Onko "homopari" poissulkeva käsite?

Kävi eräässä yhteydessä ilmi, että "homopari" on jollain tavalla poissulkeva käsite jos viitataan "samaa sukupuolta olevaan pariin". En kyllä oikein ymmärrä, että miten. Nuo käsitteet ovat mielestäni 1:1 samaa tarkoittavia. Kreikasta peräisin oleva homo-etuliite tarkoittaa samaa ja pari kaksikkoa, kirjaimellisesti yhdessä jotakuinkin "kaksi samaa".

Ehkä kyse lienee kielitajuun liittyvästä sanojen merkityksen taustan hämärtymisestä? Samanlainen ilmiö on ollut “rasismin” kohdalla, jolla nykyään viitataan valitettavan usein mihin hyvänsä syrjintään.

Toinen mieleeni tuleva selitys on kutiava homoallergia, joka joillekin tulee siitä, että sana "homo" viittaa arkikielessä homoseksuaaliin/homoseksuaalisuuteen. Tuo käyttötarkoitus olisi kenties "saastuttanut" samaa tarkoittavan homo-etuliitteen, ja hämärtää sen virkaa "neutraalina" samuutta kuvaavana etuliitteenä.
Tämähän on ollut LGBT-politiikan trendi jo vuosia. Homo on nykyään LGBT person, tai queer. Homopari on queer couple, jne. Eli häivytetään ihmisten sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen, ja samalla niihin perustuva yksilöllisyys ja erityisyys, ja kerätään vain kaikki kollektiivisen LGBT- identiteetin alle.

Homoilla ei voi olla enää omaa kieltä ja käsitteitä, joilla kommunikoida omaa homoerityistä ja mieserityistä kokemustaan. Voi olla vain yhteinen LGBT-tietoisuus, niin kuin jokin yhteisöllinen joukkotajunta. Varmaan jollain poliittisten ja uskonnollisten liikkeiden tutkijalla olisi jotain sanottavaa tähän.
Öö? Eiköhän arkikieleen ilmaisu "homopari" ole lyhenne "homoseksuaalista pariskunnasta". Kielellinen analogia on "homomies" eli "homoseksuaali mies".
En tiedä, mitä poissulkua on tarkoitettu, mutta itse käyttäisin sanoja "naispari" tai "miespari", jos mukana on biseksuaali tai mikäli en tiedä asian laitaa. "Bissepari" myös. En myös taitaisi käyttää arkipäiväisessä puheessa sanaa "homopari" naisparista, vaan analogisena arkiterminä olisi "lesbopari".

Se, että sanassa "homoseksuaali" on lähtökohtana kreikan omo, ei tarkoita sitä, että tuo sama omo olisi lähtökohta myös sanalle "homopari". Lähtökohta sanalle "homopari" on homoseksuaali.

"Pariskunta" lienee yleispätevä kaikille pareille sukupuoleen ja suuntautuneisuuteen katsomatta.
Tietysti se on lyhentymä siitä, koska homopari on homoseksuaalinen pariskunta. Ja varmasti sillä on myös yhtymäkohta yksilön (homo)seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, vaikka ei olekaan itsestään selvää, että toinen tai molemmat osapuolista olisivat homoseksuaaleja. Voivat aivan hyvin olla biseksuaaleja tai jotain muutakin. Yleensä ei olekaan varmaan määritellä tarkemmin pariskuntaa, mutta jos... niin "homopari" on sama asia kuin "samaa sukupuolta oleva pari".
Lyhyesti: pyrin käyttämään ilmaisuja "naispari" ja "miespari".
"homopari" on sama asia kuin "samaa sukupuolta oleva pari".

En ole koskaan kuullut käytettävän "homoparia" merkityksessä "samankaltaisten parivaljakko", esim. naisparista. Kahden biseksuaalin samansukupuolisen parivaljakkoa en tohtisi tituleerata homopariksi. Että tuoltakin kannalta suomen kielen käyttö rajoittuu käytännössä tarkoittamaan kahta homoseksuaalia miestä.

En sitten tiedä, onko suomen "homo" saavuttamassa joissain piireissä merkitykseltään angloamer. sanaa "gay", jota nykyään voi käyttää myös naisparista..
En ole koskaan kuullut kuin leikillään sanotun ilmaisun "bipari". Jos ovat olleet samaa sukupuolta, ovat olleet joko miespari tai - homopari. Naisparista olen harvemmin kuullut puhuttavan homoparina. Useimmin on varmaankin puhuttu naisparista tai lesboparista.

Nuo naispari ja miespari ovat kyllä moninaisuuden näkökulmasta vähän vaarallisia, kun siinä tulee oletettua - jos eivät henkilöt nyt itse ole asiaa juuri noin ilmaisseet.
Noo... "biparista" en tiedä, mutta "bissepari" on kuultu... Heh, jos tarkkuusasteet väännetään ääriasentoihin, niin moninaisuuden näkökulmasta varmaan kaikki epäyksilöllinen lienee vaarallista. Voi myös miettiä, kuinka moninaista on kutsua biseksuaalia pariskuntaa homopariksi...
Keskusteluketjun aloittaja ei ymmärtänyt sitä että se toinen aviopari-termi, eli heteroaviopari liittyy aika vahvasti nimenomaan heteroseksuaalisuuteen.

Sekä toisaalta on ollut sitä hölmöä käytäntöä että esim. gay/homo-sanalla on tarkoitettu harhaanjohtavasti ja virheellisesti "ei-heteroa", mikä on erheellistä ja johtaa myös vääristelyihin esim. siitä että gay/homo muka sisältäisi muutakin kuin homoa.

Ainakaan ei pidä sortua puhumaan vaihtoehdoilla: aviopari tai homopari, sillä tuo on hölmöä ja asiattoman huonoa käytäntöä - sekä umpihuonoa siinäkin, että tuollainen rajaa muita sukupuolia tavallaan pois tai esittäisi asiat ainakin eriarvoistaen.

Keskusteluketjun aloittajan uskomus että erisukupuolisia pareja pitäisi kutsua homopareiksi, on käytännössä hölmöhkö esim. tapauksessa että avioparina on nainen ja transmies.

Selviä ilmaisujahan olisivat avioliitoissa ihan aviopari kaikille, sillä Suomen avioliittolaki ei erottele mitenkään eri sukupuolia, eli aviopari voi olla vaikka kaksi intersukupuolista. Avioliittolain sukupuolineutraalia tahtotilaahan kunnioitetaan sillä että kaikkia aviopareja kutsutaan aviopareiksi, kun taas esim. homopari-ilmaisun käyttämien olisi lain sukupuolineutraalin hengen kanssa ristiriitaista ja erottelevaa.

Tai sitten jos sukupuolia avioparissa haluaa, lainsäädännön ulkopuolella, tuoda esiin, niin sitten vaikkapa avioliittoon vihittiin naismiespari, avioliittoon vihittiin naispari, avioliittoon vihittiin miespari jne.

Huomattavaahan on myös Suomen(kin) avioliittolain osalta se, ettei kahden miehen keskinen avioliittoo avioliittolain osalta edellytä yhtään mitenkään sitä että he olisivat homomiehiä tai edes biseksuaaleja, vaan avioliittolain mukaan he voivat olla ihan heteroitakin, kumpainenkin. Siksi tuo homopari on myös huonohko käyttövalinta miesparin avioliitosta. Avioliittolaki kun naittaa kaksi ihmistä, eikä ota kantaa heidän seksuaaliseen identiteettiinsä, eikä avioliiton solmiminen edes edellytäkään seksuaalisuutta, vaan se on juridisesti kahden ihmisen yhdessäolon virallistaminen.

Niitä aseksuaalejakin kun on (ainakin kuulemma) olemassa. Onkos keskustelun aloittajan mielestä kahden aseksuaalin miessukupuolisen avioliitto se hänen tarkoittamansa "homoliitto"? Omasta mielestäni miesparin avioliitto (tai avioliitto) kuulostaisi osuvammalta tuossakin, sillä se ei seksi-identifioi heitä.

Ja bieksuaalisuushan mutkistaa tuotakin ihan tunnetulla tavallaan, sillä käytännössähän se voi olla "avioliiton alussa heteroseksuaalisesti suuntautuneen biseksuaalin ja xxx:n välinen avioliitto, joka voi avioliiton mahdollisesti pitkittyessä muuntautua homoseksuaalisesti suuntautuneen biseksuaalin ja xxx:n avioliitoksi" :D

Toki myönnettäköön että suomenkielessä on sukupuolittuneita ilmaisuja, kuten moninaisuus, olennaisuus yms., joihin feminismi / sukupuolettomuus ei ole vielä tarttunut ja patriarkalismikin on niitä "sietänyt".

Summa summarum: Kun yhdenvertaisella avioliittolailla juurikin tähdättiin parisuhteiden virallistamisen erottelun purkamiseen, eli erillisen parisuhderekisteröinnin ja erillisen avioliittovihkimisen eri-karsinoinnin purkamiseen yhdeksi ja samaksi avioliittovirallistamiseksi, niin lienee paikallaan tukea sen onnistumista käyttämällä vain ainoastaan avioliitto- ja aviopari-termejä, eikä lanseeraamaalla ja ylläpitämällä aiemman kauden erottelutermistöjä. Siten biliitolle, transliitolle, homoliitolle, heteroliitolle yms ei ole termeinä perusteltua tarvetta enään lainkaan.

Pariskunta solmii avioliiton ja heistä tulee aviopari.

Sillä siisti, yhtenäisesti ja yhdenvertaisesti. Sitä tukekoon myös hlbtiq-media termien journalistisessa käytössään.
Lähtökohtaisestihan kaikkia aviopareja olisi syytä kutsua aviopareiksi. Sen aloittaja ymmärtää oikeinkin hyvin ja allekirjoittaa. Joskus asiayhteyden niin vaatiessa tai jonkin ulottuvuuden korostamiseksi asioita on tarpeen kuitenkin saada ilmaistuksi, joskus jopa siten, ettei ole mahdollista käyttää aikaa/tilaa pitkille selittelyille - ja samalla on olemassa yleisesti riittävän tarkasti ymmärrettävä käsite.

Heteropari liittyy selvästi siihen, että kaksikon osapuolet ovat eri sukupuolta (ottamatta jopa kantaa siihen, onko viitekehys binäärinen tai moninaisempi). Homopari edellyttää samuutta (samoin em. viitekehyksestä riippumatta).

Avioparina (juridisesti miespuolinen) transmies ja hetero(cis)nainen on tietysti hetero(avio)pari, oli myös ennen avioliittolain uudistusta.

Juridisiin kysymyksiin (esim. kirkollisen avioliittoon vihkimisen nykytila) viitatessa ”juridiselta sukupuoleltaan samaa/eri sukupuolta oleva pari” on riittävän yksiselitteinen termi, jos ”homo/heteropari” ei käy. Pelkkä ”samaa/eri sukupuolta oleva pari” on ihan yhtä vaillinainen, jos ruvetaan miettimään mahdollisen poissulkevuuden ongelmaa.