Päivi Räsänen Ylelle: HBTQ-yhteisö yrittää tahallaan leimata kristilliseen vakaumukseen perustuvat käsitykset vihapuheeksi (juttukommentit)

 • 1 / 8
 • human
 • 4.3.2020 19:23
Onhan siellä raamatussa vihapuhetta, etenkin moosekelta, jeesukselta ja paavalilta, jopa äärimmäisyyksiin meneviä vihapuheita uskontojakin ja niihin uskovia vastaan,
joten Räsäsen pitäisi tuntea vapauteen luonnostaan sisältyvä vastuu, eikä langeta noitten vihapuheitten pauloihin.
 • 2 / 8
 • Rietas gay
 • 5.3.2020 16:08
Vittu kun nolottaa tämän sarjatuli-tutkintapyyntöjen tekijän puolesta. Räsänen ei hyväksy homoja, mitä sitten? Ikäänkuin poliisilla ei olisi satatuhatta tärkeämpääkin asiaa tehtävänä kuin olla yhden räsäsvihaajan käsikassarana.
 • 3 / 8
 • JuhaniV
 • JuhaniV
 • 5.3.2020 20:24
Räsänen jälleen uhriutuu. Tämähän on ollut heidän strategiansa jo pitkän aikaa.
Kannattajille kerrotaan kuinka väärin heitä kohdellaan, vaikka he puhuvat muka täyttä asiaa Raamatusta. Tuolla kaikella vain peitetään heidän vähemmistöjä halveksiva puheensa.
Kansanedustaja Päivä Räsäseen (kd) kohdistuu nyt siis tutkinnat neljästä eri asiasta - jotka toki liittyvät kaikki homoihin. Räsänen vaikuttaa ajattelevan tosi paljon homoja.

- Pride-somettelu
- Pamfletti
- Esiintyminen Ruben Stillerin ohjelmassa
- Esiintyminen Maria Veitolan ohjelmassa

Aivan alkuun on todettava, että minusta tämänkaltainen sanomisen vapauden rajojen koettelu rikostutkinnan ja mahdollisen oikeuden istumisen kautta ei ole viisasta toimintaa. Tällaiset prosessit ovat mielestäni perusteltuja silloin, kun halventavasti puhutaan jostakusta yksilöstä tai sitten lietsotaan väkivallan uhkaa lisäävällä tavalla suoranaista vihaa kansanryhmää kohtaan.

Minusta loukkaavuutta pitäisi sietää - ja avoimessa keskustelussa pitää olla myös tilaa asettaa loukkaava taho julkisen häpeän alaiseksi.

Minusta kestävämpi tulos saavutettaisiin sillä, että Räsäsen uskonnollistaustaisiin ulostuloihin vastattaisiin maallisesti, tosiasioihin vedoten. Oikeastaan Räsäsen esittämiin teologisia selityksiä on melko turha juurikaan tökkiä, sillä niille on melko vähäinen kaikupohja. Väsymätön tosiasioilla vastaaminen nakertaa kyllä aikaa myöten Räsäsen uskottavuutta lääkärinä ja päättäjänä - ja ylipäätään täyspäisenä.

En toisaalta myöskään kiistä sitä, etteikö Räsäsen asemasta ilmaistu voi olla haitaksi etenkin sellaisissa ympyröissä eläville, joissa Räsäsen edustamalla uskonnollisella maailmankatsomuksella on kaikupohjaa. Kärsijöinä ovat etenkin hlbti-vähemmistöihin kuuluvat ja heistä erityisesti nuoret.

Silti käynnissä olevan keskustelun kautta seksuaaliseksi suuntautuneisuudeksi kutsutun inhimillisen ominaisuuden luonne kirkastuu; seksuaalivähemmistöt ovat esillä keskustelussa ja asia arkipäiväistyy. Suut tukkimalla asia vain työntyy maton alle. Tuosta normaalistumisestahan nämä uskonnolliskonservatiivit eniten näyttävät olevan huolissaan.

Räsänen on vedonnut uskonnonvapauteensa ja hänen mielestään tutkinnoilla rajoitetaan hänen uskonnonvapauttaan. Taannoin hän vertasi kohteluaan Pohjois-Koreaan ja Venäjään. Noh, Räsänen on kyllä käynyt kuulusteltavana ihan vapaalta jalalta.

Lännen Median lehdissä ( https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/arkkipiispa-tapio-luoma-paivi-rasaseen-kohdistuvista-esitutkinnoista-kyse-siita-milloin-uskonnonvapauden-nimissa-kaytetty-kieli-ylittaa-hyvaksyttavan-rajat/836359/ ) julkaistussa haastattelussa arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että valtakunnansyyttäjän määräämissä esitutkinnoissa ei ole kyse uskonnonvapauden rajoittamisesta, eikä siitä, voiko Raamattua siteerata julkisesti.

- Tässä on kyse siitä, milloin uskonnonvapauden nimissä käytetty kieli ylittää hyväksyttävän rajat ja siitä tulee loukkaavaa, leimaavaa tai syrjivää. Minusta tämä on se kysymys, johon nyt haetaan vastausta.

Päivi Räsänen ja eräät muut uskonnollis-konservatiiviset mielellään oikeuttavat uskonnonvapaudella vähän enemmän toimintaa kuin on perusteltua.
Valtakunnansyyttäjän haastattelu

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo haastattelussa, miksi hänen oli määrättävä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) sanomisista esitutkinnat. Hän kertoo lisäksi, että häirintäviestien tulva, jolla on pyritty vaikuttamaan hänen toimintaansa viranomaisena, ei vaikuta hänen päätöksentekoonsa, mutta maalittaminen on ylittänyt kaiken sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Toiviainen sanoo, että sosiaalisen median keskustelu ja hänen saamansa palaute on ajautunut suurelta osin sivuraiteelle eikä se perustu enää todellisiin faktoihin.
---
Toiviainen kertoo, että esitutkinta aloitetaan, jos on syytä epäillä rikosta. Esitutkinnan aloittamiskynnys on matala. Jos esitutkinta päätyy siihen, että on todennäköisiä syitä epäillä rikoksen tapahtuneen, syyttäjä päättää syytteen nostamisesta.

Toiviainen korostaa, että viranomainen toimii virkavastuulla eli viranomaista sitoo voimassa oleva lainsäädäntö, ja Räsäsen tapauksessa kyse on Suomen rikoslakiin sisältyvä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. On myös otettava huomioon, että taustalla on lisäksi Suomea velvoittavat kansainväliset säädökset, jotka velvoittavat puuttumaan kaikkinaiseen syrjintään. Näin ollen ei Räsäsen eikä kenenkään muunkaan epäillyn asemaan joutuneen kohdalla ole kyse yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla, vaan lain ja asetusten mukaan.

Selvällä suomella edellä kerrottu tarkoittaa sitä, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimii Suomen lakien ja kansainvälisten säädösten mukaan, olivatpa kyseessä sitten esimerkiksi homot tai saamelaiset. Täällä ranneliike.netissä on myös kommentteja, joissa yritetään olla kovinkin tietäväisiä ja opettavaisia välittämättä Suomen ja EU:n lainsäädännöstä.
(Kirjoitan jossain vaiheessa eräässä EU:n jäsenmaassa asuvan miesparin oikeusjutusta. Siellä syyttäjät ja oikeusistuimet eivät välittäneet valtion laista eivätkä EU:n säädöksistä ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan katsottiin oikeaksi ja sallituksi.)

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen kertoo haastattelussa myös, että kiihottamisrikosta koskeva lainsäädäntö suojaa seksuaali- ja muiden vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa. On otettava huomioon, että seksuaalisuus ja seksuaalinen identiteetti ovat olennainen ja syvällinen osa ihmisyyttä, joten ilmaisujen loukkaavuutta tulee arvioida myös tähän, koska loukkaavat ilmaisut osuvat ihmisenä olemisen ytimeen.

Toiviainen haluaa lopuksi muistuttaa, että kyse ei ole Raamatun tekstien siteeraamisesta, vaan arkikielen lausumista suhteessa rikoslakiin.

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/nyt-puhuu-hairintaviestien-vyoryn-saanut-valtakunnansyyttaja-raija-toiviainen-paivi-rasaseen-kohdistuvissa-esitutkinnoissa-ei-ole-kyse-yksittaisen-virkamiehen-halusta-toimia-tietylla-tavalla/836438/
Valtakunnansyyttäjään kohdistuva nyt nähty häirintä on kyllä aika paljastavaa; Räsästä tukevat - mitä ilmeisimmin uskonnolliskonservatiivit - ovat selvästi käyneet hyökkäykseen.
 • 8 / 8
 • martin
 • 24.3.2020 17:48
Minusta Räsäsen argumentointiin on nimenomaan vastattava hengelliseltä pohjalta. Hänen tulkintansa kieltää osalta ihmisistä Jumalan luomisessa tarkoittaman kumppanin. Se, että ihmisellä on toinen, erityinen ihminen vierellään, saa aikaan elämää. Kiittäkäämme taivaallista Isää aina Hänen lahjoistaan!