Seta julkaisi kunnallisvaalitavoitteensa (juttukommentit)

  • 2 / 2
  • Tero Kankaanperä
  • 17.5.2008 11:59
Setan tavoitteet on minusta valikoitu onnistuneesti.
Yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat hyvä työkalu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa kunnissa. Varsinaisestihan yhdenvertaisuuslaki koskee työnantajia ja siis kuntiakin tässä roolissa, mutta suppeammassa merkityksessä myös kunnan palveluita. Laki lähtee kuitenkin siitä, että viranomaisen on kaikessa toiminnassaan aktiivisesti torjuttava syrjintää ja edistettävä yhdenvertaisuutta. On aika helppo argumentoida että kunta ei saa tosiasiallista hyötyä lakiin tiukasti pitäytyvästä suppeasta yhdenvertaisuussuunnitelmasta, vaan että suunnitelma kannattaa laatia koskemaan kaikkea kunnan toimintaan. Yhdenvertaisuuteen viitataan ja vedotaan paljon myös kuntalaissa, ympäristösuunnittelussa ja sosiaalipalveluissa.
Kiusaaminen on sikäli helppo teema, että sen taakse saa järjestöjä ja toimijoita kautta linjan helposti. Ei liene kaukaa haettua sekään, että kun puhutaan kiusaamisesta kouluissa keskustelussa voidaan sivuta myös vapaa-ajantoimintaa ja työelämää. Meillä on esimerkiksi keskusteltu siitä, miten torjuvan heteroseksistinen urheiluseurojen ilmapiiri usein on. Sekä koulun, että vapaa-ajan toiminnan kohdalla on helppo puhua siitä, että mikäli kiusaaminen ja heteroseksismi sallitaan nuorille, he oppivat ja sisäistävät käyttäytymismallin aikuisuuteen ja työpaikoille. Voisihan koulujen homottelua ja huorittelua tarkastella myös hlbt-opettajien ja muun henkilökunnan työsuojelukysymyksenäkin: eikö se ole selvää, jatkuvaa ja raskasta työpaikkakiusaamista?
Vanhuus teemasta olen hiukan huolissani, sillä näen selvänä uhkana vesittymisen. Varsinkin puoluekentän vasemmalta laidalta, KD:ltä ja Keskustalta irtoaa paljon ehdokkaita helposti paapattamaan siitä kuin hoitajia pitää olla vanhustyössä tarpeeksi. Jos tuon teeman kanssa ei pidä varaansa sen keihäänkärki hukkuu tähän yleiseen populismiin.
Viimeinen teema on jälleen kaikille järjestöille yhteinen. Kukaan tuskin kuitenkaan puhuu siitä kovin painokkaasti kun kaikki tunnistavat siihen liittyvän "oma lehmä ojassa" -dilemman. :-)