Toivotut persoonapronominit

Jo hyvä aikaa etenkin sosiaalisessa mediassa erityisesti muunsukupuoliset ja transsukupuoliset ovat ilmaisseet persoonapronominin, jota toivovat itsestään käytettävän: yleensä he/him, she/her tai they/them.

Ymmärrän toki näiden tarpeen jo ennakkoon korjata mahdollinen erheellinen oletus. Ihmisellä tulee olla oikeus tulla kohdatuksi sukupuolen suhteen siten kuin asian itse kokee. Olen myös sitä mieltä, että omaan juridiseen sukupuoleen pitäisi olla itsemäärittelyoikeus, johon sietäisi kuulua myös oikeus olla sukupuoleltaan määrittelemätön.

Hyvä.

Vähän silmien pyörittelyä on kuitenkin herättänyt eräs asiaan liittyvä yleistyvä trendi: nyt myös suomalaisessa ympäristössä jotkut feministeiksi itseään kutsuvat (binääriseen sukupuoliajatteluun mahtuvat) ovat kertoneet normalisoivansa tätä pronominin ilmaisemisen käytäntöä ilmoittamalla oman pronomininsa - luonnollisesti englanniksi (ei kuitenkaan esimerkiksi ruotsiksi tai muilla sukupuolittavilla kielillä).

Tavallaan ymmärrän tällaista normalisoivaksi ajateltavaa toimintaa. Tavallaan kuitenkaan en. Yksi asia on, että tällainen saattaa jopa toimia toiveita vastaan: sukupuolen ja sukupuolisuuden merkitystä kasvatetaan entisestään. Varsinkin suomessa, jossa tällaista huomion kohteena olevaa kielellistä rakennetta ei tunneta.

Meillähän suomessa ei sukupuolittuneita pronomineja ole. Välillä on suorastaan tuntunut, että meikäläisessä kielen rakenteiden sukupuolittumattomuudessakin on jotain vikaa, kun tällainen kansainvälisten esikuvien kaltainen kohde ilmaisukeinoistamme aivan puuttuu. Eikö olisi suorastaan palkitsevaa lähteä viemaan suomen kielen sukupuolittumattomia rakenteita maailmallekin?

Minusta muuten voi käyttää pronominia ”hän”, mutta myös varsinkin puhekielessä ”se” on ihan ok. Näiden käyttäminen sopii minulle hyvin myös indoeurooppalaisissa ja muissa sukupuolittavissa kielissä.
Hohhoijaa, enemmän minua ärsytti elänlääketieteen kandeista kertova tosiboringtv, jossa nämä käyttivät koirasta pronominia hän. Lopetin ohjelman katsomisen siis noin kolmen minuutin jälkeen.Absolutely Fabulousista voisi sit noille muille lanseerata vaikka sanan 'thing' jos eivät halua olla she/he.
  • 3 / 3
  • Public eye
  • 7.5.2020 11:21
Ruotsissa vaikuttaa sukupuolineutraali "hen" yleistyneen aika lailla, ainakin päätellen omasta työkirjeenvaihdostani jokseenkin tavallisten konttoriduunareiden kanssa.