Paradoxer

Andra paradoxer

feministerna i Tyskland strävar efter att alla yrkesbeteckningar skall ha både maskulina och feminina varianter.
feministerna i Sverige strävar efter att yrkesbeteckningarna skall vara 'könlösa'....
dvs i Sverige är det, på tal om personer inom sjukvården helt korrekt, att tala om syster Karin och syster Bengt.

för att följa exemplet i Tyskland:
präst - prästinna / pappi - papitar
biskop - biskopinna / piispa - piispatar

och när sedan solen går upp i väster:
påve - påvinna / paavi - paavitar