Kansalaisaloite vihapuheesta

Minä pidän tuota aloitetta hyvin ongelmallisena ( https://ranneliike.net/blogit/sateenkaariluuppi/vihapuheesta+porttikielto+eduskuntaan+ja+viranhaltijaksi/27744 ). Yksi asia on jo itsessään käsite "vihapuhe" ja sen liepeillä olevat käsitteet. Toinen asia on se, miksi kansankiihoittamisrikos tai muu ns. viharikos asetettaisiin vaali- tai virkakelpoisuuden suhteen eri janalle muihin rikoksiin verrattuna. Lisäksi aloitteessa ei tuoda esiin sitä, olisiko tuomion aiheuttama este elinikäinen, määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva - ja millä keinolla tällaisen esteen voisi saada purettua.

Keskustelu erilaisten oikeuksien ja vapauksien keskinäisestä suhteesta on tarpeellista. Samoin on tärkeää jatkuvasti puntaroida sopivuuden rajoja esimerkiksi keskustelussa. Sen osana tietysti on vapaus ehdottaa erilaisia sanktioitakin rajojen ylittämisestä.

Suomessa on käytäntö, että teko on sovitettu sen jälkeen kun siitä langetettu rangaistus on kärsitty. Toki tällainen vaalikelpoisuuden jonkinlainen menettäminen voidaan säätää lisärangaistukseksi, jos moiselle riittävä tuki on. Suomessahan on aikanaan voinut menettää tuomion myötä kansalaisluottamuksen, johon liittyi myös vaalikelpoisuus. Mutta onneksi nuo ajat ovat takana.