Biseksuaalisuuden näkyvyyttä pyritään lisäämään 23. syyskuuta

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren
  • 2
Bisekseuaalisuuden lippu

Teemapäivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta biseksuaalisuudesta ja tuoda biseksuaalisuutta ilmiönä näkyväksi. Päivää otsikolla Bi Visibility Day on vietetty 23. syyskuuta vuodesta 1999 lähtien.

Biseksuaalisuus

Biseksuaalisuus on yksi seksuaalisen suuntautuneisuuden muodoista, ja biseksuaalien katsotaan yleensä olevan yksi seksuaalivähemmistöistä.

Biseksuaalinen henkilö voi tuntea seksuaalisia ja/tai romanttisia tunteita kumpaa tahansa sukupuolta edustavaa henkilöä kohtaan tai joidenkin näkökulmien mukaan sukupuolesta riippumatta. Jälkimmäisestä käytetään nykyään enenevässä määrin nimitystä panseksuaalisuus.

Tulkinnasta riippuen biseksuaalisuus nähdään joko omana ilmiönään heteroseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden rinnalla tai eräänlaisena heteroseksuaalisen ja homoseksuaalisen suuntautuneisuuden kirjon ääripäiden välimuotona.

Näkymätön ilmiö

Arvioiden mukaan moni suuntautumiseltaan biseksuaali pyrkii elämään elämäänsä mahdollisuuksien mukaan heteroidenttiin sopeutuneena, vastatakseen ympäristön hetero-odotuksiin ja välttyäkseen syrjinnältä.

Euroopan unionin perusoikeusviraston keväällä 2013 julkaiseman raportin mukaan biseksuaaliset henkilöt kokevat enemmän syrjintää työelämässä kuin homomiehet. Biseksuaalit henkilöt kokevat tutkimuksen mukaan homomiehiä todennäköisemmin tarvetta salata suuntautumisensa.

Joidenkin käsitysten mukaan avoimesti biseksuaalit kohtaavat syrjintää sekä heteroiden että homojen taholta. Naisten kohdalla biseksuaalisuus puolestaan hyväksytään usein miehiä paremmin; naisten suuntautumista ja seksuaalisuutta ei joidenkin käsitysten mukaan oteta yhtä "tosissaan" kuin miesten.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

september23.bi.org

hlbti FAQ

2 kommenttia

Kannatettavaa olisikin tuoda biseksuaalisuus esille esim. AIDS:iin kuolleen laulaja Freddie Mercuryn osalta - hähän oli biseksuaali, vaikka hänestä on taittu täällä Ranneliikkeessäkin uutisoida (muka) homona.

Samoin biseksuaalisuus olisi hyvä tuoda esille myös biseksuaali-drag yms. juttujen "vaatekaapeistakin".

Biseksuaaleista osalla tuntuu olevan halua leimata itsensä "heteroiksi" tai "heteromaisiksi", vaikka eivät sitä lainkaan olekaan. Kannustettavaa tosiaan heidän itautua siitä harhaluulosta, eli olla ihan "sitä itteään", biseksuaaleja.

Tutkimuksissa on taidettu todeta että biseksuaalisuus on naisille paljon yleisempää, kuin lesbous, mutta sitten taas miesten osalta biseksuaalisuus olisi harvinaisempaa kuin homomiehenä luontainen oleminen.

Sitä että biseksuaalisuus on aivan oma suuntautumisensa, puoltaa se tosiasia, että sekä homot että hetorot ovat emotionaalisseksuaalisesti kiinnostuneet täysin vain yhdestä sukupuolesta, eikä useammasta sukupuolesta, kuten biseksuaalit kiinnostusaste-toteutusvaihteluineen ovat.
Joo, tuon saman tiedon kuulin seksuaaliterapeutilta hänen vastaanotollaan tänä keväänä (2018) eli siis miehet ovat selkeästi joko homoja tai heteroita ja naiset sitten enemmän biseksuaaleja (tai siis on koko "skaala" (paremman termin puuttuessa) käytössä eli lesbo-bi-hetero). Mutta siis onhan siis niitäkin ihmisiä, jotka määrittelevät itsensä heteroiksi, vaikka "sutinaa" (tuli Kumman kaa mieleen) on vain saman sukupuolen kanssa. Ittekin kyl koen vahvasti seurustelevani nimenomaan ihmisen kanssa.