Homofobia ja syrjintä

 • Artikkeli
 • Ihmisiä ja ilmiöitä
 • -

Homofobia tarkoittaa tosiasioihin perustumatonta vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää homoseksuaalisuutta tai homoseksuaalisia ihmisiä kohtaan.

Homofobia ei ole lääketieteellisesti ajateltuna varsinainen "fobia", vaan paremminkin rasismiin tai seksismiin verrattava ilmiö. Lääketieteelliseen fobiaan liittyvä pelkotila on niin voimakas, että pelko-oireinen ei pysty sitä hallitsemaan. Homofobiassa kyse on lähinnä ennakkoasenteisiin liittyvästä vastenmielisyydestä, inhosta, vihasta tai pelosta.

Homo-ongelmaisuus on kattava ilmaus, jossa ei oteta kantaa homoseksuaalisuuteen kohdistuvan ongelmallisen suhtautumisen taustoihin. Heteroseksismi sisältää vahvan vastakkainasettelun miehisyyden ja naiseuden välillä, mitä homofobia ei välttämättä sisällä. Myös ilmaisuja homokammo, homopelko, homojen syrjintä, homoviha ja homovihamielisyys on kuultu käytettävän. Järjestäytyneenä ilmiönä kyseessä on homovaino.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Myös lesbot, biseksuaalit ja muut seksuaalivähemmistöihin sekä eri sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat homofobian tai homo-ongelmaisuuden kaltaista suhtautumista.

Miten homofobia ilmenee?

Suuri osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä on kohdannut elämänsä aikana homofobiaa jossain muodossa. Homofobia voi ilmetä homojen tai homoiksi kuviteltujen ihmisten kartteluna, syrjintänä ja pahimmillaan väkivaltana heitä kohtaan. Myös tietoinen vaikeneminen homoseksuaalisuudesta olemassaolevana asiana on homofobiaa.


 • Hetero-olettamus. Homoseksuaalisuus ohitetaan siten, että tätä ominaisuutta ei ihmisessä nähdä olevan olemassa. Puolison esimerkiksi oletetaan automaattisesti olevan "vastakkaista" sukupuolta, eikä samaa sukupuolta olevaa puolisoa suostuta aina ymmärtämään puolisoksi.
 • Vaikeneminen ja ulkoistaminen. Koulussa kukista ja mehiläisistä puhutaan ensimmäisessä persoonassa silloin, kun kyse on "tytöstä ja pojasta", mutta kolmannessa persoonassa silloin kun kyse on "pojasta ja pojasta" tai "tytöstä ja tytöstä". Tai sitten viimeksi mainituista ei puhuta missään persoonassa yhtään mitään.
 • Tietämättömyys ja kielteiset ennakkoasenteet. Tieto ihmisen homoseksuaalisuudesta muuttaa tämän muiden silmissä perverssiksi seksimaanikoksi, joka nai kaikkea mikä liikkuu, ja jota on siksi syytä varoa, ettei SE tartu ja ehkä tapa.
  Työsuhde sanotaan irti, kun homofobinen esimies ei halua "pilata yrityksen mainetta" sillä, että työntekijänä on homo. Virallinen peruste erottamiseen ei luonnollisesti ole homoseksuaalisuus, vaan etsimällä etsitty jokin muu asia.
 • Torjuminen. Niin kaukaisemmat kuin läheisemmätkin ihmiset voivat kääntää selkänsä ihmiselle jos tämän homoseksuaalisuus tulee ilmi. Jopa vanhemmat voivat suhtautua torjuvasti lapseensa jos saavat tietää tämän homoseksuaalisuudesta.
 • Itsensä kieltäminen. Lapsuutensa ja nuoruutensa homofobisessa ympäristössä viettänyt ei kykene hyväksymään omaa homoseksuaalisuuttaan. Tuloksena voi olla itseinhoa, ahdistusta, masennusta ja pahimmillaan itsemurha.
 • Nimitteleminen ja huutelu. "*$#&n HOMO!" kuuluu usein koulun välitunnilla, urheilukentällä, armeijan maastoleirillä tai näkyy Internetin keskustelufoorumilla.
 • Eristäminen. Erilaiset (uskonnolliset) yhteisöt eristävät homoksi tiedetyn ulos yhteisöstä, etenkin jos tämä ei ole halukas "kamppailemaan" tätä ominaisuuttaan vastaan.
 • Väkivalta. Homot ja homoiksi arvellut kohtaavat väkivaltaa, pahimmillan hengen riistämisen - vaikkapa kun vannoutunut heteromies humalassa tai selvinpäinkin kokee (erheellisestikin), että hän on joutunut seksuaalisen mielenkiinnon kohteeksi toisen miehen taholta. Myös järjestäytyneempää "homojen hakkaamista" esiintyy yhä.
 • Vaino. Joissain maissa yhteiskunta ja/tai hallinto katsoo homoseksuaalisuuden niin pahaksi asiaksi, että siitä pitää rankaista - joissain maissa jopa kuolemalla. Vainoon voi liittyä myös yhteiskunnan arvojohtajien ja median lietsoma homoviha.
 • Naisen asema yhteiskunnassa. Joissain kulttuureissa naisen itsemääräämisoikeuden puuttuminen ja esimerkiksi pakkoavioliitot pakottavat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan naisen elämään taipumuksensa vastaisesti. Pakkoavioliitot rikkovat myös miehen itsemääräämisoikeutta.

Homofobiaa ilmiönä ei välttämättä edes huomata. Esimerkiksi valtamedia saattaa puhua naisten ja miesten palkkaeroista, ulkomaalaisvastaisuudesta, vammaisten palvelujen puutteesta, vanhusten heitteillejätöstä. Sen sijaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamista ongelmista ei juuri puhuta.

Mikä homofobiaa aiheuttaa?

Homofobisen ihmisen asenteet ovat usein peräisin niistä yhteisöistä joiden kanssa homofobisesti käyttäytyvä henkilö on tekemisissä. Niin myönteiset kuin kielteisetkin asenteet leviävät helposti. Asenteita saadaan esimerkiksi perhepiiristä (etenkin vanhemmilta), ystäviltä, harrastuspiiristä ja työyhteisöstä. Joidenkin uskonnollisten yhteisöjen piirissä elää sellaisia uskonnollisten opinkappaleiden tulkintoja, joiden mukaan homoseksuaalisuus olisi ristiriidassa uskonnon opetuksen kanssa.

Homofobisten asenteiden syntyyn vaikuttaa mm. tietämättömyys, jonka vuoksi homofobiaan liittyy kielteisiä yleistyksiä ja ennakkoasenteita homoseksuaalisuudesta ja homoseksuaalisista ihmisistä. Homoseksuaalisista ihmisistä ja homoseksuaalisuudesta on kuultu paljon erilaisia stereotyyppisiä näkemyksiä ja mm. homoseksuaalisuuden syytä on koetettu selittää mitä mielikuvituksellisimmilla ajatusrakennelmilla.

Psykoanalyysissään Sigmund Freud esitti, että homofobia olisi usein seurausta kyvyttömyydestä käsitellä tai hyväksyä omia homoseksuaalisia tuntemuksia tai haluja, mutta nykyään näkemystä pidetään kiistanalaisena. Joidenkin psykologisten teorioiden mukaan homoihin alentavasti suhtautuminen voi liittyä etenkin miesten kohdalla yksilön haluun vahvistaa omaa hetero-maskuliinista (eli "miehistä") identiteettiä.

Homofobian vaikutuksia

Homofobiset asenteet vaikuttavat haitallisesti homoseksuaalisen ihmisen itsensä hyväksymiseen. Lapsena tai nuorena sisäistetyt homofobiset asenteet ja ennakkoluulot voivat aiheuttaa oman homoseksuaalisuuden kieltämisen ja tätä kautta ajaa identiteettikriisiin, masennukseen ja jopa itsemurhaan. Aikuisiällä kohdattu syrjintä ja homofobia aiheuttaa mm. masennusta ja oman seksuaalisen suuntautumisen kätkemistä. Se puolestaan haittaa sosiaalisia suhteita ja estää esimerkiksi kiinteän parisuhteen syntymistä.

Lue lisää homofobiasta, transfobiasta ja bifobiasta

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!