Kauppalehti ruotii Helsinki Priden rahoitusta julkisista varoista (juttukommentit)

 • 1 / 18
 • Kolmoisritti
 • 12.6.2023 2:57
Noi summat ovat aivan ” peanuts”. Tässä ilmeisesti haluttaisiin, ettei kukaan tue ja rahoitusta tulisi yrittää etsiä itse. Mitä muuta varten? Tää on aivan pimeetä. Eikö lehdellä ole muuta mistä kirjoittaa?
Luultavasti häiritsevintä on se, että summat salataan. En oikein itsekään pidä siitä, että asia salataan.
 • 3 / 18
 • Kolmoisritti
 • 13.6.2023 22:36
Eikö saisi laittaa isoja summia tasa-arvotyöhön? Valtio tukee isoilla summilla naisten Unicefin tasa-airvotyötä. Ei vissiin tue sentilläkään meitä, mikä ON arvovalinta. Suomen valtio kusettaa monella tavalla veronmaksajiaan….!
Mutta onko summat tarpeen salata?

Kyllä sitä tukea tukee valtiollisista instituutioista.
Minusta on hyvä, että asiasta kirjoitetaan. HkiPride on saanut epäsuorasti rahaa verovaroista samaan aikaan kun HP kieltäytyy yhteistoiminnasta joidenkin puolueiden kanssa. Mitä muuta tämä on kuin epäsuoraa puoluepolitikointia HP:n toimijoilta. Eivät kaikki homot äänestä Vihreitä ja Kommunisteja.
 • 6 / 18
 • Homopallero
 • Homopallero
 • 16.6.2023 9:22
Noh, voivathan kokoomus ja keskusta varmasti halutessaan näiden verovarojen muualle ohjaamiseen vaikuttaa. Siinä on vaan se riski, että tullaan vahingossa kostonhimossa osoittaneeksi, kuinka Helsinki Pridelta halutaan pohjimmiltaan vain omille puolueille alennushintaan mainosta samalla kun kieltäydytään politiikassa johdonmukaisesta yhteistoiminnasta Priden tavoitteiden edistämiseksi. Havainnollistavana esimerkkinä: monessakohan kunnassa kokoomus ja keskusta ovat estäneet Priden epäsuoran tukemisen verovaroin?
Minusta puheet "kostonhimosta" ovat lapsellisia.

Edelleen pitäisin parhaana, että Helsinki Pride (ja muutkin pride-tapahtumia järjestävät) pitäytyisi puoluepolitiikasta mahdollisimman etäällä, koska se myllyttely on historiallisesti synnyttänyt haitallisia jakolinjoja siihen liikkeeseen, jonka pitäisi pyrkiä (parhaimmillaan asiakysymysten parissa, ei politikoimalla) edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville tärkeitä hankkeita (niin lainsäädännössä, viranomaiskäytännöissä kuin asenteiden muuttamisessakin).

Edelleen huomaa, että asioita yritetään edistää aika ankkuroimattomalla jargonilla, sen sijaan, että pyrittäisiin tuomaan moninaisuuden ilmiötä ymmärrettävämmäksi, jolloin se olisi helpompaa ihmisille hyväksyä osana kaikkea muutakin elämää. Välillä on jopa kurmootettu aihepiiriä käsitteleviä tieteentekijöitä (kuten vaikkapa Keskisarjaa), kun esitetty ei ole ollut ihan mieleen. Minusta nimenomaan ilmiön biologisen taustan ymmärtäminen on avain sen normalisoitumiseen.

Ymmärrän jossain määrin kaikenlaisen (ihmis)oikeuspuheen ja vastaavan hengennostatuksena, mutta ei sillä muutosta oikein edistetä.
 • 8 / 18
 • Homopallero
 • Homopallero
 • 17.6.2023 13:56
Lapsellista tässä kaikessa on ollut joidenkin kokoomuslaisten ja keskustalaisten täysin legitiimin kritiikin totaalisesti sivuuttava ja tehtyä päätöstä räikeästi vääristelevä reagointi (ja muiden puolueiden piiristä varmasti tulleet vääristelyt kokoomuslaisista ja keskustalaisista). Päätöksen kostamisella hypotetisoiminen on viittausta tähän ala-arvoiseen reagointiin. Saattaa hyvinkin olla, että pride-toiminnan olisi hyvä pitäytyä puoluepolitiikasta etäällä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toisen toimintalinjan vallitessa annetun aiheellisen kritiikin sivuuttamisen arvostelu tai ironisointi olisi "lapsellista".
Minusta mainittu reagointi oli ihan yhtäläisesti "legitiimi" - mihin legitimiteetin lähteenä sitten puolin tai toisin viitataankaan.

Vaikka itse kannatankin itsemäärittelyyn perustuvaa oikeutta sukupuolen vahvistamiseen, ja pidän hyvänä, että tämä mainittu lakiuudistus meni läpi (huom, aika monen kokoomuslaisen ja usean keskustalaisenkin tuella), jäi juridisessa mielessä esitykseen sen verran "porsaanreikiä", että Suomen lainsäädäntöön tuli uusia epäjatkuvuuskohtia.

Suomessa kansanedustaja on napinpainalluksistaan vastuussa ensisijaisesti äänestäjilleen. Puoluekuri on toissijainen puolueen piirissä sovittu käytäntö. Puolue(kin) voi olla jonkin lainparannuksen kannalla sinänsä, mutta minun nähdäkseni on ihan oikeutettua (etenkin oppositiossa hallituksen esityksen kohdalla) tehdä ratkaisuja konkretiaksi muuttuvien pykälien "pilkun paikkojen" perusteella, jos näkee asian perustelluksi.

Epäeheys lainsäädännössä ei ole hyvä juttu, vaikka transsukupuolisten henkilöiden asema tässä paranikin.
Varmasti monet äänestävät nimenomaan henkilöä eivätkä puoluetta, mutta politiikassa asiat tapaavat edetä kuitenkin samanhenkisiä ihmisiä yhteen kokoavien puolueiden kautta. Puoluetoiminnassa taas on oleellista yhteisten kantojen määritteleminen ja niiden mukaan toimimisen valvominen puoluekurin kautta, sillä muuten asioiden hoitamisesta ei meinaa tulla mitään. Puolueet eivät kuitenkaan tapaa muodostua kuin tiettyjen tärkeiksi koettujen kantojen ympärille, missä tapauksessa niiden sisällä on hajontaa muiden kysymysten kohdalla. Tämä on tosielämää ja realistista, mutta muuttuu vaalieettisessä mielessä ongelmalliseksi, jos puolueen markkinoidaan olevan jonkin asian kannalla, vaikkei sen edistämiseen todellisuudessa täysin rinnoin tai lainkaan sitouduta. Silloin on riskinä äänestäjien johtaminen harhaan tukemaan äänellään päinvastaista kuin haluamaansa politiikkaa.

Olisikin niin, että kokoomuksesta ja keskustasta tämän aihepiirin lakihankkeita kohtaan säännöllisesti löytyvä huomattava vastustus olisi edes pääosin poisselitettävissä objektiivisesti osoittevilla "porsaanrei'illä", "epäjatkuvuuksilla", "pilkun paikoilla" ja "epäeheyksillä". Kyse taitaa kuitenkin olla enemmänkin siitä, ettei ao. aihepiiriin liittyviä lakimuutoksia voida valmistella merkittävää osaa näitä vastustajia tyydyttävällä tavalla, ihan kategorisesti. Tämä seikka on kyllä kokoomuksessa ja keskustassa ihan yleisesti tiedossa ja ainakin enemmän tai vähemmän niiden sisällä myös yleisesti hyväksytty (muutenhan tulisi kynnyksen äänestää jaloillaan olla hyvinkin matala). Sitä ei sen sijaan tunnuta hyväksyvän, kun ulkopuoliset tahot tämän vallitsevan käytännön ja puolueiden virallisten kantojen välisestä ristiriidasta ja siihen liittyvistä vaalieettisistä ongelmista huomauttavat. Epäkohdan huomauttaminen halutaan jostain syystä silloin nähdä puolueiden arvoliberaalien ainesten panoksen mitätöimisyrityksenä, mitä se ei suinkaan ole. Minusta se kertoo joko siitä, ettei omaa tai kannattamaansa puoluetta haluta silloin nähdä sellaisena kuin se todellisuudessa on tai sitten vaihtoehtoisesti halutaan esittää se jonain muuna kuin se todellisuudessa on.
Sanoisin, että ”huomattava vastustus” on selitettävissä sillä, että vastustajat eivät (vielä tai yleensäkään kärkijoukoissa) ole sinut vastustamiensa asioiden kanssa.

Tätä sinuiksi tulemista ei edistetä vastakkainasettelua lietsomalla, painostamalla tai politikoimalla.

Pride-liike ja sateenkaarijärjestöt ovat epäonnistuneet valistustyössään. Tämä on tullut ilmi aika-ajoin jopa suoranaisena tieteen vastaisuutena. Samalla toistetaan mihinkään varsinaisesti ankkuroimatonta (ihmisoikeus)jargonia. Kuten aiemmin totesin, pitäisi tehdä työtä sen puolesta, että (moninaisuuden) ilmiön tausta olisi käsitettävissä, ilman syvää perehtymistä aihepiiriin.

Voitko Homopallero sanoa, että valistustyössä olisi onnistuttu?
Otin lähtiessäni argumentoimaan Helsinki Priden päätöksen puolesta ja sen osakseen saaman kritiikin ala-arvoista segmenttiä vastaan tämän puolueiden kanssa tehtävän yhteistyön ja puolueiden käyttäytymisen arvioinnin annettuna lähtökohtana, jonka mielekkyyttä sinänsä en asettanut siinä kontekstissa kyseenalaiseksi. En ole tämän mielekkyyden kyseenalaiseksi asettavista ongelmakohdista kuitenkaan kanssasi eri mieltä, smo.

Pointtini on kautta linjan ollut, että Helsinki Priden päätös on kokoomuksen ja keskustan osalta mielestäni perusteltu ja looginen niiden periaatteiden kannalta, mitä yhteisö on yhteistyökumppanipolitiikassaan antanut ymmärtää noudattavansa. Näiden periaatteiden mielekkyys on erillinen kysymys, jonka osalta en näe kannoissamme merkittävää eroa.
Niin, kysymys kuuluu, että mihin tavoitteisiin Helsinki Priden periaatteet nojaavat. Jos tavoitteena on edistää hlbti-vähemmistöjen kannalta keskeisiä asioita, tulisi asioita edistää poliittisten jakolinjojen ohi ja yli. Jos tavoitteena on synnyttää jakolinjoja sateenkaarivähemmistöjen sisään, on politikointi yhteistyökumppanuuksissa kaiketi loogisesti perusteltua. Nyt tuoksuu siltä, että ihan hlbti-aihepiirin ulkopuoliset poliittiset tavoitteet ovat päällimmäisenä mielessä.
Ilmaisisin itse asian niin, että minustakin on tärkeämpää edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta tärkeitä asioita, ei laittaa puolueita tässä suhteessa paremmuusjärjestykseen - vaikka joitain puolueita olisikin sinänsä aiheellista kritisoida. Olen siis itse puolueiden kilpailuttamisperiaatteesta kanssasi samaa mieltä, mutten sitä vastoin usko, että jakolinjojen synnyttäminen taikka aihepiirin ulkopuoliset tavoitteet olisivat olleet tässä Helsinki Priden päätöksessä mitenkään päällimmäisinä mielessä.
Puolueiden(kin) toimintaa voi tarvittaessa kritisoida, kun ojentamiselle on syytä. Se on selvää. Jakolinjojen synnyttäminen tosiaan voi olla paremminkin oheisseuraus kuin tavoite. Ei näytä sekään hyvältä, että tällaisen puuhastelun seurausta ei pyritä välttämään. Minusta taas näyttää nimenomaan siltä, että vaikuttamisyritystä on muuhunkin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviin kysymyksiin.
Hki Pride käyttäytyy osin ikävän syrjivästi, esim. järjestämällä nimenomaan Hki Priden itsensä toimesta, sukupuolia syrjivästi vain "perinteisiä Naisten bileitä". Mihin ovat Hki Prideltä unohtuneet muut sukupuolet ja sukupuolten yhdenvertainen kohtelu?

Etenkin jos joku muu taho järjestäisi Hki Pride-viikolla Miesten partyn, niin sitä sitten ruodittaisiin - kuten on tapahtunut Pride-viikoilla.

Mutta miksi sössii myös Ranneliike kuvittamalla vuodesta toiseen Hki Pride -uutista Senaatintorin kuvan sijaan keskeisesti tuomiokirkkolan kuvatuksilla??!!??, vaikka tuomiokirkkola ei mitenkään osallistu Hki Prideen? tuomiokirkkolahan ei järjestä mitään Hki Pride sateenkaari-tapahtumaa, ei mitään sateenkaari-messua kirkkolassaan, eikä suostu vihkimään Maallisen Suomen kansan ehdottoman enemmistön tahtotilan mukaisesti, maallisen valtiomme avioliittolain mukaisesti kaikkia suomalaisia kihlapareja avioliittoon vieläkään.
(tuomiokirkkllan edustalla ovat kuitenkin siunanneet koiria ja muita lemmikkieläimiä).

Miksi tuomiokirkkolaa kuitenkin viljellään, pidetän esillä Hki Pride -uutiskuvituksissa?
Eikös se ansaitsisi jäädä syrjään, sivuun, niin kauan kuin on se on vastahankainen?

Hki Pride tosin käyttäytyy tänä vuonna pahasti ristiriitaisesti, kun se torppasi mm. kokoomuspuolueen Hki Pride -kumppanuuden, mutta Hki Priden kumppanuksissa näyttää olevan kuitenkin Helsingin seurakunnat, vaikka nuo kieltäytyvät yhä vihkimästä avioliittoon toisiaan rakastavia naispareja ja miespareja Eli hlbtiq-ihmisiä sorsivaa uskomusporukkaa huolitaan kuitenkin ristiriitaisesti Hki Pride -kumppaniksi, vaikka valtaosin (74 % :sti) translakiuudistusta puoltanutta puoluetta sitten haluttiin kuitenkin sorsia Hki Pride -kumppanuudesta.
Ja miksi demaripuolue on Pride-kumppanina, vaikka Eduskunnan demari-puhemies ohjasi eheytyshoitojen kansalaisaloitteen väärään valiokuntaan, jossa eheytyshoitoja keskeisesti järjestävien kd:löistahojen "asiantuntijoita" sitten kuultiin "iät ja ajat" saatanallisine kristillis-säkeineen. Miksei demareita tuon takia torpattu nyt Hki Pride -kumppanuudesta?

Senaatintorin Pride -uutisten kuvittamiseen voisi parhaiten, asiallisesti käyttää kuvia Senaatintorin Hki Pride -väestä, eikä heihin yhö suurelta osin negatiivisesti suhtautuvasta kirkkolasta ja sen kanssa myös vastahankaa olevista muistakaan uskomuksista ja tahoista. Eikös nuo pitäisi jättää pois Hki Pride -kuvituksista, kunnes nuo eheytyvät lähimmäisenrakkaiksi myös?!
Perustelkaahan Ranneliike, miten uutisen aloituskuva-kuvitus tukee uutiskuvatekstiä:
"Helsinki Pride -kulkue on monina vuosina lähtenyt liikkeelle Senaatintorilta" ?
Eikö kamera kyennyt ottamaan kuvia Senaatintorilta ja kulkueesta laisinkaan,
vai mikä on kuvituskuva-valintaanne syypäänä?
Kiitos jo etukäteen.
Mistähän rahoitustahoilta mahtaa hoitua myöskin uuden Teurastamo-dtm:n teko-remontti-rahoitus, Helsingin kaupungin omistamaan Teurastamo-kiinteistö-kokonaisuuteen?

Hehkutellaankohan sitä kohta miljoona-remontilla, vaikkeivät ne dtm:stä itse niitä ilmastointi-, sähkö-, vesi- ym. -juttuja kustantaisikaan. Helsingin kaupunki hoitaa ja maksaa ne kaikki ja tekniikka liisattaneen? Julkista sponssausta mitä ilmeisemmin tuossakin. Vai onko tuon omista tai muista sponsoritahoista jotain tietoa journalisteilla?