Seinäjoella rangaistiin pappeja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä - tuomiokapitulilla jalkapuut (juttukommentit)

  • 2 / 4
  • mie vaan.
  • 19.10.2017 5:53
Myös kirkon on noudatettava suomenlakia. suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki ja siitä ei ole mielestäni oikeus, yhdelläkään papilla kieltäytyä.
Vaikea tosiaan nähdä, missä pappislupausta olisi rikottu: evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole lakiin tai muihin siitä johdettaviin säädöksiin perustuvaa kantaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä. On vain piispojen kanta/tulkinta asiasta. Ainoana kirkolliskokous voi päättää kirkon kannan - ja se ei ole sitä tehnyt.

Yksittäisen papin kohdalla vihkimiseen suostuminen tai siitä kieltäytyminen on tavallaan selkeämpi tapaus. Eräillä valtion virkamiehillä on vihkmisvelvollisuus, kun taas evlut-kirkon papeilla on vihkimisoikeus. Papeille velvollisuus tehdä työtään tulee työnantajansa (eli kirkon) mahdollisesta määräyksestä. Yksittäinen pappi ei tällaisten toimituksen suhteen ole "palvelutiski", jolta seurakunnan jäsen voisi vihkimistä vaatia.
  • 4 / 4
  • Havainnoija
  • 24.10.2017 18:44
Tuomiokapituleihin jättikantelu papeista
jotka ilmoittavat vihkivänsä homopareja. Yhdeksään tuomiokapituliin tehty kantelu koskee 41 pappia, jotka ovat seuraavista hiippakunnista: Turku 1, Tampere 1, Oulu 2, Mikkeli 2, Porvoo 3, Kuopio 4, Lapua 2, Helsinki 24 ja Espoo 2.
Kalevan uutinen:
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa-tuomiokapituleihin-jattikantelu-papeista-jotka-haluavat-vihkia-homopareja/774120/
Kotimaa24:n uutinen:
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kapituleihin-valtava-yhteiskantelu-papeista-jotka-ovat-valmiita-vihkimaan-samaa-sukupuolta-olevia/?katselukoodi=9b058ca411428b72210e93e668f2f6145623e674b58adff80e5c2e2e31270db6

Kommenttia muokattu: 24.10.2017 klo 18:56