Kyselytutkimus yleisten kirjastojen sateenkaaripalveluista eli HLBT+ -palveluista

  • 1 / 1
  • veep
  • 31.10.2023 9:52
Hei! Opiskelen Tampereen yliopistossa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani Yleisten kirjastojen sateenkaaripalveluista eli erilaisista palveluista, joita kirjastot tarjoavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville asiakkaille ja muutenkin HLBT-asioihin liittyen.

Tutkimusvälineenä on sähköinen kysely, ja tarkoituksena on selvittää, millaisia HLBT+ -palveluita kirjastot tarjoavat, millaista aineistoa asiakkaat käyttävät, millaisiin ryhmiin asiakkaat kuuluvat ja mitä mieltä kirjastojen sateenkaaripalveluista ollaan.

Kyselyllä ei kerätä kenenkään henkilötietoja, ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista.
Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Jokaisesta vastauksesta on todella paljon hyötyä! Kyselylinkkiä saa myös jakaa eteenpäin.

Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/e/2geWTrj5YG

Suuri kiitos vastaajille! ❤