Parisuhdelaissa aukkoja

Tänä aamuna lehdissä oli artikkeli, että Työ- ja virkaehtosopimuksia uusi parisuhdelaki ei koske. Myös yksityinen yritys voi tarjota eri edut avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläville ja vakuutusyhtiöiden aviopuolisoita koskevat edut eivät välttämättä koske rekisteröityjä pariskuntia.

Helsingin kaupunki on sitä mieltä, että esimerkiksi oma vihkiämispäivä ja puolison hautajaispäivä eivät ole rekisteröityneelle parille vapaapäivä, vaikka heteroparille on.

Perustuslaki kuitenkin kieltää syrjinnän perhesuhteiden perusteella. Pitäisikö parisuhdelakiin tehdä lisätarkennuksia?