KD:n pudonnut tuntuvasti sitten vaalien (juttukommentit)

 • 1 / 4
 • Tero Kankaanperä
 • 30.6.2011 13:23
Jälleen nerokasta gallupointia: uutisoidut muutokset Vihreiden, Vasemmiston ja KD:n kannatuksessa ovat jokainen alle puolet virhemarginaalista. Virhemarginaali ilmoitetaan aina suurimman puolueen kohdalla ja se on suurempipienempien puolueiden kohdalla. Uutisoiduilla kannatuksen muutoksilla ei siis ole mitään merkitystä ja ne voivat aivan yhtä todennäköisesti olla sattumaa kuin todellinen ilmiö.
 • 2 / 4
 • Ossi Halme
 • 30.6.2011 16:23
Haluaisin nähdä gallupin, jossa olisi mukana myös prosenttiluku vastaajista, jotka eivät äänestäisi jos vaalit pidettäisiin nyt.
 • 3 / 4
 • Jorma Hentilä
 • 30.6.2011 23:07
Tero K. on oikeassa siinä, että meillä tehdään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suhteellisen pienistä kannatuksen muutoksista. Jos muutos on trendin omainen, ts. on nähtävissä useammissa peräkkäisissä mittauksissa, siitä voidaan tehdä perustellumpia arvioita, vaikka kertamuutos mahtuisi virhemarginaalin sisään.

Saksassa esimerkiksi gallupkannatus ilmaistaan useimmin täysinä prosentteina, joskus puolen prosenttiyksikön tarkkuudella.

Ossi H:lle: Mielipidetutkimuksissa, jotka eivät nimenomaisesti ole kannatusmittauksia, mutta joissa puoluekanta on sukupuolen, iän ym. kanssa yhtenä taustamuuttujana, puoluekantansa jättää kertomatta jopa kolmannes vastaajista. Ko. ryhmä on siis suurin "puolue". Kannatusmittauksissa tämä pyritään eliminoimaan.
 • 4 / 4
 • SaintJudy
 • 1.7.2011 3:41
Gallupin otsikko on sinänsä riemastuttava - toiset nyt lukevat tilastoja kuin KD:t raamattua...