Kansalaisaloite henkilötunnusten uudistamista vastaan

"Mielenkiintoinen" tuore kansalaisaloite on otsikoitu: Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava.

Sitä on avattu seuraavasti: Hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta "Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta” tulee luopua ja nykyinen järjestelmä säilyttää.

Perusteluna on se, että "Rahat tulee kaikilta osin käyttää kaikkein tärkeimpään." Viitataan pandemian taloudellisiin seurauksiin sitä nimeltä mainitsematta.

Aloitteessa myös moititaan, että uudistus on politisoitunut. Mieleen nousee vääjäämättä kysymys siitä, että ketkähän ovat uudistuksen politisoineet.

Aloitteen alkusyy palautuu jälleen siihen samaan pelkoon kuin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn yhteydessä: enää ei osata sanoa kuka on mies ja kuka nainen.