Sukupuolen moninaisuus

  • 1 / 4
  • Joosua
  • 29.5.2019 20:22
Yksi Setan keppihevonen, jolla se ratsastaa, on sen käyttämä termi "sukupuolen moninaisuus"
Tämä on hyvin harhauttava ilmaisu. Osuvampi nimi olisi "sukupuoli-identiteetin häiriintyneisyys" tai "vääristynyt sukupuoli-identiteetti".

Kun viimeeksimainituille nimille annetaan kaunisteleva nimi "sukupuolen moninaisuus", saadaan ulkopuoliset helposti harhautetuksi uskomaan, että kyse on jostain muusta sukupuolesta kuin mies- tai naissukupuolesta ja toiseksi, että kyse olisi jostain normaalista ja terveestä ominaisuudesta, jota ei saa eheyttää tai parantaa. Se antaa samalla asianomaiselle aivan kuin oikeuden käyttäytyä seksuaalisesti pahennusta herättävällä tavalla, harjoittaa haureutta ja viettää epämoraalista elämää, jota kukaan ei saa arvostella.

Saman Setan logiikan mukaan skitsofreeninen henkilökään ei olisi sairas, vaan kyseessä on vain "mielen moninaisuuteen" kuuluva ominaisuus ja siksi häntä ei saa yrittää eheyttää eikä parantaa. Syöpäsairaus olisi puolestaan vain yksi kehon moninaisuuteen kuuluva normaali, terve piirre. Ihmistä, jolla on jalka poikki, ei saisi kutsua vammaiseksi eikä invalidiksi, vaa henkilöksi, jolla on vain raajojen monisaituuteen kuuluva ominaisuus. Ketään ei myöskään saisi syyttää vihapuheesta, koska hänellä on vain tunteiden moninaisuuteen kuuluva luonnollinen ja terve ominaisuus ja hänellä on oikeus elää taipumuksiensa mukaan ja ilmaista tunteensa.
Sukupuoli kaikissa ulottuvuuksissaan on synnynnäinen ominaisuus, eikä sen (kätisyyden kaltaisen) neurologisen ulottuvuuden tahdonalainen, lääketieteellinen tai muunlainen tavoitteellinen muuttaminen tai muokkaaminen ole mahdollista. Sukupuolen kehollisiin ulottuvuuksiin liittyviä ominaisuuksia sen sijaan pystytään muokkaamaan tarvittaessa, esimerkiksi silloin, jos neurologinen sukupuoli ja keholliset sukupuolen piirteet tuntuvat henkilöstä olevan dysforiaa aiheuttavalla tavalla ristiriidassa. Eheytyspyrkimysten tiedetään olevan haittaa aiheuttavia.
  • 3 / 4
  • Havainnoija
  • 31.5.2019 17:24
Suomen ensimmäiset sukupuolisensitiivisyyden kouluttajat:
"Ei pyritä häivyttämään sukupuolia"
https://yle.fi/uutiset/3-10799858
---
Uskontopohjaista homo- ja transongelmaisuutta potevat ovat näemmä heränneet talviuniltaan. Kaupungillakin tulee vastaan.
Biologiset systeemit ovat niin monimutkaisia, että hyvin harvoin niissä esiintyvissä tapahtumissa näkee äkkijyrkkiä joko tai -kytkentöjä.

Joko tai -asetelmien sijaan solut, solukokonaisuudet, elimet, elimistöt, yksilöt, lajit, ekosysteemit ja biomit noudattavat tapahtumissaan ja ilmiasussaan variaatioita erilaisista jakaumista, ehkä yleisimmin normaalijakaumasta.

Vaikkapa substraatin tarttuminen entsyymiin pilkottavaksi, testosteronireseptorien lukumäärän määräytyminen aivoissa, leijonan saalistusonni, klorofyllin virittyminen fotoneista... Mikään näistä ei ole 100% deterministisiä tapahtumia.

Itse asiassa koko elämä ilmiönä perustuu epätarkkuuteen, sumeisiin rajoihin ja liukumoihin. DNA:n epävakaus johtaa mutaatioihin, jotka puolestaan ovat evoluution polttoainetta. Seurauksena luonnon moninaisuus, biodiversiteetti.

Olisi hyvin eriskummallista, jos sukupuolessa ei tapahtuisi vastaavaa hienovaraista vaihtelua. Koko kehon solut osallistuvat vaihteluun. Kuten voi vaihdella se, miltä alapää näyttää, voi vaihdella sekin, miltä yläpää näyttää. Erityisesti suuriaivoisella ihmisellä nimenomaa yläpään vaihtelu on lajityypillistä ja yksilön käyttäytymiselle leimaa antavaa. Jos tietty osa aivoista varioi mosaikistisesti vastakkaiselle sukupuolelle tyypillisellä tavalla voi seurauksena olla homoseksuaalisuus, toisinaan biseksuaalisuus, joskus transsukupuolisuus.

Jos sukupuolen käsitteen laajentaa haarovälistä myös yläpäätä koskevaksi, tulee termistä "sukupuolen moninaisuus" ymmärrettävämpi.

Se, mikä kulloisenakin aikana nähdään enemmistön suunnalla "normaaliin" kuuluvaksi, on asia erikseen. Tällä hetkellä länsimaissa kulttuurievoluutio on sellaisessa asennossa, ettei aivojen sukupuolista varioimista itseen verrattuna erilaisella tavalla tarkastella pahalla, silloin kun kyse on aikuisista, oikeustoimikelpoisista ihmisistä. Sitä pidetään harmittomana, ihmisyyden kirjoon kuuluvana variaationa, kuten vaikkapa vasenkätisyyttä.