Tietokirja pan- ja biseksuaalisuudesta

  • Artikkeli
  • Arviot ja esittelyt
  • Sami Mollgren
  • 1
Jenny Kangasvuon tietokirja Bi- ja panseksuaalisuus julkaistaan 4. elokuuta 2022.

Tietokirja Bi- ja panseksuaalisuus kokoaa yksiin kansiin kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuon tutkimustyön parinkymmenen vuoden ajalta. Kirjan on kustantanut SKS Kirjat eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusosakeyhtiö.

Aihepiiriä tarkastellaan useiden eri näkökulmien kautta: Millaista oli elää biseksuaalina viisikymmentä vuotta sitten? Entä panseksuaalina tänään? Miten järjestää elämä, joka asettuu seksuaalisuuden itsestäänselvimpien lokeroiden ulkopuolelle? Tarkastelun alla ovat myös bi- ja panseksuaalien usein kohtaama syrjintä ja kielteiset asenteet sekä näkymättömyys ja ennakkoluut - ja vastapainona kokemus vapaudesta rakastaa sekä omaehtoinen mahdollisuus solmia ihmissuhteita ja toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Kirja sisältää Kangasvuon tekemiä haastatteluja, joissa esiin tulevat yksilölliset kokemukset. Niissä nähdään olevan paljon samaa sukupolvesta riippumatta. Mukana on myös Kangasvuon omia kokemuksia elämästä biseksuaalina.

- En usko, että bi- ja panseksuaalisuutta ympäröisi hiljaisuus sen takia, että niistä puhuminen olisi hävettävää. Pikemminkin niiden oletetaan koskevan vain hyvin harvoja ihmisiä. Näkymättömyydestä huolimatta bi- ja panseksuaalisuus ovat elettyä arkea suurelle joukolle suomalaisia. Vielä suuremmalla osalla on kokemuksia, ajatuksia ja fantasioita, joita voidaan kuvailla näillä sanoilla, vaikka bi- tai panseksuaalinen identiteetti ei tuntuisikaan sopivalta, Kangasvuo toteaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Bi- ja panseksuaalisuus julkistetaan käynnissä olevalla Oulun Pride-viikolla 4. elokuuta.

Filosofian tohtori Jenny Kangasvuo on kulttuuriantropologi ja kirjailija, jonka erityisalaa ovat seksuaalisuus ja ruumiillisuus niin tutkimuksessa kuin tarinoissa.

1 kommenttia

Jos tämä on totta , että ” suurelle joukolle ”, niin miksi homot omassa avoimuudessaan kokevat paljon syrjintää, kiusaamista jne. Olettaisi olevan päinvastoin. Mutta ei ole.