Siunataanko vai ei? (juttukommentit)

  • 1 / 1
  • ERKKI - VAASA
  • 29.5.2012 0:55
On tietysti hyvä että kirkon piirissä käydään keskustelua HLBT - kansan tasa-arvoisesta kohtelusta, mutta kirkon toiminta perustui ja perustuu yhä ihmisten moralisoinniksi ja syntisiksi luokitteluun. Omilla asenteillaan kirkko antaa edelleen ymmärtää ketkä ovat vuohia ja ketkä lampaita. Tässä mielessä kirkon oma toiminta on ristiriidassa Jeesuksen opetusten kanssa. Vapahtaja kehoitti rakastamaan kaikkia ihmisiä!

Vielä jokin aika sitten Suomen kirkko tuomitsi jyrkästi avoliitot, ja naisen paikka seurakunnassa oli vain nöyrän sanankuulijan ja kahvinkeittäjän harmittomassa sivuroolissa. Naispappeuden vastustajat saavat edelleen mellastaa, sillä kirkko sallii äärikonservatiivisten pappien vihamielisyyden naispuolisia kollegojaan kohtaan, siis hyväksymällä siten syrjinnän ja työpaikkakiusaamisen seurakuntien työyhteisöissä. Mitenkähän tähän keskusteluun osallistuneitten naisteologien käy tulevaisuudessa?

Kirkko on jäsenmäärän vähenemisen pelossa näihin päiviin asti ollut puuttumatta herätysliikkeidensä sisäisiin väärinkäytöksiin hiljaa siunaamalla herätysliikkeidensä sisällä tapahtuneet ja tapahtuvat lasten hyväksikäyttötapaukset ja henkisen väkivallan jonka sairas ilmentyvä ovat vanhoillislestadiolaisten “hoitokotukset“. Homoihin ja lesboihin kirkko puolestaan suhtautuu säälivästi ja alentuvasti. Mitä tällä kaikella voisi muka olla tekemistä sen kanssa, mitä olemme tottuneet pitämään Jeesuksen opetuksina? Ei mitään!

Olen edelleenkin sitä mieltä että HLBT - ihmisten olisi aika hylätä koko kirkkolaitos. Emmehän elä keskiaikaa. Kysyn vakavasti, kenelle siitä on vaaraa jos se edistyksellisten ihmisten joukkopaon jälkeen kirkko jäisi vain uskossaan vahvojen “hihhuleitten” temmellyskentäksi! Yhä vähenevillä verotuloilla nuo “hihhulitkin” saisivat loppujen lopuksi entistä vähemmän vahinkoa aikaan! Raamatussa kirkosta, kirkkoherroista, piispoista, paaveista ja eriasteisista teologeista ei puhuta sanan sanaa! Ero kirkosta ei ole ero Jumalasta vaan vain ero ihmisten luomasta keinotekoisesta yhteisöstä! Olisi korkea aika että meillä pyrittäisiin edes nyt siihen kuin Ranskassa vuonna 1905 eli erottamaan kirkko ja valtio toisistaan.