Pappi Kai Sadinmaa vaatii tuomiokapitulia perumaan saamansa "vakavan moitteen" (juttukommentit)

  • 1 / 10
  • Havainnoija
  • 3.10.2017 17:47
Pastori Árpád Kovács sai varoituksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta vihittyään homoparin kirkollisin menoin elokuussa. Kovács aikoo varoituksesta huolimatta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja jatkossakin.
https://yle.fi/uutiset/3-9863764

Lisäys
Kovács aikoo tehdä tuomiokapitulin päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Tarvittaessa hän on valmis viemään asian hallinto-oikeuteen asti.
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tuomiokapituli-antoi-kovacsille-varoituksen-sateenkaariparin-vihkimisesta-toimin-kirkkolain-ja-suomen-lain-mukaan/772278/

Kommenttia muokattu: 03.10.2017 klo 18:42
Sadinmaalla oli joitain riitoja Laajasalon kanssa seurakunnassa. Nyt ylläoleva paljastaa Sadinmaan haluavan maksaa potut pottuina.

Ehkä ei ihan paras tapa viedä tasa-arvoasiaa eteenpäin kirkossa tai missään muuallakaan.
Väännöistä pitää saada kaikki ilmainen mediahuomio irti sillä parin vuoden päästä on jälleen eduskuntavaalit........
  • 4 / 10
  • Public eye
  • 4.10.2017 10:44
"Miksu" ja "Tomppa", olette siis sitä mieltä, että Sadinmaan olisi pitänyt hiljaisesti hyväksyä syytös pappislupauksen rikkomisesta?
Luterilainen teologia tunnustaa maallisen lainsäädännön merkityksen omalla alueellaan eli nk. maallisissa kysymyksissä. Avioliitto on maallinen instituutio, jolle voi pyytää lisäksi siunauksen.
Kirkossa papit toimivat avioliiton osalta edelleen valtion "virkamiehinä", joten on vaikea ymmärtää muunlaista tulkintaa kuin maallisen avioliittolain noudattamista.
Kirkolla on toki autonomiansa. Kirkkolaki ei kuitenkaan määrittele vihittäviä juuri mieheksi ja naiseksi, joten tältäkään osalta ei ole estettä. Saivartelulle sukupuolista ei ole mitään perustetta.
Lain tulkintahan on aina vähän saivartelua. Laki on aivan selvä siinä, että (ev-lut kirkon) papilla on oikeus vihkiä avioliittoon, kun taas eräillä valtion virkamiehillä on velvollisuus. Pappi ei ole (valtion) virkamies avioliittokysymyksessä(kään), eikä pappi ole vuodesta 2007 enää ollut virkasuhteessa, vaan voi olla työsopimussuhteessa kirkon kanssa.

Luterilaisen teologian käsitys avioliitosta maallisena instituutiona on yksi asia. Toinen on sitten se, onko papin sallittua pyytää siunausta samaa sukupuolta olevalle avioparille. Ensimmäiseen asiaan on yhdenvertainen vaihtoehto: siviilivihkiminen. Ei siinä silloin pappia kannata vaivata. Jos kumminkaan pappi ei koe asiaa vaivaksi ja avioituvat kokevat nimenomaan uskonnollisen avioliittoon vihkimisen tärkeäksi, niin tulkinnan puolelle on sitten mentävä siinä, voiko kirkko laillisin perustein estää pappia käyttämästä laissa säädettyä oikeuttaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Siunauksen pyytämisessä on sitten kyse uskosta, omastatunnosta ja vastaavista asioista.

Käytännön ongelma on, että samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimismenettelylle ole vihkikaavaa. Mutta tosiaan, mitään erityistä sukupuoliin liittyvää laista johdettavaa rajoitusta kirkollisessa avioliitton vihkimisessä ei ole olemassa. Piispojen kanta on tyhjän päällä.
Päivän uutistietojen mukaan Turun hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala pitää joidenkin pappien valmiutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja "anarkistisena tilanteena". Hän perustelee Radio Dein Piispan kyselytunnilla näkemystään sillä, että asiasta ei ole kirkon päätöstä.

Sinänsä Kalliala katsoo, että samaa sukupuolta voitaisiin vihkiä kirkossa avioliittoon. Hän toteaa, että vallitsevan käytännön muutos pitää tehdä yhdessä.

Toisaalta, piispat eivät ole antautuneet tarkastelemaan asiaa sitä kautta, että kirkko ei ole tehnyt päätöstä, jolla olisi rajattu kirkollinen avioliittoon vihkiminen toisin kuin voimassa olevassa avioliittolaissa on säädetty.
Ongelma ei ole ev. lut. kirkossa, vaan Suomen lainsäädännössä, joka sitoo ev. lut. kirkon ja Suomen valtion yhteen eriskummallisella tavalla.

Tämän sidoksen vuoksi kirkollinenkin avioliittokäytäntö on nyt menossa hallinto-oikeuteen usealla eri rintamalla. Edit: tai kirkon langettamat rangaistukset ovat menossa ja sitä kautta oikeus joutuu käsittelemään kirkon oikeutusta rangaista samaa sukupuolta olevien vihkimisestä.

Mitään ongelmaa ei olisi, mikäli Suomen valtio irrottaisi ev. lut. kylkiäisen itsestään / ev. lut. kirkko irrottaisi Suomen valtio -kylkiäisen itsestään.

Kommenttia muokattu: 25.10.2017 klo 15:56
Osa ongelmaa on juuri siinä, että evankelisluterilainen kirkko ja Suomen valtio ovat sidoksissa toisiinsa. Toivoisin tämän sidoksen lisääntyvää irtoamista. Se juuri selkeyttäisi myös lainsäädännön hierarkiaa.

Mitä tulee pappien toimimiseen valtion "virkamiehinä" vihkimisen kohdalla, niin laitoin yllä olevaan lainausmerkit juuri siksi, että kyse on ikäänkuin. Käytännössä papit ovat tässä valtion virkamiehiä, vaikka toimivat kirkon palkkaamina.

Siunauksen saaminen on aina Jumalalta. Sen pyytämiselle ei minusta tulisi olla mitään estettä tällaisen pyynnön kohdalla. Se taas on oma näkemykseni ja en halua kenenkään omaatuntoa painostaa, vaikka en oikein ymmärrä toisia näkemyksiä.
Helsingin hallinto-oikeus on jättänyt käsittelemättä Kai Sadinmaan valituksen.

https://yle.fi/uutiset/3-10662226

Oikeus huomauttaa, että Sadinmaalle ei ole annettu varoitusta, häntä ei ole pidätetty määräajaksi pappisvirasta eikä määrätty menettämään pappisvirkaansa.