Aito avioliitto ry ei sittenkään Educa-messuille (juttukommentit)

  • 1 / 11
  • Havainnoija
  • 11.1.2019 19:44
Ilahduttava uutinen viikonlopuksi. Se tietenkin ihmetyttää, etteivät OAJ:n päättäjät tienneet, että Aa on äärikristillinen homovihajärjestö. Kiitokset yksityishenkilöille ja järjestöille, jotka valistivat OAJ:n johtoa.
Aa-seurakunnan sivustolle ei ole toistaiseksi ilmestynyt valitusvirttä uhriutumisineen.
http://aitoavioliitto.fi/
Eiköhän tuo valitusvirsi vielä ala. Facebookissa on jo ensimmäisiä merkkejä. Eräät AA-seurakuntaa lähellä olevista some-aktiiveista ovat jo kiukkuilleet Twitterissä.

Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Susanna Koivula on lähettänyt jo Ylelle sähköpostia, jossa hän purkaa pettymystään OAJ:n ja Suomen Messujen päätökseen; näyttelypaikkakin oli jo maksettu. Koivulan mielestä "aito moniarvoisuus ei toteudu". Hänellä on myös huoli siitä, että "onko opettajlla, oppilailla ja näiden vanhemmilla koulussa tilaa ilmaista esimerkiksi kannattavansa avioliittoa naisen ja miehen välisenä".

- Emme pidä tällaista ratkaisua tasa-arvoisena, yhdenvertaisena emmekä suvaitsevaisena, toteaa Koivula Ylelle.

Noh. On ihan oikein ilmaista kannattavansa avioliittoa naisen ja miehen välisenä - mutta on hyvin edesvastuutonta hlbti-nuoria kohtaan ilmaista, että se ei saisi olla myös miehen ja miehen tai naisen ja naisen välinen - tai että avioliiton osapuolten pitäisi olla jotain määrättyä sukupuolta.
Susanna Koivula on nyt parahtanut blogissaan ( http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267346-yhdenvertaisuus-ei-toteutunut ). Hänen mielestään yhdenvertaisuus ei toteutunut. Samainen teksti on luettavissa myös Aito avioliitto ry:n verkkosivuilla ( http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/yhdenvertaisuus-jai-toteutumatta/ ). Facebookissa Aito avioliitto ry:n sivulla on toistaiseksi vasta jokunen hapan kommentti, mutta ei mitään suurempaa julkilausumaa.
On ihan mielenkiintoista pohtia juuriongelmaa. Suvaitakko suvaitsemattomuutta?
1. Jos suvaitsee erilaisia näkökantoja, tuleeko suvaita sitä näkökantaa, että suvaitsevaisuutta pitää kaventaa?
2. Jos sanoo haluavansa rajoittaa suvaitsevaisuutta, niin voiko vaatia suvaisevaisuuden laajentamista tähän näkökantaan?

Ongelma lienee yhdensuuntaisuus. Suvaitsematon vaatii laajentamaan suvaitsevaisuuden koskemaan omaa suvaitsemattomuuttaan. Mitä suvaitsevainen voi vaatia vuorostaan suvaitsemattomalta?

Tässä kohtaa suvaitsevaisen avioliittokäsitys pitää sisällään "heteroliiton" lisäksi "homoliiton". Se ei vaadi "heteroliiton" rajoittamista, ei sen "mainostamisen" tai esilletuomisen rajoittamista. Se katsoo, että sen rinnalla tulisi näkyä myös "homoliitto". Suvaitsematon avioliittokäsitys puolestaan rajaa joukon aikuisia avioliiton ulkopuolelle. Se vaatii saada tuoda esiin tätä rajaavaa avioliittokäsitystä. Onko oikein, että rajaava avioliittokäsitys rajataan pois näkösältä? Tavallaanhan siinä kyllä kohdellaan rajaavaa näkemystä sen omien arvojen mukaisesti: pois rajaten.

En oikein itse tiedä, miten suvaitsemattomuuden edessä toimia. Olen huomannut, ettei pelkkä keskustelu, argumentointi, vuoropuhelu monesti johda mihinkään. Jos jokin on auttanut, niin ehkä se, että ihmiset sekoittuvat, tekevät töitä yhdessä ja saavat kokemuksia toisistaan. Tämä vaatii kyllä toisinaan epäinhimillisen pitkää pinnaa suvaitsemattomuuden kohteeksi joutuneelta sekä kykyä vastaanottamaan isku toisensa jälkeen ja nousta uudestaan jatkamaan hommia yhdessä.

Pitäisikö Educa-messuilla olla siis esim. myös naispappeutta vastustavan järjestön ständi? Tulisiko siitä hyvää väittelyä nuorten ja ständin pitäjien välillä? Voisiko olla niin, että sellainen jouduttaisikin kulttuurievoluutiota poispäin rikkovista katsomuksista? Vai pitäisikö AA:laiset ja SeTa:laiset pistää pariksi viikoksi selviytyjiin sekajoukoilla?
Niin, mihin asti on perusteltua sallia ja milloin vain pistää ukset edestä säppiin. Vaikea kysymys, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta.

Aito avioliitto -seurakunnan suunnalta on valiteltu erityisesti sananvapauden loukkaamisen näkökulmasta. Meillä sananvapaus tarkoittaa yleistä oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Sanoistaan voi kuitenkin jälkikäteen joutua vastuuseen. Sananvapauteen ei kuitenkaan kuulu oikeutta saada käyttöönsä keneltä tahansa foorumia viestinsä ilmaisemiseen. AA-seurakunnan viesti on yhdenvertaisuuden näkökulmasta kaventava, ei laventava. Tässä tapauksessa Educan järjestäjät eivät antaneet hlbti-vähemmistöjä syrjivää agendaansa edistävälle Aito avioliitto ry:lle tilaa. Kenenkään sananvapautta ei tässä episodissa ole rikottu.

Educa-messutapahtumassa kyse on opetus- ja kasvatusalan tapahtumasta.

On vähintäänkin kyseenalaista, voiko Aito avioliitto ry:n nähdä millään tavoin opetus- tai kasvatusalan toimijana. Minun silmissäni se on näyttänyt konservatiiviselta uskonnolliselta toimijalta, jonka perimmäisenä päämääränä on torpata seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyviä inhimillisiä vapauksia maailmankatsomuksellisin perustein (tuon toki myönnän hyvin subjektiiviseksi huomioksi). Esite sukupuolen kaksijakoisuuden ehdottomuudesta ( https://ranneliike.net/nakokulmat/14831/aito-avioliitto-ry-ristiretkella-kouluissa-sukupuolen-moninaisuuden-tunnustamista-vastaan ), kouluopetuksen "seta-kieltojen" tehtailu tai muukaan koulujen häirintä ei mielestäni tee siitä opetus- tai kasvatusalan toimijaa.

Setan taustalla toki on ajatus yksilön oikeudesta mm. varsin laajaan itsemäärittelyyn, mutta seksuaalisuus- ja sukupuoliasioihin liittyvissä kysymyksissä järjestön piirissä on huomattava määrä (tieteellistä) asiantuntijuutta, ja sillä on työsarkana erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevien kouluttaminen moninaisuuden kohtaamisessa.
Nyt valitusvirteen on yhtynyt myös Sari Tanus (kd). KD-lehden mukaan Tanus järkyttyi Aito avioliitto ry:n sulkemisesta pois Educa-messuilta. Hän ei voi käsittää Aito avioliitto ry:n pääsyn epäämistä.

- Eikö tällainen päätös osoita mitä suurinta suvaitsemattomuutta, epäoikeudenmukaisuutta, eikö se ole kaukana eri toimijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta? Voiko päätös olla enemmän ristiriidassa OAJ:n ja tapahtuman arvojen ja linjausten kanssa, Tanus KD-lehden mukaan ihmettelee.

Tanuksen mukaan Aito avioliitto ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Varmaankaan yhdistyksen säännöissä ei ole viitteitä uskonnollisuuteen. Ne lienee taktisesti jätetty pois. Yhdistyksen aktiivitoimijoiden ja suoranaisesti yhdistyksen ulostuloissa uskonnollinen sitoutuneisuus on kuitenkin näkynyt välillä vahvastikin. Että se siitä.

Tanus myös kuvaa yhdistystä perinteisiä perhearvoja korostavaksi järjestöksi, jolle ihmisoikeudet, sanan-, mielipiteen- ja niiden ilmaisun vapaus ovat toiminnan ytimessä. Kysynpä vaan, mitä Aito avioliitto ry:lle merkitsee vaikkapa hlbti-vähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi.

Tanus katsoo OAJ:n toiminnan täyttävän syrjinnän kriteerit.
AA haluaa lisää julkisuutta keinolla taikka toisella.

Toki ymmärrän heitä. Heidän ajamansa asia on mennyt pahasti nk. pieleen. Kyllä se herättää katkeruutta ja pahaa mieltä.
  • 9 / 11
  • Public eye
  • 20.1.2019 22:35
Monessa AA:laisessa elää vielä takuulla kiihkeä toivo, että poliittisten tuulten kääntyessä heille suotuisiksi historian pyörää voisi vielä kääntää taaksepäin. Siksi on erittäin tärkeää, että jokainen meistä käy äänestämässä taka-askelten estämiseksi.
Maailmalla riittää tuoreita esimerkkejä siitä, että edistyminen ei itsestäänselvästi tapahdu vain positiiviseen suuntaan.
Public Eyen kommentista olen täysin samaa mieltä.

Tänään hyviä huonoja esimerkkejä löytyy Rapakon molemmin puolin. Tällä hetkellä ihan hirvittää, mitä kansan valitsemat edustajat ovat tekemässä omille kansalaisilleen ja jopa maailmanlaajuisesti.

Minuun kolahti oikein kovaa Roman Schatzin ohjelmassaan Maammekirja, jaksossa Saksan pähkinä esittämä sitaatti Martin Luther Kingiltä: "Älkää koskaan unohtako, että kaikki mitä Adlof Hitler teki Saksassa, oli laillista."

Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa osoitteessa
https://areena.yle.fi/1-1790170
Jos mennään ihan Aito avioliitto ry:n juurille, niin kyllähän siellä agendan rakentamisessa lienee ollut ajatuksia siitä, millä argumenteilla saataisiin tuota historian pyörää kierrettyä taaksepäin. Oppia on haettu esimerkiksi heidän kanssaan samassa rintamassa olevalta Mass Resistance -homovihajärjestöltä. Erityisen käyttökelpoisiksi keppihevosiksi on havaittu lasten oikeudet ja sananvapaus. Molempia moninaisuuden hyväksymisen lisäämisen on esitetty uhkaavan ja etenkin sananvapauden kohdalla näyttää olevan helppo uhriutua - kuten tässäkin taas nähtiin.