Poppers mietitytti kokoomusta (juttukommentit)

Nuoremmille lukijoille kerrottakoon taustaksi aiheen homoyhteydestä mm. Wikipediaan tukeutuen, että poppers on yhteisnimitys joukolle alkyylinitriitteja (usein amyylinitriitti tai butyylinitritti), joita käytetään seksistimulantteina ja bilepäihteinä. Poppers yleistyi aikanaan etenkin miesten välistä seksiä harjoittaneiden piirissä, mutta sittemmin se on tullut tunnetuksi muissakin väestöryhmissä. Alkyylinitriittien suosio tanssilattioilla on säilynyt 1970-luvun diskoista 1990-luvun raveklubeille. Ainoa lääketieteellinen käyttö amyylinitriitille on syanidimyrkytyksen hoito.