Aborttioikeuden vastustajien puolue, joka olisi myös luonteva hlbti-vastaisuuden koti

Satunnaisesti takaisin politiikkaan kaipaileva ja edelleen katkeroitunut Timo Soini suomii luomansa puolueen nykyjohtoa MTV:n haastattelussa ( https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/timo-soini-arvosteli-perussuomalaisten-nykyjohtoa-haikailee-uuden-maalaisliiton-peraan-keskusta-ja-perussuomalaiset-kuin-samasta-juuresta-tehty/7848974 ) ja puhuu johtajuusongelmasta. Kurinpito on Soinin mukaan Perussuomalaisissa puutteellista nykyisin. Hän muistelee omia johtajuusaikojaan ja puhuu "harjaamisesta".

Soinin mielestä tarvittaisiin uutta "maalaisliittoa" ja hän arvelee tällaisella populistisella vaihtoehdolla olevan mahdollisuuksia Suomen suurimmaksi puolueeksi. Se asemoituisi nykyiselle keskustan ja perussuomalaisten reviirille, joiden hän kuvailee olevan "kuin samasta juuresta tehty". Perussuomalaisissa keskitytään Soinin mukaan nykyisin lähinnä maahanmuuttoon, vaikka muitakin aiheita olisi.

Ynseä suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ei ehkä vielä menoa haittaa, mutta katolista uskoa tunnustavan Soinin jyrkän kielteinen kanta aborttioikeuteen ei Suomessa saa hyväksyntää. Aborttikysymyksellä elämöinnillään Soini menetti pelin omalta kohdaltaan lopullisesti: Soinilla itsellään ei ole enää mahdollisuutta lähteä rakentamaan uutta puoluetta tai toimimaan sellaisessa näkyvässä roolissa. Aborttikysymys tulee aina vastaan.

Soini kertoo myös lukeneensa avoimesti homoseksuaalin Jukka Hankamäen kirjoittaman ja perussuomalaisen "ajatushautomon" Suomen Perustan julkaiseman "Totuus kiihottaa" -pamfletin. Soinin mielestä kirjassa naista kohdeltiin ja tyypiteltiin asiattomasti, mutta Soini pitää kirjassa esitettyä kritiikkiä Yleä ja muita tiedotusvälineitä kohtaan "ihan järkevänä".
  • 2 / 3
  • oscari
  • oscari
  • 18.6.2020 18:58
Timo Soinin juna meni jo, uten SMO arveleekin. Jopa homoudella ei saa pisteitä enää kuin se Raisäskä ja senkin aika alkaa olemaan lopussa. Onneksi!
Iltalehdessä Lauri Nurmi pyörittelee näkökulma-kirjoituksessaan ajatusta uudesta arvokonservatiivisesta puolueesta: Puuhaako Timo Soini uutta SMP:tä? ( https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/d3003803-6645-47e4-b6e8-786f583fa03b )

Nurmi heittää ilmaan ajatuksen, että Soini voisi lähteä nykyisen KD:n kanssa edistämään asiaa, sillä yhdistävää pohjaa olisi. Nurmen listauksen mukaan kristilliset arvot, perheystävällisyys, pienyrittäjyys, pienituloisten etujen ajaminen, oikeudenmukaisuus ja yritteliäs elämänasenne. Soinin johtamat perussuomalaiset ja KD harrastivat vaaliliittojakin. Vähäisellä kannatuksella eduskunnassa olevat Kristillisdemokraattien Sari Essayah, Antero Laukkanen, Päivi Räsänen, Sari Tanus ja Peter Östman ovat tunnettuja. Lisäksi Perussuomalaisten jakojäännöksen eli Sinisen tulevaisuuden kelkkaan lähteneiden joukossa lienee myös joitain nimiä.

Konservatiiviskristillinen pohja ja populismi

Yhteinen uskonnolliskonservatiivinen virsi olisi oletettavasti löydettävissä. Kristilliset arvot ja perheystävällisyys tarkoittaa käytännössä fokusta heteroydinperheisiin ja perheiden moninaisuuden hylkimistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman kohentaminen ei kuuluisi agendalle - vaan paremminkin siitä tulisi vastustamisen kohde ja lyömäase. Samoin kielteinen suhtautuminen naisten aborttioikeuteen olisi tällaiselle koonpanolle tunnusomaista.

Nurmi arvelee, että jos KD on mukana, keskusta ja perussuomalaiset kohtaavat vaikeuksia. Sekä keskustaan pettyneet arvokonservatiivit että soinilaisuuden enemmän omaksi kokevat perussuomalaiset saattaisivat lähteä uuden puolueen kelkkaan.

Toisaalta Timo Soini järjesti perussuomalaisuutensa joutsenlaulunaan tunnetut katolisesta uskostaan kumpuavat aborttioikeuden vastaiset näytöksensä - saamatta oikeastaan ketään kelkkaansa. Nurmi ei mainitse aborttikysymystä Soinin "brändiarvoon" mahdollisesti vaikuttavana yksityiskohtana, vaikka sillä voi arvella olevan vaikutusta erityisesti naisten suhtautumiseen. Aborttioikeuden harvalukuiset vastustajat ovat Suomessa oikeastaan ryhmittyneet KD:n taakse.

Nurmi nostaa esiin myös mahdollisen uuden puolueen rahoituksen: ennen perussuomalaisia tukeneen JRT-säätiön, joka voi alkaa rahoittaa vuonna 2022 jälleen puoluetta, joka "tukee vähävaraisia suomalaisia". Säätiötä hallinnoi vanha SMP:läinen ja perussuomalainen Raimo Vistbacka, joka vuosituhannen alussa parisuhdelain käsittelyn yhteydessä lanseerasi käsitteen homorummutus. ( https://ranneliike.net/artikkelit/12920/homorummutus-tuli-politiikan-sanastoon-vuonna-2001 )