Tule tueksi Ramille, irakilaiselle HLBT-turvapaikanhakijalle

  • 1 / 5
  • Rami
  • 20.10.2020 21:56
Kirjoitan tukihenkilönä 27-vuotiaan irakilaisen turvapaikanhakijan, Ramin puolesta.

Olen oman vapaaehtoistyön kautta tutustunut Ramiin, joka on ollut suomalaisen turvapaikkahakujärjestelmän rattaissa jo noin kuuden vuoden ajan. Viime kuukaudet olen ollut hänen tukenaan joillain käynneillä sosiaaliviranomaisten kanssa, yhteydenpidossa asianajajan ja Helsinki Priden asiasta vastaavan henkilön kanssa.

Olen saanut luettavakseni Ramin ja asianajajan kautta kaikki oikeudenkäyntimateriaalit ja päätökset Ramin asianajaja vaikuttaa tekevän ihan hyvää työtä. Tilanne on myös asianajajalle haasteellinen, sillä asiakkaalle on vaikea ilmaista itseään ja tunteitaan suomalaisessa oikeusjärjestelmässä, missä on haastavia termejä ja uhkaava tilanne.

Koko seksuaalisuuden käsite on irakista 20-vuotiaana lähteneelle ja myöhemmin Suomessa irakilaisten keskuudessa vastaanottokeskuksissa aikansa viettäneelle nuorelle miehelle vaikeasti hahmotettava asia.

Viimeisin käänne on, että hallinto-oikeus ei ottanut käsiteltäväksi valitusta ja jos korkein oikeus ei palauta valitusta käsittelyyn, kuten on todennäköistä, Rami päätyy paperittomaksi. Jossain vaiheessa saattaa olla uhkana myös palautus Irakiin.

Ramin henkinen tila on tällä hetkellä pitkittyneen prosessin myötä tosi heikko. Hänellä on itsetuhoisia ajatuksia ja hänellä on vahva mielialalääkitys päällä. Sosiaaliviranomaiset auttavat jonkin verran, mutta tilanne on vaikea. Helsinki Pridessä on vajavaiset resurssit auttaa, varsinkin kun Ramin henkinen tila on tällä hetkellä niin heikko ja alkuun on keskityttävä akuuttiin mielenterveyden hoitamiseen ja kuuntelemiseen.

Rami on hakenut aikoinaan turvapaikkaa vedoten poliittiseen uhkaan ja tuolloin hakemus evättiin. Valitusvaiheiden ja nuoren miehen vietettyä aikaa vapaammassa Suomessa, sekä varttuessa aikuiseksi, hänen ymmärtämyksensä omasta seksuaalisuudesta laajentui ja hän haki turvapaikkaa perustuen uhkaan liittyen hänen homoseksuaalisuuteensa.

Tätä oikeus ei kuitenkaan pitänyt uskottavana. Oikeuspöytäkirjat luettuani, esitetyt kysymykset eivät ottaneet mielestäni huomioon kulttuurista taustaa, jonka mukaan näistä asioista keskusteleminen oikeuden edessä vieraille ihmisille on ylipäänsä mahdollista.

Päätöksestä on valitettu ja valituksen tueksi on esitetty mm. minun todistajalausuntoni, poliisiraportti ja lääkärilausunnot, jonka mukaan irakilainen henkilö pahoinpiteli Ramin kuultuaan hänen homoseksuaalisuudestaan ja lisäksi lääkärinlausunto hänen nykyisestä henkisestä tilastaan.

Olen itse homomies ja olen toiminut hänen tukihenkilönään alkukesästä lähtien. Vaikka luotan Ramin sanaan, olen silti valppaana mahdollisesti epätoivon tilanteesta johtuvaan mahdolliseen keksittyyn tarinaan. Olen keskustellut paljon hänen kanssaan ja olen vakuuttunut hänen seksuaalisen suuntautumisensa aitoudesta. Ei tarvitse olla gay-aktivisti, ollakseen homo ja tarvitakseen kansainvälistä suojelua.

Kysymykseni kuuluukin, miten HLBT-yhteisö voisi mahdollisesti tukea Ramia?

Oma jaksamiseni alkaa olla koetuksella ja kutsun yhteisöä mukaan apuun. Miten sinä voisit olla avuksi Ramille? Rami kaipaa liikkumista, kuulemista, suomen kielen opetusta, hyvää ja rehellistä seuraa.

Parhaiten saat meihin yhteyden, Facebook-sivun kautta.

https://www.facebook.com/Help-Rami-Stay-in-Finland-112946637240019
2016 Suomen ulkomaalaislakia siis muutettiin ja poistui Suomessa käytetty ”humanitäärisen suojelun” nojalla mahdollisesti saatava turvapaikkamahdollisuus. Turvapaikkaperusteiksi jäivät pakolaisuus ja toissijainen suojelu (sama käytäntö EU-tasolla). Pakolaisiksi ei katsota seksuaalisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi vainottuja (vaikka tuossa ryhmässä on mm. poliittisen tai uskonnollisen suuntautumisen "vainoamisen" perusteet pakolaisuudelle, eli vaihdettavissa olevat perusteet).
Toissijaisen suojelun peruste menee pitkälti niin, että millaiseksi Migri kulloinkin luokittelee maan yleisen turvallisuustilanteen (Migri tekee aika-ajoi maaraporttejaan) ja maan virallisten lakien pohjalta uhkatilanteen ja tuossa seula tiukkeni turvapaikan saamisessa. Eli kun Migri luokittelee nykyään esim. Irakin homoillekin turvalliseksi – eli että siellä Migrin mukaan voisi turvallisesti elää kunhan ei tuo seksuaalisuuttaan esiin. Aiemmin kun daesh/isis-sota oli vielä menossa, luokitteli Migri pohjoisen Irakin yleensäkin turvattomaksi, muttei etelää, eikä pohjoistakaan enään.

Eli turvapaikkaperusteet ovat nämä (ja seksuaalinen tai sukupuoli-identiteetti ei ole näissä mukana - nurinkurista siis että kristittynä voi saada turvapaikan, mutta kristittyjen vainoamana homona ei voi saada turvapaikkaa, tässä pakolaisuuden ja turvapaikan pääperustekategoriassa)
https://migri.fi/milla-perusteella-turvapaikan-voi-saada
Turvapaikassakin on 4v jaksottelu https://migri.fi/turvapaikka

Homot tms eivät siis voi saada turvapaikkaa em. perusteilla, vaan vain jos Migri katsoo tämän toisen, määräaikaisen (max 4 v) oleskeluluvan saamisen perusteen täyttyvän, Migrin arvioiman maan yleisen tilanteen tai vahvojen todistenäyttöjen perusteen (yksityiskohtainen ja laaja kerronta ei riitä, vaan todistedokumentteja tms on oltava) vuoksi
https://migri.fi/toissijainen-suojelu

Migri luokittelee sitten Irakin homoillekin periaatteessa turvalliseksi, koska siellä virallinen laki ei kiellä homoseksuaalisuutta (vaikkakin esiaviollinen ja avioliiton ulkopuolinen seksi on Irakin virallisessa laissa laitonta ja erinäisiä ”siveellisyys”yms-lakejakin voidaan käyttää virallisestikin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä vastaan). Ja vaikka siellähän on yleisesti rinnalla käytössä niitä klaaniheimolakeja (sekä sikäläisillä idän ortodoksi-kristityillä että muslimeilla), joissa homoksi paljastuneesta usein päättävät perhesuvusta karkoituksen ja ”vapaat kädet surmaamiseen” tekstillä ("hänen verensä on vuodatettu silmiemme edessä") ja levittävät päätöksen tiedoksi muillekin perhesukuklaaneille. Ja kun Irakissa on virallisessa laissa käytäntö (joka lanseerattiin käyttöön Usa:n koalition Irakin miehityksen jälkeen), että maan alueelle asumaan asettujan on hankittava alueelle asettumiseen lupa aluehallinnolta, voi em. perhekarkoituspäätöksen saajan (ja kun karkoituspäätös on levitetty laajasti tiedoksi) olla vaikea asettua virallisesti asumaan, mikä on edellytyksenä virallisten palveluiden jne saamiselle.

Noissa perhekuntaklaani-karkoitustuomioissa on monesti se hankala puoli karkoituksen kohteeksi joutujalle, ettei niitä saateta tiedoksi välttämättä sille karkoitetulle, eli hänelle ei ehkä pyritäkään edes lähettämään paperia siitä, vaan se levitetään tiedoksi vain muulle perhekunnalle ja klaaneille. Siitä kuitenkin yleensä aina joku viestittää karkoitetulle. Sitten turvapaikkaa sen perusteella hakeva voi olla suurissa vaikeuksissa Migrin kanssa, kun jos hän ei saa sitä karkoitustuomiopaperia, alkuperäisenä (valokuva siitä ei Migrille useinkaan riitä).
Noita perhesuvusta karkoituspäätöspapereita tiedän useankin irakilaisen homopakolaisen saaneen täällä pakolaisena jo ollessaankin ja he kaikki ovat saaneet sitten kyllä turvapaikankin, kun ovat sen paperin jollain lailla onnistuneet saamaan (useimmiten sen paperin tänne toimittaja on ollut joku perhesuvun naispuolinen jäsen tai perheen ulkopuolinen, karkoitetun hyvä ystävä).
Valitettavasti sitten ne, joilla etenkin perhesukunsa jäseniä on täälläkin, ovat kyllä peloissaan täälläkin.


Samanlainen jaottelu turvapaikka / oleskelulupa -perusteissa on EU-tasollakin ja tuo em. toissijainen suojelu vaihtelee hieman maitten tekemien lähtömaa-arvioitten erilaisuuden mukaan maittain.
Aiemmin Suomen ulkomaalaislaki käytti omaa ns. humanitäärisen suojelun perustetta, jossa määrittelyt olivat turvapaikanhakijoille avarammat. Tuo 2016 muutos tehtiin hetikohta persujen mukana olon hallituksessa.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen perusteella turvapaikkaa Suomessa hakevan prosessi kulkee asteittain siis näin:

- poliisilla anotaan turvapaikkaa ja poliisi kirjaa hakemuksen ja toimittaa sen Migrille, joka seuloo, hyväksyykö turvapaikkahakemuksen varsinaiseen käsittelyyn

- turvapaikanhakukäsittelyssä on haastattelupuhuttelu Migrillä (useimmiten koko päivä ja tarvittaessa jatkopäiväkin, tarvittaessa tulkin avulla - tulkkien kanssa ongelmaa tosiaan, että tulkki saattaa puhua varsin eri arabian maamurretta, kuin turvapaikanhakija; Irakissa on omia arabian murteita ja irakilaiset esim. eivät juurikaan ymmärrä Tunisian ja siitä läntisempää arabiaa ja etenkin Marokon arabia on heille "ihan hebreaa" (sinällään hebrea on arabian sukulaiskieli, saman kieliperheen kieli)). Suomeen tulleista homopakolaisista useat eivät aluksi tienneet, onko täällä homokseksuaalisuus laillista. Sitten myös mitä vähemmän he olivat englantia osanneet (vaikkain Irakissa etenkin ylemmillä koulutusasteilla opetusta on ihan englanniksikin), sitä niukemmat tai olemattomat tiedot heillä on ollut sanoittaa seksuaalisuuttaan, saatika ymmärtää että voisivat homoina elää ja olla parisuhteessa ja muutenkin yhdenvertaisesti. Lisäksi koska Irakissa virallinen oikeuslaitos on pahasti korruptoitunut, siellä voi olla tarve koettaa puhua asiastaan olettamallaan parhaalla tuomioseurausten tavalla. Irakilaiset homoseksuaalit eivät myöskään ole monestikaan tottuneet juuri millään tavoin puhumaan seksuaalisuudestaan ulkopuolisille, sekä voivat asiasta puhumisen mieltää ainakin mentaalisesti ikäänkuin "syytös"kuulusteluna. Niukkasanaisuus taas ei sitten ole Migrin mieleen. Taannoin joskus kymmenkunta vuotta sitten Migriä kävi kouluttamassa ilmeisesti valtakunnallisen Seta:n asiantuntijat, joilla ei kuitenkaan silloin tainnut ilmeisestikään olla juuri yhtään mitään ymmärrystä ja käsitystä länsimaiden ulkopuolisen maailman homoseksuaalien elämänpiiristä, joten migriläisiä kait koulutettiin siitä näkökulmasta, miten länsimainen homoseksuaali tai muu seksuaali- tai sukupuolivähemmistön ihminen puhuisi - vaikka tuskin heitä on pakolaisina kuitenkaan! Sitten myöhemmin Migri taisi ajautua vastahankaan HeSetan pakolaistukitoiminnan kanssa, ainakin osittain. Joten Migrin osaaminen asiassa ei ole kovinkaan pätevällä tasolla maailman elinpiirikulttuurien ymmärryksessä edelleenkään. Migrin haastatteluun voi yleensä mennä paikalle vain lakimies, joka ei kuitenkaan saa puhua siellä, vaan voi olla tarkkailijan roolissa ja pakolainen joutuu selviytymään Migrin puhuttelijan ja tulkin kanssa.

- Jos Migriltä saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, niin hyvä. Osalla se tosin voi olla vain 4-vuotinen ja sitten uusintahaastattelu ja silloinen Migrin kanta sitten taas.

- Jos Migriltä saa kielteisen päätöksen (joissa Migri tuntuu käyttävän aikalailla valmista päätöstekstipohjaa, jossa on samat liirumlaarumit pitkälti että "seksuaalisuutta voi voida pitää uskottavana" ja/tai "sinun ei katsota olevan lähtömaassasi vakavassa vaarassa ja voit elää siellä, tuomatta seksuaalisuuttasi esiin", ilman että Migri edes tarkemmin perustelee, mihin asiaan perustaa päättelynsä tai sitten Migri on tarttuntu vain johonkin yhteen kysymysvstaukseen, kymmenien kysymysten joukosta), niin mahdollisuutena on valittaa hallinto-oikeuteen.

- vasta kesästä 2018 lähtien lakimuutoksen myötä uusien, tuonjälkeisten turvapaikkahakemusten käsittelyaika Migrillä säädettiin max 6 kuukauteen, mutta sitä vanhemmilla turvapaikkahauilla ei ollut käsittelyaikarajaa. Tuosta johtuen 2018 kesän jälkeiset uudet turvapaikkahakemukset menivätkin käsittelyjonossa kärkeen ja vanhemmat hakemukset jäivät lojumaan jonon perälle Migrissä, joten vanhemmissa käsittelemättömissä päätöksissä turvapaikanhakijat päätyivät odottamaan Migrin haastatteluun pääsemistäkin liki parikin vuotta ja sitten edelleen Migrin päätöstä haastattelun jälkeen liki vuosikin vielä lisää.

- hallinto-okeuskäsittely menee joko kirjallisena päätöksenä valitushakemuksen materiaalin pohjalta tai sitten hallinto-oikeuteen voi saada suullisen käsittelyn, jonne voi päästä mukaan myös todistajia suullisestikin todistamaan turvapaikanhakijan puolesta. Hallinto-oikeus ei kutenkaan suoraan päätä turvapaikan antamisesta, vaan se voi joko vahvistaa (hyväksyä) Migrin päätöksen tai päättää näkemyksensä että hakijan tulisi saada turvapaikka ja palauttaa käsittelyn Migriin (etenkin jos hakija on tuonut esiin uusia turvapaikkaperusteita, hallinto-okeus voi suoranaisesti ihan palauttaa turvapaikanhakukäsittelyn uusintaan Migriin, hallinto-oikeuden ottamatta kantaa asiaan sen enenpää).

- Sitten Migrin uusintahaastattelukäsittely ja sen päätös turvapaikasta ts. oleskeluluvasta homopakolaisen osalta.

- tai hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä (eli kun se on yhtynyt Migrin päätökseen) voi valittaa vielä Korkeimpaan oikeuteen, mutta siellä menestymiseen turvapaikan hakijalla pitää olla todella pätevät perusteet ja erinomainen juristi tukenaan.
(Viestiketjun alkuviestissä kerrottu Rami on kuulemani mukaan valittamassa juurikin Korkeimpaan oikeuteen kielteisestä turvapaikkapäätöksestään).

Joillakin suomalaisilla on eriskummallisia kuvitelmia, uskomuksia irakilaisista seksuaali- tai sukupuoli-vähemmistöjen ihmisistä, erityisesti uskomuksia että siellä ihmiset olisivat uskonnollisia. Kuitenkin Irakissakin on yleensäkin paljon maallistuneita ja ei-uskonnollisia ihmisiä ja eritoten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisissä. Toiseksi Irakissa myös kristityt (jotka ovat siellä i dän ortodoksi-kristittyjä) suhtautuvat kielteisesti seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen ihmisiin, eli samaa asennetta, kuin ortodoksi-kristityjen suuntauksen, Turkissa asuvalla pääpatriarkallakin on.

Irakissa fobia- ja vianotilanteesta nykyäänkin kertoivat viime keväältäkin uutiset, muistaakseni Ranneliikkeessäkin uutisessa. Niistä tässä kertaus:
Huhtikuulla 2020 muutamat suurlähetystöt Bagdadissa liputtivat Sateenkaari-lipuin, kansainvälisenä homo-, bi- ja trans-fobia -päivänä. Kaikki Irakin poliittiset puolueet (myös tietenkin kristittyjen puolueetkin ja jopa liberaalimmat puolueetkin) raivostuivat siitä ja tuomitsivat liputuksen ja julistivat että homoseksuaalisuus on Irakin kulttuurin ja yhteiskunnan vastaista. Samalla myös Irakissa vahvasti vaikuttavat Iran-mieliset militia-aseryhmät julistivat uhkauksia homoseksuaaleja vastaan ja kehottivat perheitä tarkkailemaan lapsiaan sen varalta, sekä lisäksi militiat surmasivat varoitukseksi muutamia homoiksi tiedettyjä / epäiltyjä, myös Bagdadissa. Asiasta on uutisia, mm. https://www.metroweekly.com/2020/05/iraqi-politicians-call-for-expulsion-of-diplomats-after-foreign-embassies-fly-pride-flag/ Myös Kurdistanin puolueet tuomitsivat homoseksuaalit: https://www.kurdistan24.net/en/news/ac0e780c-c9b7-40e3-9972-1ea4799cedd8
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/gunmen-assassinate-gay-person-in-baghdad/

Paperittomiksi joutuvilla, kielteisen turvapaikapäätksen saavilla (irakilaisilla ja tietenkin muillakin) seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen turvapaikanhakijoilla tilanne on äärimmäisen huono. Kotimaahansa he eivät voi tietenkään palata ja heillä on maanmiestensä parissa turvaverkko usein heikko tai olematon. Heille on samat, kaupunkikohtaisesti ehkä päätetyt tuet (eli Helsingissä 120e/kk ja aivan välttämätön terveydenhuolto yms koko tueksi), sekä heillä ei ole laillista työnteko-oikeutta (työperusteista maassaololupaa voi tosin hakea eräille harvoille vaikeasti työvoimaa saataville aloille, kuten siivoukseen, mitta korona-taloustilanne heikentänyt tuostakin tietenkin), joten he ovat asunnossa, ruoassa, kaikessa tukea antavien ihmisten varassa.
Helsinkin Pride -yhteisön Together-työ on vähissä resursseissa ja siellä taitaa nykyään olla mahdollisuuksina lähinnä Together-tukeen kohdistetun työntekijän tarjoamat 1-5 henkilökohtaista keskustelutapaamiskertaa. Noihin on muutaman viikon jonoa. Together ei voi auttaa juurikaan turvapaikanhaku-oikeusasteet läpikäynyttä turvapaikanhakijaa suoraan, vaan infota muista, paperittomia ehkä osin auttavia tahoja. Kaupungillahan on avustustahoilla myös paperittomien yhteis-yömajoitus ja suihkussa käynnin ja vaatteiden pesun paikka.

Poliittisesti äskettäin sisäministeri kertoi että paperittomien tilanteen parantamiseen on suunnitelmia, mutta niiden edistymisestä ja toteutumisesta ei toki tietoa ja korona-tilanne talouden osaltakin muutenkin hankala.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/67517fdd-aebb-4553-8f00-ffcaceddc6b6

Tiedän itsekin tällä hetkellä turvapaikkaa hakevia seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen ihmisiä (joista osa on ollut maassa syksystä 2015 lähtien) kymmenkunta ja olen avittamassa ja tukemassa heistä osaa. Jo aiemmin olen avittanut ja tukenut useita muitakin. Heillä mm. juristit tarvitsevat tietoapua, sekä he itse apua seksuaalisuutensa ja turvapaikanhakunsa sanoittamiseen jne.
Migrin haastatteluissa pitää kertoa oma-aloitteisen aktiivisesti, yksityiskohdin (mitä, missä, milloin, keitä jne) ja todistein kahdesta asiasta:
1) omasta seksuaalisesta identiteetistään, sen elämänhistoriakulusta, tunnepuolestakin, elämänhaaveistaan, osallistumisest täällä hlbtiq-elämään (esim- Prideihin jne.) jne. (todistein - avittajat voivat myös todistaa kirjallisesti)
2) henkilökohtaisen vainon uhista (todistein) kaikki mahdollinen yksityiskohdin.
Migrin haastatteluissa on tarvittaessa käytettävissä runsaastikin aikaa, jopa lisäpäiväkin. Jos haastattelun tulkin kokee perustellusti itselleen epäluotettavaksi tai jos häntä ei ymmärrä kunnolla, voi jopa pyytää haastattelua toisen tulkin kera. Haastattelussa voi puhua myös engalanniksi (tai suomeksi, jos suomea on riittävän hyvin jo oppinut), mutta haastatteluiden ja oikeuden pöytäkirjat kirjoitetaan vain suomeksi (ne tarkastutetaan turvapaikanhakijalla tulkin välityksellä ja päätökset saatetaan tiedoksi turvapaikanhakijalle, tulkin kautta).
Suomessa ainakin Pääkaupunkiseudulla on useita paperittomiksi joutuneita seksuaalvähemmistöjen turvapaikanhakijoita. Sekä yksityiset ihmiset että pakolais-tuki-organisaatiot pyrkivät auttamaan heitä.

Paperittomaksi joutuminen, Suomessa jopa syksystä 2015 lähtien turvapaikanhakijan olon jälkeen on monessa mielessä traaginen asia. Elämän tulevaisuuden entisestäänkin synkistymisen ja jokapäiväisen elämisen mahdollisuuksien äärimmäinen heikkeneminen ovat tietenkin akuuteimmat ongelmat.
Lisäksi, koska pakolaisena maahan tulleella, 4 vuoden yhtenäisen maassaolon (pakolaisena ja maassaololuvan saaneena), sekä suomenkielen oppimsen myötä voi anoa ja saada Suomen kansalaisuuden. Mutta paperittomaksi jääminen katkaiseen ja poistaa tuon maassaoloaika-vuosikertymän nollaan. Sitten jos saa uudia todisteita turvapaikkaperusteiksi ja jos niiden perusteella voi hakea turvapaikkaa uudelleen, alkaa uusi 4 vuoden maassaoloajan kertyminen, ennen kuin voi hakea Suomen kansalaisuutta. Tuokin on pidemmällä vaikuttavuudellaan ikävä asia, sillä maassaololuvalla maassaololla ei ole vielä kansalaisuus-tasolla turvapaikka-asemassaan.

Paperittomana maassaolossa voi ajautua pahaksikäytön kohteeksi, mentaalinen ja fyysinen terveys vaarantua, ajautua itsemurhaan, ehkä selviämiseen rikollisuuteenkin. Ja ylipäätään toivottomuuteen elämänsä suhteen.
Osa noista toki voi uhata ja olla todellisuutta kansalaisillekin, mutta kansalaisilla turvaverkko-mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti paremmat, kuin paperittomilla seksuaalivähemmistö-turvappaikan tarpeessa olevilla ihmisillä.

Se keskeinen asia turvapaikan hakijoilla, eritoten seksuaalivähemmistöjen turvapaikan hakijoilla, että heidän voi olla vaikeaa vakuuttua siitä, että täällä sinällään viranomaisiin voi luottaa vaitiolovelvollisuuden ja lakien mukaan (ainakin periaatteessa) toimimisen suhteen, eli poliisi, Migri, oikeusasteet eivät kerro mitään ulkopuolisille, eivätkä tietenkään mitään lähtömaissa tai täälläkin ehkä oleville sukulaisillekaan - toisin kuin lähtömaissa. Tuota asiaa pitää vakuutella kovasti heille, jotta uskaltavat, kykenevät kertomaan kaiken, yksityiskohtaisesti turvapaikan haussa.

Paperittomaksi jouduttuaan (kaikki kielteiset turvapaikkapäätökset saatuaan) voi vielä kuitenkin työllistyä esim. siivouspalveluyrityksiin, joista osalla on työvoimapulaa. Sitä varten (työllistämisyrityksen kanssa) pitää hakea työperäistä maassaololupaa ja sen hakemiseen vaaditaan tietenkin että hakijalla on voimassaoleva kansalaisuusmaansa passi. Vuosia turvapaikanhakijana olleella passi on voinut mennä vanhaksi (ja jos passi on, on se poliisin hallussa) tai pakolaisuusmatkan aikana passi on voinut syystä tai toisesta kadota (mm. pakolaisia kuljettaneet takavarikoivat passeja ja useampikin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen pakolainen on nähnyt tai kokenut itse lautan uppoamisen Turkin ja Kreikan välillä, ihmisten, läheistensäkin tai toisten hlbtiq-pakolaisten hukkuvan ja kadottanut matkatavaroitaan).
Irakin lain mukaan passinsa kadottaneen pitää ensin laittaa olomaassaan julkiseen sanomalehteen katoamisilmoitus passistaan ja vasta sen jälkeen, ilmoituksen kera, he voivat hakea uutta passia maansa sellaisesta lähetystöstä, joka passeja myöntää. Aiemmin uutta Irakin passia oli haettava Tukholmasta Irakin suurlähetystöstä itse paikanpäälle mennen, mutta nykyään taas ilmeisesti Irakin Helsingin suurlähetystöstäkin onnistunee passin uusinta (varmaksi en tiedä), joten sinne yhteystiedot:
https://www.embassypages.com/iraq-embassy-helsinki-finland
https://www.mofa.gov.iq/helsinki/

Sivuasiana se, että aina kun pakolainen hakee turvapaikkaa, niin jos hänet hyväksytään (Migri) turvapaikanhakijaksi, niin jos hänellä on voimassaoleva passi, saa hän työoikeuden 3 kk päästä, tai jos hänellä ei ole voimassaolevaa passia, saa hän työoikeuden 6 kk päästä. Jos hän kykenee hankkimaan ansiotyöpaikan, voi hän työllistyä turvapaikanhakijana (monikin homopakolaisturvapaikanhakija on eri ammateissa täällä). Silloin kun hän ei ole saanut tuloja ja jos hän on varaton, voi hän saada vastaanottokeskuksessa asuessaan 92e kk-rahan (+ruoan ja vok-asumispalvelut) tai jos hän asuu yksityismajoituksessa (vuokrasopimuksen tai talonkirjaote-todisteen kera), voi hän saada 315e kk-rahan (jolloin ei vok-ruokaa, eikä vok-asumispalveluita). Mitään muuta rahallista tukea ei. Lisäksi rajoitetusti, harkinnanvaraisesti välttämättömät terveydenhoitopalvelut.

Turvapaikan saatuaan ja jos ei ansiotöissä, pakolainen on periaatteessa oikeutettu samanlaisiin tukiin kuin kantaväestökin. Mutta käytännössä monestikaan ei aivan, sillä myös pakolaisilta edellytetään Suomen peruskoulun oppimäärän pituista ja laajuista opiskelua (mikä konfliktialueiden pakolaisilla on voinut jäädä vajaaksi), jotta saisi työttömyysetuutta, eli sama vaatimus sinällään kuin ns. kantasuomalaisillakin.
Muuten sitten turvapaikan saaneiden pakolaisten tuet eivät ainakaan ehdoiltaan ja määriltään ylitä ns. kantasuomalaisten tukia, eivätkä he ole etenkään homomiehinä mitenkään etuasemassa kunnallisissa vuokra-asuntomarkkinoissa.

Heitä tuntevien ja avittavien kannattaa kannustaa, avistaa ja patistaakin heitä jo turvapaikanhakijavaiheessa paneutumaan suomenkielen oppimiseen, sillä sillä sekä helpottuu elämä täällä että pääsee turvapaika saatuaan vähemmällä opiskelulla.
Lisäksi juurikin, jos lähtömaassa konfliktien takia opiskeluaika on jäänyt suomalaista peruskoulua vastaavasti lyhyemmäksi, voi turvapaikanhakijanakin, suomen kielen riittävästi opittuaan, suorittaa myös perusasteenkin opintoja ja Suomessa on tarjolla myös muutama etäopetukssen peruskoulu. Noin ei menetä turvapaikan haun aikana vuosia. Vok:ssa itsessään on suomenkielen opetusta hyvin niukasti, tunti tai muutama viikossa, joten avittaminen, apuopiskelumateriaali ja neuvot rulettavat.
mobiili-apsit, kuten:
Duolingo https://www.duolingo.com/
Suomipassi https://suomipassi.utu.fi/

Ilmaiset perusoppikirjat, kuten netistä ja siihen soundcloud-autiotiedostot
http://hauskatavata.fi/
https://soundcloud.com/user-137023307/albums

Google Kääntäjä sanasto-opetteluun (ei kylläkään esim. arabia-suomi, vaan arabia-englanti + englanti-suomi) ja muutenkin,
uudet Aku Ankka -taskukirjat yms. (pakolaiset voivat myös saada kirjastokortin) ja
youtube yms., esim. Kaapo Suomeksi (suomea jo vähän pidemmälle oppineelle)
https://www.youtube.com/channel/UCHMYWV3d5R6UvFmj48yVYCg/videos

Pakolaisille (vok:ssakin opastettava) saitti hyvää luettavaa
https://www.infofinland.fi/

ns. kantasuomalaisille pakolaisuudesta esim. kirja
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf
Kun seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva on turvapaikanhakijana, kuuluu hän Migrin ja asuinkuntansa (vok-kunnan) sosiaali- ja terveystoimen (rajoitetun) tuen piiriin.
Jos hän joutuu paperittomaksi, nykyisellään kunnat voivat tarjota tukea vapaaehtoisesti ja vaihtelevasti, esim. Helsingin kaupungin osalta näin:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3677
https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/service-description?id=3677

Helsinki Pride -yhteisön Together-tuen (neuvontaa, keskustelua tph-tilanteeseen, seksuaalisesta identiteetistä, ryhmätoimintaa (korona ja vähät resurssit rajoittaneet), kontakteja ehkä juridiseen tph-apuun, tukipalveluihin jne, tavoittaa täältä:
https://pride.fi/toimintaamme/together-with-pride/together-with-pride/

Lisäksi mm. SPR:llä on paperittomienkin tukitoiminaa ja myös Mosaiikki-niminen tukiryhmä pyrkii avittamaan yleisestikin paperittomia (neuvonta-, päiväkeskus-toimintaa) https://www.facebook.com/supportpointmosaiikki/

Turvapaikan haun vaiheissa juridista apua voi kysyä myös esim.
https://www.pakolaisneuvonta.fi/

Pätevät, osaavat pakolaisasioiden juristit ovat kuormitettuja, eivätkä myöskään voi tomia vain pakolaisasioiden juristeina, etenkään silloin jos pakolainen on oikeusavun piirissä, koska siitä maksetaan juristille korvauksena vain pienehkö muutaman sadan euron könttäsumma, eikä työmäärän mukaan (turvapaikanhakijan kanssa keskustelu(t) tph-asiansa selvittämiseksi, tulkin kanssa + oikeusvalituksen tekeminen + oikeusistunnossa useamman tunninkin läsnäoleminen jne.).
Avioliitto turvapaikanhakija-pakolaisen kanssa on sitten myös yksi vaihtoehto, jos siihen todellisia rakkaus-parisuhde-eväitä todella oikeasti on ja jos turvapaikanhakijan oma varallisuus tai suomalaisen osapuolen tulotaso riittää tarvittaessa ulkomaisen puolisonkin elättämiseen lain vaatimaan tulotasoon. Suomen kansalaisena tai pysyvän maassaololuvan haltijana olevan puolison täytyy tienata 1700 euroa nettona (verojen jälkeen) kuukaudessa. Avioliittoperusteisissa maassaololupahaussa Migrin epäilyt mahdollisesta kulissiavioliitosta on kyettävä kumoamaan ja koska avioliitto-perusteinen maassaololupa on voimassa vain sen ajan, kun avioliitossa ollaan, sekä kun Suomen kansalaisuuden anomiseen maassa on asuttava luvallisesti 5 vuotta ja suomenkieli opittava kielikoetta varten, ei avioliittoperusteisen maassaololuvan perusteella voi järjestää pysyvää maassaoloa pakolaiselle vain lyhytaikaisella avioliitolla.

https://migri.fi/aviopuoliso-suomen-kansalainen

Tosin helppoa tuokaan ei Migrin kanssa monestikaan ole, eikä aina edes auta asiaa.
Turvapaikanhakija-pakolaiselle tuollainen avioliitto voi muodostua myös ikäväksi riippuvuussuhteeksi ja jopa häneen kohdistuvaksi pahaksikäytöksi, koska hän on maassaololuvan varassa vuosia ja etenkin jos hän onnistu itsenäistymään taloudellisemmin. Lisäksi avioliiton mahdollisesti katketessa ei työssäolokaan ehkä pelasta maassaololupa-pakolaista maassaololuvan menettämiseltä.