viranomaiset noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Hallintolaissa on vaatimus hyvästä kielenkäytöstä. Virkamies ei edes suullisesti saa esittää asiakkaasta halventavia tai väheksyviä ilmauksia.

Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja toimivat asiallisesti. Kielenkäytöstä on määräyksiä perustuslaissa ja muissa laeissa ja säädöksissä. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kertoi Aristoteleen kantapää -radio-ohjelmassa, millaisiin kieliasioihin oikeusasiamies on joutunut puuttumaan. Aristoteleen kantapää -ohjelman työryhmä sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon tänä syksynä 2014.

Oikeusasiamies tutkii kieliasioita vain oikeudellisesta näkökulmasta. Perustuslaissa on taattu hyvä hallinto perusoikeutena ja ja hallintolaissa esitetään vaatimus hyvästä kielenkäytöstä. Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Esitystavan on oltava selkeää ja sisällöllisesti ymmärrettävää. Kielenkäytön asiallisuus tarkoittaa, että asiakkaaseen ei kohdisteta loukkaavia tai väheksyviä sanontoja.

Oikeusasiamies valvoo myös sitä, että ihmiset saavat palveluita omilla kansalliskielillään, suomeksi tai ruotsiksi.


Kieliasioihin liittyviä valituksia oikeusasiamiehelle tehdään vuosittain noin 50, ja useimmat valitukset koskevat kansalliskielten käyttömahdollisuuksia.

Oikeusasiamies voi antaa esim. epäasiallisesta kielenkäytöstä huomautuksen, mutta useimmiten ainoastaan annetaan tiedoksi oikeusasiamiehen näkemys siitä, mikä olisi lainmukaista kielenkäyttöä. Suomessa viranomaiset seuraavat varsin tarkasti oikeusasiamiehen kannanottoja.

Oikeusasiamies antoi esimerkin huonosta kielenkäytöstä. Tuomioistuimen tuomari käski asianosaista "pitämään turpansa kiinni". Oikeusasiamiehen lausunnossa todettiin, että tuomarintehtävä vaatii korostetun asiallista käyttäytymistä. Ristiriitaisissakin tilanteissa on suhtauduttava asianosaisiin sävyisästi. Hyvä kielenkäyttö koskee siis myös suullista käyttäytymistä.

Virkamies ei saa tarpeettoman kärjekkäästi nostaa esiin henkilöön liittyviä asioita. Tämä on hyvä muistaa, kun vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset asioivat viranomaisten luona.

Oikeusasiamies puuttui myös vankilassa esiin tulleeseen käytäntöön. Vangit voivat valittaa kirjoittamalla valituksensa ns. "rutinalappuun". Oikeusasiamiehen mukaan sillä nimityksellä vähäteltiin vankien tekemiä valituksia ja lomake sai uuden nimen: "asioimislomake".

Suomi on ollut edelläkävijä hyvän hallinnon kehittämisessä. Se, että hyvä hallinto on yksi perusoikeuksista, tuli perustuslakiin vuonna 2000.

Oikeusasiamies Aristoteleen kantapää -ohjelmassa, kuultavissa Areenassa

1 kommenttia

Esimerkki tilanteen asiallisesta hallinnasta.

Istuttiin oikeutta. Vastapuolen asianajaja menetti malttinsa ja alkoi sättiä oikeuden puheenjohtajaa. Tämä kuunteli hetken ja totesi asianajajalle, että "jollei tuo lopu, pistän teidät käytävään jäähtymään". Sättiminen loppui siihen paikkaan.