Katsaus vuoteen 2015 sateenkaarinäkökulmasta

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren

Vuoden 2015 vaihtuessa vuodeksi 2016 on Suomen tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumiseen aikaa 425 päivää.

Päättyneenä vuotena Suomessa hlbti-teemaisessa keskustelussa huokaistiin hetken, kun tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin. Maailma ei tietenkään ole vielä mitenkään valmis, joten hlbti-teemainen keskustelu virisi pian uudelleen, etenkin kevään eduskuntavaalien yhteydessä. Avioliittolain ns. liitännäislait, yhä toteutumatta oleva translain uudistus ja äitiyslaki olivat esillä. Kansainvälisesti käänteentekeviksi tapauksiksi on helppo nimetä sekä Irlannissa että USA:ssa samaa sukupuolta olevien avioliittojen kokemat riemuvoitot.

Tämä yhteenveto on eräs näkökulma vuotta 2015 nimittäviin aiheisiin. Se perustuu ranneliike.netissä vuoden aikana julkaistuihin uutisiin ja muihin kirjoituksiin. Kokonaisvaltaisemmin aiemmin sivustolla julkaistuihin juttuihin voi perehtyä sivuston juttuarkistossa tai etsiä aiheita hakusivun avulla.

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan

Uusi vuosi toi Suomeen uuden yhdenvertaisuuslain, joka laajensi syrjintäsuojaa. Samalla kaikenlainen syrjintäkiellon valvonta on ns. “yhdellä luukulla”, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa. Uudistetussa tasa-arvolaissa puolestaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Kesällä aloitti toimintansa uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Se on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka korvaa aiemmin toimineet syrjintälautakunnan ja tasa-arvolautakunnan.

Avioliittolain uudistus sai sinetin - muuten asiat etenevät verkkaisesti

Helmikuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti eduskunnan loppuvuodesta 2014 hyväksymän ja 1. maaliskuuta 2017 voimaan tulevan tasa-arvoisen avioliittolain allekirjoituksellaan. Loppuvuodesta hallitus antoi eduskunnan käsiteltäväksi lakivaliokunnassa työn alla olleen paketin avioliitolain uudistukseen liittyviä ns. liitännäislakeja. Sosiaali- ja terveysministeriön työsarkaan kuuluvat esitykset liitännäislaeista eivät ehtineet valmistua vielä kuluneena vuotena.

Työnsä keväällä päättänyt edellinen hallitus ei saanut vietyä läpi translain uudistusta. Myös jo valmiiksi sorvattu ns. äitiyslaki jäi toteutumatta. Molempien lakien tulppana oli hallituksessa istuneet kristillisdemokraatit, jonka puheenjohtaja oli ilmaissut, ettei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa translakiuudistusta, eikä sen paremmin suostunut edistämään oikeusministeriön valmistelemaa äitiyslakia.

Keväisten eduskuntavaalien jälkeen työnsä aloittanut uusi keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus ei sekään ottanut asioita hallitusohjelmaan, joten Sateenkaariperheet ry päätyi käynnistämään marraskuun lopussa äitiyslaista kansalaisaloitteen.

Vaikka eduskuntavaalien tulos näyttäytyikin puoluepolitiikassa askeleelta konservatiivisempaan suuntaan, ovat yksittäisten kansanedustajien näkemykset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä aiempaa eduskuntaa jopa myötämielisempiä.

Parisuhde- ja perhelainsäädännöstä maailmalla

Vuosi 2015 toi samaa sukupuolta olevien avioliitot Luxemburgiin, Irlantiin ja Yhdysvaltoihin. Luxemburg sai toukokuussa korkean tason häät, kun pääministeri Xavier Bettel solmi avioliiton miehensä kanssa

Keväällä Irlannissa käytiin kampanjaa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeudesta ja sitä vastaan. Kevään aikana Irlannin terveysministeri Leo Varadkar tuli kaapista. Huipennus oli kansanäänestys, jossa irlantilaiset selkeästi asettuivat tukemaan homoparien avioliitto-oikeutta. Ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot solmittiin syksyllä. Naapurissa Pohjois-Irlannissa sen sijaan tasa-arvoinen avioliittolaki odottaa yhä toteutumistaan.

USA:ssa puolestaan korkeimman oikeuden kesäkuisen päätöksen myötä samaa sukupuolta olevat parit saattoivat solmia avioliiton koko liittovaltion alueella. Jo ennen päätöstä homoavioliitot sallittiin useimmissa osavaltioissa ja joissain homoparit saattoivat rekisteröidä parisuhteensa. Syksyllä kerrottiin, että USA:ssa on puoli miljoonaa samaa sukupuolta olevaa avioparia.

Japanissa on ensimmäistä kertaa tunnustettu virallisesti samaa sukupuolta olevien parisuhteita. Tokion Shibuyan alueella käyttöön otettu parisuhdetodistus ei tuo parisuhteelle mitään avioliittoon verrattavia laillisia oikeuksia, vaan tunnustuksen merkitys on ensisijaisesti symbolinen. Joissain tapauksissa todistuksella voi kuitenkin vahvistaa olevansa toisen osapuolen lähiomainen.

Kreikan parisuhdelaki avattiin loppuvuodesta myös samaa sukupuolta oleville pareille. Hieman aiemmin Kypros oli myös päättänyt hyväksyä samaa sukupuolta olevia koskevan parisuhdelain.

Sloveniassa sen sijaan yhdenvertaisuus koki takaiskun, kun noin 23 prosenttia äänioikeutetuista kumosi kansanäänestyksessä parlamentin jo hyväksymän homoparien oikeuden avioitua.

Itävallassa sorvattiin oikeuden määräyksen jälkeen lakia, joka päättää samaa sukupuolta olevien parien adoptiokiellon. Lakiuudistus astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Itävallassa samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa, mutta nykyinen parlamentti äänesti kesällä tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä vastaan.

Kolumbiassa puolestaan oikeus päätti marraskuussa, että homoparien adoptiokielto rajoittaa lasten oikeutta perheeseen. Samassa kuussa Portugalin parlamentti hyväksyi homoparien ulkoisen adoption.

Virossa ei ehditty sorvata loppuun vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan parisuhdelakiin (kooseluseadus) liittyvää lainsäädäntöä, vaan laki astuu voimaan vaillinaisena.

Heinäkuussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus valtion tarjoamaan suojaan. Tuomio kohdistui Italiaan, joka ei tällaista suojaa toistaiseksi tarjoa.

Australiassa jatkui myös vääntö tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön puolesta. Asia nytkähti hieman eteenpäin, kun Tony Abbott joutui eroamaan pääministerin ja liberaalipuolueen johtajan virastaan.

Avioliittolain uudistuksen ja hlbti-yhdenvertaisuuden vastustajat järjestäytyivät

Suomessa tasa-arvoista avioliittolakia vastustavat konservatiivis-uskonnollistaustaiset voimat jatkoivat toimintaansa järjestäytymällä Aito avioliitto -nimiseksi yhdistykseksi. Keväällä Aito avioliitto julkaisi kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain kaatamiseksi, ja puolen vuoden määräajassa aloitteelle kerättiin runsaat 100 000 kannatusilmoitusta, joten aloite päätyy eduskunnan käsiteltäväksi. Laajemminkin radikaaleja mielipiteitä julkisuudessa esittänyt yhdistyksen puheenjohtaja erosi tai erotettiin syksyllä toimestaan. Kansalaisaloitteen toisena vireillepanijana entinen puheenjohtaja luovuttaa kuitenkin kansalaisaloitteen eduskunnalle.

Yhdistykselle ja sen kansalaisaloitteelle tukensa on ilmaissut esimerkiksi perussuomalainen oikeusministeri Jari Lindström, joka ilmoitti esittelevänsä eduskunnalle toimialaansa kuuluvan avioliittolain uudistuksen liitännäislait “vastentahtoisesti”.

Aito avioliitto -yhdistys aikoo tulevaisuudessa terävöittää toimintaansa myös sitä vastaan, että esimerkiksi kouluopetuksessa muutkin perhemuodot kuin ns. heteroydinperhe ovat esillä. Yhdistys on useissa muissakin maissa toimivien ns. perhejärjestöjen kaltainen toimija. Viestinnästä on pyritty kitkemään viitteet toiminnan uskonnolliseen taustaan.

Kalifornian osavaltiossa asianajajana työskentelevä Matt McLaughlin pyrki käynnistämään kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin homojen tappamista "luodilla päähän tai muulla soveliaalla menetelmällä". Aloitteessa esitetään myös hlbti-oikeuksien tukemisen määrittelemistä rangaistavaksi. Kesällä aloite kuitenkin todettiin perustuslain vastaiseksi.

Kentuckyn osavaltiossa taas hallintoviranomaisena työskentelevä apostoliseen kristilliseen kirkkoon kuuluva Kim Davis kieltäytyi myöntämästä homopareille avioliittolupia. Hän joutui kaltereiden taakse uhmattuaan oikeutta. Davisista tuli homoliittojen uskonnollisten vastustajien esikuva.

Roomassa samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallista tunnustamista vastustettiin suurmielenosoituksella. Pääasiassa uskonnollistaustaiset mielenosoittajat vastustivat sateenkaariperheiden ja seksuaalisen sekä sukupuolisen moninaisuuden esiintuomista kouluopetuksessa. Saksassa Stuttgartista on tullut homovastaisten mielenosoitusten keskuspaikka. Siellä on osoitettu mieltä samasta aiheesta, joskin Roomaa pienemmällä huomattavasti pienemmällä väkimäärällä.

Syksyllä samat hlbti-vastaiset voimat ilmoittivat pyrkivänsä EU-kansalaisaloitteen avulla siihen, että sateenkaariperheet rajataan perhemääritelmän ulkopuolelle ja avioliitto määritellään EU-tasolla vain miehen ja naisen väliseksi.

Venäjällä presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen piirissä toimivat ns. perinteisten perhearvojen aktivistit julkistivat "hetero-pride" -lipun vastaiskuksi sateenkaarilipulle. Uusi lippu oli mukaelma ranskalaisen La Manif pour tous -liikkeen “ydinperhettä” kuvaavasta lipusta. Ranskalaisjärjestö hermostui venäläislipusta ja katsoi sen olevan plagiaatti.

Sateenkaarevia tapahtumia vuonna 2015 kotimaassa

Rovaniemen Arctic Pride järjestettiin helmikuussa ja sen pride-kulkue keräsi useamman sata osallistujaa. Joensuussa puolestaan järjestettiin toukokuussa Hohto-sateenkaariviikko, joka huipentui noin sadan osanottajan kulkueeseen.

Kesäkuun alussa Pirkanmaan Seta järjesti Tampereella Pirkanmaan Pride. Sadepäivän kulkueeseen osallistui noin tuhat marssijaa. Heinäkuussa Tampere Pride ry järjesti kaupungissa pride-henkisen "Tamepere Pride -Kulttuuritapahtuma ja Sateenkaarifestivaali" -tapahtuman.

Helsinki Pride -kulkue keräsi ennätyksellisen osallistujamäärän, 25 000 ihmistä. Etelä-Savon Kangasniemellä samaan aikaan järjestetty pride-tapahtuma kokosi väkeä järjestäjän odotuksiin verrattuna moninkertaisen määrän: 290 osallistujaa.

Hämeenlinnassa vietettiin kaupungin ensimmäistä pride-tapahtumaa elokuun alussa noin 400 hengen voimin. Turussa puolestaan järjestettiin pride elokuun puolivälissä toista kertaa ja Paraisilla sekä Ahvenanmaan Maarianhaminassa elokuun lopulla.

Heinäkuun lopussa puolestaan fetissijärjestö MSC Finland - Tom's Club järjesti perinteisen Finlandization-viikonlopun.

Suomenruotsalaisten vuotuinen Regnbågshelgen-tapahtuma järjestettiin Helsingissä lokakuun puolivälissä.

Sukupuolivähemmistöjen valtakunnallinen tapahtuma TransHelsinki järjestettiin marraskuussa.

Sateenkaariyhteisöt ry nimitti kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5. vuoden 2015 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Annika Saarikon.

Pienimuotoinen henkilökohtainen pride nähtiin vielä joulukuussa, kun keskustan kansanedustaja Markku Rossi ja Matti Kaarlejärvi rekisteröivät pitkän parisuhteensa. Puolijulkinen salaisuus Rossin seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tuli esiin, kun Ylen selostaja itsenäisyyspäivän vastaanoton TV-lähetyksessä totesi Kaarlejärven olevan Rossin puoliso. Hämmästystä herätti se, että Rossi oli äänestänyt vuotta aiemmin tasa-arvoista avioliittolakia vastaan.

Pride-tapahtumia muualla

Vuoden 2015 Europride järjestettiin kesäkuussa Latvian Riiassa. Osallistujia oli noin 5 000.

Israelin Tel Avivissa pride-marssijoita oli noin 100 000. Jerusalemin pridessa sen sijaan tapahtui puukotus: ultra-ortodoksimiehen puukottama 16-vuotias kuoli saamiinsa vammoihin. Turkin Istanbulissa pride-paraati päättyi kyynelkaasuun ja kumiluoteihin.

Budapestin pride keräsi kaduille ennätysmäärän osallistujia. Tukholmassa järjestettiin tuttuun tapaan massiivinen pride-tapahtuma. Samalla kerrottiin maahanmuuttajien asuttamalla alueella järjestetystä Järva-pride -tapahtumasta, jota pidettiin rasististen asenteiden "pinkkipesuna".

Islannin Reykjavikissa prideen osallistui lähes kolmannes kaupungin väkiluvusta.

Android-laitteiden käyttäjät ja muutkin saattoivat liittyä pride-juhlijoiden joukkoon juhlimaan moninaisuutta - riippumatta siitä, pääsivätkö paikalle eri kaupungeissa kesän mittaan järjestettäviin tapahtumiin. Virtuaali-prideen osallistuminen kävi päinsä luomalla Android-robottihahmosta oman personoidun hahmonsa: pukea ja muutenkin somistaa sen halumansa näköiseksi sekä valita sille mieleisensä tanssiliikkeet.

Syrjintää esiintyy yhä laajasti

Alkuvuodesta oli otsikoissa Suomesta turvapaikkaa hakeva ja sen myöhemmin saanut miespariskunta Vasilij Koesnikov ja Vladimir Naumov. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vaikea tilanne Venäjällä oli esillä laajemminkin; hlbti-vähemmistöihin kuuluvien turvapaikkahakemukset Suomesta lisääntyvät. Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun kokoamasta teemaraportista hlbti-vähemmistöjen tilanteesta Venäjällä syntyi synkkä kuva: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu Venäjällä paljon väkivaltaa, syrjintää ja vihapuhetta etenkin yksityishenkilöiden ja ääriryhmien taholta. Viranomaisilta on turha odottaa suojelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tai heidän järjestämilleen tapahtumille. Tehdyn kyselyn mukaan yli puolet venäläisistä haluaisi eristää tai hävittää homot yhteiskunnasta.

Eurooppaa koettelevassa pakolaiskriisissä on myös hlbti-vähemmistöihin liittyviä ulottuvuuksia: pakolaisten joukossa tiedetään olevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja esiintyvän heihin kohdistuvaa syrjintää. Heidän asemansa on ollut tukala lähtömaassa, eivätkä samassa matkassa olevat välttämättä anna tilaa sen enempää Euroopan pakolaiskeskuksissakaan. Esimerkiksi Sinuiksi-hanke pyrkii auttamaan hlbti-vähemmistöihin kuuluvia pakolaisia.

ISIS-terroristijärjestön kerrotaan hallitsemillaan alueilla rankaisevan homoseksuaalisuudesta teloituksilla brutaalisti katolta pudottamalla.

Monissa afrikkalaisissa maissa homot ovat ahtaalla. Esimerkiksi Gambiassa presidentti Yahya Jammeh sanoi toukokuussa viiltävänsä omin käsin maansa homoseksuaaleilta kurkut auki. Gambia on yksi niistä Afrikan 36 valtiosta, joissa homoseksuaaliset suhteet ovat rangaistavia. Myös Keniassa homokielteisyys on ollut vahvaa. Isänsä puolelta kenialaistaustainen USA:n presidentti Barack Obama vieraili kesällä maassa ja otti esiin hlbti-vähemmistöjen aseman. Obaman sateenkaarimyönteisyys synnytti mielenosoituksia. Mosambikissa kuitenkin homoseksuaaliset suhteet tulivat kesällä laillisiksi.

Kaikkiaan homosuhteet on maailmalla kielletty yli 75 valtiossa.

Paljonko sateenkaarikansaa on?

USA:ssa selvitettiin hlbti-vähemmistöihin kuuluvien osuutta väestöstä. Selvityksen mukaan alueittain prosentti vaihteli välillä 2,6 .. 6,2. Etelän osavaltioissa ja Keskilännessä hlbti-väestön osuus on keskimääräistä pienempi. Suurimmat sateenkaarikeskittymät ovat San Francisco, New York ja Los Angeles. Toisessa tutkimuksessa todettiin, että maassa värilliset hlbti-vähemmistöön kuuluvat ovat erityisen heikossa asemassa.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan lähes puolet nuorista ei määrittele itseään täysin heteroiksi. USA:ssa vastaava luku on noin kolmannes.

Edistystä

Lokakussa julkaistu syrjintää Euroopan unionissa selvittävä Eurobarometri osoitti, että asenteet hlbti-vähemmistöjä kohtaan ovat kehittymässä myönteiseen suuntaan. Samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimista kaikkialla Euroopassa tukee 61 prosenttia vastaajista. Vastakkaista mieltä on 33 prosenttia vastaajista. Suomessa julkaistun mielenterveysbarometrin mukaan homot hyväkystään naapureiksi aiempaa paremmin.

YK hyväksyi keväällä työntekijöidensä samaa sukupuolta oleville puolisoille samat edut kuin eri sukupuolta olevien puolisoille. Heinäkuussa Helsingingissä koolla ollut ETYJ:in parlamentaarinen yleiskokous vaati vetoomuksessaan jäsenmaita poistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä vastaan suunnatut lainkohdat. Myös EU-parlamentti ilmaisi päätöslauselmassaan tukevansa hlbti-vähemmistöihin kuuluvia.

Suomessa kansanedustajat perustivat eduskuntaan verkoston hlbti-vähemmistöjen oikeuksien tukemiseksi. Verkoston on tarkoitus levittää ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja edistää tarvittavia uudistuksia.

USA:ssa partiolaiset hyväksyvät jatkossa partiojohtajiksi myös homot. Partiolaisten kansainvälisessä Jamboree-suurtapahtumassa Japanissa oli myös sateenkaarikahvila.

Maltan parlamentti hyväksyi huhtikuussa uuden ja edistyksellisen translain. Lakiuudistuksen myötä juridisen sukupuolensa voi korjata omalla ilmoituksella. Thaimaassa niin kutsuttu kolmas sukupuoli otettiin mukaan perustuslakiin.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö muistutti huhtikuussa sairaanohoitopiirejä siitä, että hedelmöityshoitojen antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä. Ministeriö halusi lähettämällään tiedotteella varmistaa, että sairaanhoitopiirit alkaisivat palvella myös naispareja, itsellisiä naisia ja transihmisiä, joilta hedelmöityshoidot on toistaiseksi pääasiassa evätty.

Eheytysterapiat joutuivat USA:ssa entistä ahtaammalle, kun presidentti Obama asettui vastustamaan hoitoja joiden tavoitteena on nuorten seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttaminen. Useissa osavaltioissa alaikäisten eheytyshoidot kiellettiin.

Suru-uutisia

Pitkäaikainen pirkanmaalaisvaikuttaja Ari Mäkinen kuoli lokakuussa. Hän ehti toimia paikallisen Setan aluejärjestön puheenjohtajana ja pyöritti viime vuodet Tampereella toimivaa hlbti-vähemmistölle suunnattua Mixei-baaria.

Joulun jälkeen kerrottiin homoseksuaalisuuden mielenterveyshäiriöluokituksen poistamiseen vaikuttaneen psykiatri Robert Spitzerin kuolemasta.

Urheilua

Vuonna 2014 kaapista tullut uimari Ari-Pekka Liukkonen palkittiin Urheilugaala-tapahtumassa Vuoden 2014 esikuva -tunnustuksella. Ruotsissa jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi tuli avoimesti homo Anders Larsson.

Urheilumaailmassa nähtiin lukuisia kaapistatuloja: saksalaisuimari Theresa Michalak, brittiläinen rugbypelaaja Keegan Hirst, amerikkalainen painija Mike Pucillo ja hopeaa Sotšin talviolympialaisissa voittanut Gus Kenworthy. Ammattinyrkkeilijä Yusaf Mack esiintyi homopornovideolla, ja videon päätyminen julkisuuteen johti lopulta pugilistin kaapistatuloon.

Viihde ja kulttuuri

Helmikuussa brittilaulaja Sam Smith palkittiin neljällä Grammylla. Smith tuli kaapista toukokuussa, jolloin hän kertoi albuminsa In the Lonely Hour kertovan miehestä, johon hän oli rakastunut.

Helsingin gaykuoro – Helsingfors gaykör Out ´n loud juhli kymmentä vuottaan juhlakonsertilla.

Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen elämäntyön kunniaksi esitettiin patsasta Helsingin tulevalle keskustakirjastolle. Perussuomalaisen varavaltuutettu Nuutti Hyttisen tekemään ehdotukseen suhtauduttiin lopulta ristiriitaisesti ja hanke torpattiin.

Toukokuussa järjestettiin Eurovision laulukilpailu Itävallan Wienissä. Kaupunki vaihtoi kymmeniin jalankulkijoiden liikennevaloihin hahmoiksi mies- ja naisparit osoittamaan kaupungin suvaitsevaisuutta. Aiemmin keväällä Lontoossa järjestetyssä Euroviisujen juhlakonsertissa nähtiin lavalla yhdessä Conchita Wurst ja Dana International. Conchita julkaisi keväällä myös ensialbuminsa. Euroviisulähetyksessä isossa roolissa olleen Conchitan esiintymistä rajoitettiin Venäjällä, lähettämällä tämän ruudussa olemisen aikana vaihtoehtoista sisältöä. Wienin euroviisut voitti Ruotsin Måns Zelmerlöw, joka on paitsi esiintynyt homomyönteisissä tapahtumissa, myös saanut niskaansa kritiikkiä, lipsautettuaan kyseenalaisen kommentin homoseksuaalisuudesta.

Jari Sillanpää esiintyi täydelle Olympiastadionille elokuussa. Joulun alla Sillanpää esiintyi Helsingin Stockmann-tavaratalon pääsisäänkäynnin päälle rakennetulla lavalla - ja sotki kaupungin keskustan liikenteen.

Helsingin nykytaiteen museo Kiasmassa oli esillä läpileikkaus valokuvataiteilija Robert Mapplethorpen töistä.

Helsingissä Kallion kirjastoon perustettiin oma hylly hlbti-teemaiselle kirjallisuudelle.

Syksyllä uutiseksi nousi Venäjän presidentti Vladimir Putinin yhteydenotto ihmisoikeusaktivistinakin kunnostautuneeseen laulaja Elton Johniin. Yhteydenotto paljastui huijaukseksi - mutta pian miesten välillä aukesi oikeasti keskusteluyhteys.

Kaapista tuli laulaja Saara Aalto, joka kertoi elävänsä Meri Sopasen kanssa. Samoin kaappinsa ovet aukaisi Passion Pit -yhtyeen laulaja Michael Angelakos. Stingin jälkikasvu Eliot Sumner puolestaan kertoi, ettei koe kuuluvansa mihinkään sukupuoleen. Miley Cyrus taas kertoi panseksuaalisuudestaan.

Saksan ehdokas kruunattiin Mr. Gay World -tittelin haltijaksi ja Suomea edustanut Mr Gay Finland 2014 -kilpailun ensimmäinen perintöprinssi Tomi Lappi sijoittui kansainvälisessä mittelössä kolmanneksi. Kesällä Mr Gay Finland 2015 -tittelin lunasti itselleen Aku Raita ja Miss Gay Finland 2015 -tittelin Catariina Salo.

Suru-uutinen oli Samantha Foxin puolison Myra Strattoninmenehtyminen 60-vuoden iässä.

Some ja mobiili

Miesten välinen parinhaku on viime vuosina siirtynyt online-deittisovelluksiin, pois esimerkiksi homobaareista. Kun aiemmin valistusta ja ehkäisyvälineitä on voitu jakaa baareissa ja yökerhoissa haun ollessa kuumimmillaan, on uusi tilanne aiheuttanut haasteita seksuaaliterveysviestinnälle.

Apple päivitti keväällä järjestelmäpäivityksen yhteydessä ns. emoji-symbolit ja otti mukaan eri sukupuolta olevan parin lisäksi myös samaa sukupuolta olevat parit sekä kahden äidin ja kahden isän vanhemmoimat perheet. Vähän myöhemmin kerrottiin Applen puheentunnistuksen venäjänkielisen version käyttäytyvän “homofobisesti”; apuohjelma ei suostunut antamaan vastauksia homoseksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Apple selitti tapausta ohjelmavirheellä ja korjasi sen nopeasti.

Facebook ilmoitti lieventävänsä "oikean nimen" politiikkaansa. Esimerkiksi taiteilijanimellään palvelua käyttäneitä drag queeneja on bannattu palvelusta, koska he eivät ole voineet todistaa henkilöllisyyttään kyseisen nimisenä. Ongelma on koskenut myös transvestiittejä ja transihmisiä.

Youtubessa vaikuttava ja X-Factor -ohjelmassakin nähty Trevor Moran tuli kaapista. Sosiaalisen median ilmiö ovat myös kaksospojat Austin ja Aaron Rhodes, joiden kyynelkanavia herkistävä kaapistatulovideo sai suurta huomiota.

Elokuvia ja sarjoja

Alan Turingista kertova elokuva sai Los Angelesin Hollywoodissa järjestetyssä gaalassa parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarin. Elokuvalla oli myös seitsemän muuta Oscar-ehdokkuutta.

Elokuvafestivaaleilla olivat esillä hlbti-vähemmistöt: Tammikuussa järjestettiin DocPoint, elokuussa Espoo Ciné ja syyskuussa Helsinki International Film Festival Rakkautta & Anarkiaa. Myöhemmin syksyllä Turun Seta järjesti perinteisen pelkästään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettaviin elokuviin keskittyvän Vinokino-elokuvafestivaalinsa Turussa ja Helsingissä.

Stephen Fry solmi avioliiton Elliot Spencerin kanssa. Kaapista tulivat esimerkiksi Empire-sarjan näyttelijä Jussie Smollet, Miehen puolikkaat -sarjan näyttelijä Holland Taylor ja Moderni perhe -sarjan näyttelijä Reid Ewing.

Yöelämää

Helsingin baaririntamalla ainoa pysyvä asia näyttää olevan muutos. Vappuna sulki ovensa Hugo´s Room, ja samalla päättyi Punavuoren pitkä perinne yhtenä Helsingin sateenkaariväen yöelämän alueista. Syksyllä “Hugon” taustavoimilla oli kuitenkin jo uusi vauhti päällä: Forumin kauppakeskuksen ylimpään kerrokseen aukesi avarilla kaupunkinäkymillä varustettu GLounge-niminen yökerho. Loppuvuodesta tuli uutinen Hercules-yökerhon toiminnan päättymisestä nykyisessä paikassaan vuodenvaihteen jälkeen. Toiminnan on kuitenkin määrä jatkua uudessa osoitteessa.

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta