Ns. eheytyshoitojen kieltämiseen pyrkivä kansalaisaloite avattu (juttukommentit)

Omalta osaltani aloitetta kannatettu.

Aloitteen esiin nostama asia on tärkeä ja nämä ns. eheytyshoidot, eheytysterapiat, muutosterapiat (millä nimellä näitä eheytysideologiaan liittyviä menetelmiä nyt kulloinkin kutsutaankaan) pitäisi perustellusti kieltää.

Itse aloitteen perusteluosiossa kuitenkin takerrutaan harmittavasti yksinomaan ”identiteettiin”, kun taas synnynnäisyys ja biologia jätetään jostain syystä syrjään.

Nimittäin: identiteetti (nimenomaan psykologiaan liittyvä) on kyllä muuttuva ja jopa tietoisin keinoin muutettavissa. Sen sijaan synnynnäiset ja biologiaan perustuvat yksilön ominaisuudet eivät ole muutettavissa tahdonalaisesti tai muutenkaan hallitusti. Seksuaalinen suuntautuneisuus ja sukupuolen neurologian alan ulottuvuudet ovat nimenomaan yksilön (synnynnäisiä ja biologisia) ominaisuuksia.

Esimerkiksi seksuaalinen suuntautuneisuus ei ole sama kuin seksuaali-identiteetti. Identiteetti on se, joka syntyy omien ominaisuuksien sekä itsen ja muiden sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Aloitteen perustelussa todetaan: ”Tieteellisen tutkimustiedon perusteella seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä ei voida muuttaa eheytyshoitojen kaltaisilla toimenpiteillä” - ja tuo on erheellisyys, joka tulisi aloitteessa korjata. Olisi ollut hyvä käyttää asiantuntijoita apuna tekstin laatimisessa.


Se, miksi aloitetta em. virheestä huolimatta on perusteltua kannattaa, kiteytyy seuraaviin:

- Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että eheytyshoidot aiheuttavat pitkäaikaista haittaa sekä kuormitusta kohteena olevan mielenterveydelle.

- Sellaisten lasten, joilla on muu kuin heteroseksuaalinen seksuaalinen identiteetti tai muu kuin syntymässä määritelty sukupuoli-identiteetti, vanhemmat ja huoltajat voivat aiheuttaa lasten kehitykselle ja mielenterveydelle vakavia haittoja pakottamalla nämä eheytyshoitoihin.

Eheytysideologia on pseudotiedettä ja rinnastettavissa erilaisiin uskomushoitoihin.

Lisäys: Toki identiteettiin liittyväkin painostaminen on ongelmallista ja helposti haitallistakin. Ongelmallisinta eheytysideologiassa on kuitenkin juuri oletus siitä, että seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen peruskokemus olisi sopivin toimin muutettavissa. Lopulta vain identiteetti voi (tilapäisesti) joustaa. Juuri eheytysideologia pyrkii alistamaan yksilön ominaisuudet identiteetille.
Kävin puolisoni kanssa kannattamassa kansalaisaloitetta. Taitaa kymmenentuhatta kannatusta ylittyä muutaman tunnin sisällä. Hyvältä näyttää alku.
  • 3 / 12
  • Hexenbiest
  • Hexenbiest
  • 20.7.2021 20:42
Käyn kyllä allekirjoittamassa, mutta kiinnostaisi tietää kuinka yleistä eheytyshoitojen antaminen Suomessa nykyisin on? Onko mitään lukuja tai arvioita olemassa?
Tilastoja ei kai ole. Toimintahan ei ole kovin julkista tai määrämuotoista. Satunnaisia tietoja tällaisesta toiminnasta kuitenkin putkahtelee harvakseltaan.

Huolta aiheuttaa uskonnollis-konservatiivisista ympyröistä kantautuvat vaatimukset koulujen ”Seta-kielloista” ja samoissa yhteyksissä esitetyt puheet oikeudesta kasvattaa lapset omien arvojen mukaisesti. Tilastollisesti näissä kasvatettavissa on väistämättä hlbti-vähemmistöihin kuuluvia.
Eheyttäjät ja myös heidän uhrinsa ovat tietoisia yleisestä asenneilmapiiristä näitä puuhia vastaan. Siksi on ilmeistä, että toiminta koetetaan peitellä taikka nimetä vaikka sielunhoidolliseksi toiminnaksi.
Ilta-Sanomat tuo esiin yhden tarinan eheytystoiminnasta ( https://www.is.fi/menaiset/ihmiset-ja-suhteet/art-2000008145462.html ). Siinä Johannes Poikkimäki kertoo tajunneensa kymmenvuotiaana olevansa homo ja että se olisi syntiä. Tämä johti useamman vuoden mittaisiin "eheytyshoitoihin" rukouksineen ja terapioineen, jotka jättivät jälkensä myöhempäänkin elämään - vaikka lopulta hän ymmärsi, ettei hänessä ole mitään parannettavaa.

Aloitteella on miltei puolet tarvittavista kannatusilmoituksissa koossa: 24 786 nyt varhain lauantaiaamuna.

Asiasta haastatellut asiantuntijat ovat lausuneet, että täysi-ikäisten vapaaehtoinen ja omaehtoinen hakeutuminen tällaisen pyskologisen puoskaroinnin piiriin voi olla perustuslaillisesti vaikeasti kiellettävää. Samoin raja uskonnonharjoittamisen ja "vaihtoehtoisen hoitomenetelmän" välillä voi olla hankalasti määriteltävä.

Selkeämmin kiellettävissä on alaikäisen ohjaaminen ja etenkin pakottaminen tai painostaminen tällaisen toiminnan piiriin. Samoin voidaan puuttua kaikenlaiseen mainontaan, muuhun markkinoinniksi katsottavaan ja tunnettuuden edistämiseen, jossa esitetään väittämiä seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuolen peruskokemuksen (ja olkoon nyt mukana myös näihin liittyvät identiteetitkin) muutoksen mahdollisuudesta. Näin on toimittu esimerkiksi Saksassa.
Nyt luku on 33 478. Se on kasvanut päivittäin muutamalla sadalla.

Joissain yhteyksissä on ollut keskustelua siitä, että pitäisikö tätä eheytystoimintaa suitsia omalla lailla vai osana laajempaa puoskarointia suitsivaa kokonaisuutta. Puoskarointi kuitenkin liittyy lääketieteeseen, tai paremminkin siihen, että esitetään valheellisesti/virheellisesti väittämiä jonkin hoitomuodon vaikutuksista. Tietyiltä osin eheytystoiminta leikkaa vahvastikin tuota puoskaroinnin tai ”vaihtoehtoisten hoitomuotojen” maailmaa. Tällaista ”sielunhoitoa” tarjottaessa väistö uskonnonharjoittamisen puolelle on kuitenkin helppoa, väittämällä että tässä nyt vain ollaan rukoilemassa. Siksi ajattelen, että erillinen nimenomaan eheytysideologiaan pureutuva laki on tarpeen. Kun ehkä joskus puoskarointiin liittyvä lakikokonaisuus syntyy, niin siinäkin voisi kyllä olla vielä viittaus eheytysideologiaan perustuviin toimiin.
Tänään perjantaina ylittyi 40 000 kannatusilmoituksen raja. Alle 10 000 allekirjoitusta on vielä tarpeen, niin asia etenee eduskuntaan. Aloite on ollut esillä hieman alle neljä viikkoa.
Jeh, enää puuttuu niin vähän, että tarvittava määrä kannatusilmoituksia tulee kyllä kasaan. Jään mielenkiinnolla odottamaan, millaisen päätöksen eduskunta tulee asiassa tekemään.
Tuhatta allekirjoitusta vaille 50 000 kannatusilmoitusta on kasassa. Meneekö täyteen vielä tänään maanantaina vai tarvitaanko myös tiistaita?