Lukion opettajan kommentit homoseksuaalisuudesta aamunavauksessa herättävät keskustelua (juttukommentit)

  • 1 / 5
  • Jare88
  • 10.5.2021 18:13
Mielenkiintoista olisi kuulla/lukea aamunavaus kokonaan, mutta veikkaan että siitä ei ole kirjallista materiaalia muuten kuin kyseisen aamunavauksen pitäneellä opettajalla (jos hänelläkään). Mahdetaanko aamunavauksia edes äänittää, ei varmaan?

Kaipaisin jonkinlaista selitystä sille, miksi esiin nostetussa lauseessa opettaja vertaa homoseksuaalisuutta vammaisten ihmisten tappamiseen? Vai oliko tarkoituksena enemmän verrata aborttia ihmisten tappamiseen - ja jos, niin miksi juuri vammaisten?

Aiemmin on monesti verrattu homoseksuaalisuutta pedofiliaan, joten siinä ei ole minulle mitään uutta, kuten ei myöskään siinä, että osa homoseksuaalisuutta vastustavista henkilöistä vastustaa myös aborttia, toisinaan uskontonsa vuoksi. Mutta en muista kuulleeni aiemmin homoseksuaalisuutta verrattavan jonkun kansanryhmän edustajien tappamiseen, taikka edes ylipäätään ihmisten tappamiseen riippumatta siitä, kuuluuko kohde johonkin tiettyyn kansanryhmään vai ei.

Nyt logiikka ei yksittäisestä lauseesta oikein käy selville.
Yle kertoo tapauksen jälkiselvittelystä ( https://yle.fi/uutiset/3-11924429 ), ja jutussa mainitaan tekstin olleen bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisolan kolumni, joka on julkaistu viidesläisen herätysliikkeen piirissä syntyneessä Uusi tie -verkkolehdessä ( https://uusitie.com/objektiivisen-moraalin-puolustaja-on-aikamme-vihollinen/ maksumuurin takana ) maaliskuussa 2021. Kolumnin otsikko on "Objektiivisen moraalin puolustaja on aikamme vihollinen" ja alaotsikko/ingressi kuuluu: "Eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia."
  • 3 / 5
  • Jare88
  • 11.5.2021 6:31
Ehkäpä opettaja tulkitsi, ettei täten hänenkään moraalitonta tekoaan voi kukaan arvostella. :S
Näköjään Uusi Tie -julkaisun toimituksessa on haistettu julkisuuden suomat mahdollisuudet ja raotettu ainakin tämän Matti Leisolan kolumnin osalta maksumuuria.

Lukaisin kolumnin.

Leisolan kirjoitutuksen alussa kerrotaan eri kulttuurien ja aikakausien hyväksymistä ja "mahdottomista" asioista. Esimerkkeinä ovat oman nuoruutensa mahdottomista asioista ovat avoliitot, "homoliitot" ja abortit. Nykyajan mahdottomista asioista hän nostaa pedofilian, eläimiin sekaantumisen ja vammaisten surmaamisen. Hän viittaa jälkimmäisiin sanalla "edelleen", joka ainakin minun nenääni haiskahtaa eltaantuneelta "kaltevalla pinnalla" pelottelulta.

Seuraavissa kappaleissa hän pyörittelee sitä, miten jotain käsitystä pidetään oikeana ja jotain vääränä. Hän viittaa edesmeneeseen Chicagon yliopiston filosofiin Richard Rortyyn, jonka mukaan ei ole olemassa mitään ”neutraalia, kulttuurirajat ylittävää epähistoriallista kriteeriä erilaisten arvostusten luokitteluun”. Leisola kirjoittaa myös, että jotkut filosofit pitävät etiikkaakin vain geenien aiheuttamana harhana. Hän ottaa esiin Puolan aborttilakien tiukennuksen aiheuttamat reaktiot, ja arvelee niiden taustalla olevan sen, että monet kokevat päätöksen loukkaavan ihmisten vapautta. Tässä yhteydessä hän ottaa esiin humanistisen näkemyksen yhteiskunnan eettisten tuntojen ja arvojen mittarina, ja niiden kokemansa nopean muuttumisen. Leisola katsoo, että eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia.

- Tällaisessa maailmassa viholliseksi tulee henkilö, jonka mukaan on olemassa todellisia perusteita oikealle ja väärälle, kokee Leisola.

Hänen mielestään seuraavien vuosien aikana ainoa keskusteltava asia on yhteiskuntamme oikea ja väärä, koska yhteiskuntamme eettiset perusteet ovat suhteellisia - ja tulokset määräytyvät "ennustettavasti enemmistön toiveiden ja mielipiteiden mukaan – niin kirkossa kuin lakituvissakin".

- Objektiivisten kriteerien puuttuessa yhteiskuntamme on ajautumassa illuusioihin, jossa todellisuuden rajat hämärtyvät ja miehetkin alkavat synnyttää, päättelee bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola Uusi Tie -julkaisun julkaisemassa kolumnissaan.

Itse kolumni nyt ei nyt ihmeellisen osoitteleva tai homovihamielinen ole, ainakaan asiayhteydessään (siis julkaistuna kyseisessä julkaisuussa), mutta sen esittäminen lukion aamunavauksen sisältönä osoittaa opettajan kehnoa harkintakykyä, ainakin jos tämä ei ollut huolehtinut kunnollisesta taustoittavasta osuudesta. En tiedä, oliko mukana jotain kehystävää turinaa, jolla tekstin esittämisen olisi voinut perustella "keskustelun herättämisellä".

Selkeämmin Leisola kohdistaa pahaa mieltään sukupuoliseen moninaisuuteen ja minun silmissäni etenkin siihen, että juridinen jako kahteen sukupuoleen tuntuu (hänestä) olevan jotenkin uhattuna. Ilmeisesti juuri tuo sukupuolisuuden kahtalaisuuteen liittyvä kysymys on ollut jonkinlaisena triggerinä.

Minusta kyllä haiskahtaa aika tavalla siltä, että oli äkätty kiva tilaisuus tuoda esiin omaa maailmankatsomusta edustavaa käsitystä. Opettajakunnassa on kaikenlaisia asenteita, kuten missä hyvänsä muissa viiteryhmissä.
Yle kertoo, että aamunavauksen pitänyt opettaja on saanut kirjallisen huomautuksen ( https://yle.fi/uutiset/3-12013700 ). Jos aamunavauksen kaltainen menettely toistuu, varoituksen mukaan työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin virka- tai palvelussuhteen päättämiseksi.

Aamunavauksiin liittyviä käytäntöjä on käyty läpi opettajien kanssa. Lukion rehtori on myös pahoitellut tapahtunutta oppilaille ja huoltajille.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo aamunavauksessa olleen yhdenvertaisuuslain 14. pykälän vastaista häirintää.