Venäläinen LGBT-Network kertoo uudesta homovainojen aallosta Tsetseniassa (juttukommentit)

  • 2 / 5
  • human
  • 18.1.2019 11:12
Yhäkö ortodoksi-kristitty Putin, hallintoseurakuntineen _valehtelee_, ettei Venäjällä muka vainota homoja ja muita seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä, vaikka Kreml antaa noitten vainojen vain jatkua tuolla, Venäjän osana olevassa Tsetseniassa.

Tuskinpa Suomen ulkoministerikään mitenkään tuohon kansanryhmän vainoon reagoi.
Pidätettyjen homojen kohtelu nyt raaempaa kuin 2017

kirjoittaa venäläinen sateenkaarijärjestö eilisessä uutisessa:
”The victims also confirm that tortures became more cruel and violent. Not only men, but also women are tortured. The detained are raped with the electric shock stick. All men are closely cropped, they are forced to use women’s wear and called women’s names.”
Uutinen englanniksi
https://lgbtnet.org/en/newseng/russian-lgbt-network-started-evacuation-chechnya
ja venäjäksi
https://lgbtnet.org/ru/newseng/rossiyskaya-lgbt-set-nachala-evakuaciyu-iz-chechni
Sateenkaarijärjestö jatkaa kidutuksesta selviytyneiden evakuoimista turvallisiin paikkoihin ja ulkomaille.

Tšetsenian hallituksen tiedottaja Dšambulat Umarov toisti venäjänkielisen tv-aseman haastattelussa 15.1., että Tšetseniassa ei ole homoja (”geneettisesti mahdotonta”), joten heitä ei voi myöskään vainota. Umarov jatkoi, että ”Kaukasuksen siunattuun maaperään ei tule kylvää sodomian siemeniä”. Umarov on aikaisemmin sanonut, että homot ovat sairaita ihmisiä, sukupuolettomia olentoja ja demoneja. Tšetsenian johtaja Kadyrov on sanonut, että ”tšetseenien veri täytyy puhdistaa homoista/homoudesta”.

EU, Euroopan neuvosto ja ETYJ
Euroopan unionin parlamentti on jo useamman kerran vedonnut Venäjään, jotta se saisi Tšetsenian lopettamaan homojen vainoamisen ja kiduttamisen, toistaiseksi tuloksetta. Seuraavassa ote yhdestä EU-parlamentin päätöslauselmasta:

Euroopan parlamentti
12. on erittäin huolissaan tiedoista, jotka koskevat hlbti-ihmisiksi katsottuihin henkilöihin kohdistetuista mielivaltaisista pidätyksistä ja heidän kiduttamisestaan Tšetšeniassa; kehottaa viranomaisia lopettamaan tällaisen vainon ja antamaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille mahdollisuuden suorittaa uskottava tutkinta väitetyistä rikoksista; tuomitsee myös uhrien omien perheenjäsenten tekemät niin kutsutut ”kunniamurhat” ja pitää valitettavana Tšetšenian viranomaisten tukea tällaisille rikoksille ja kannustamista niihin;
13. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita auttamaan Tšetšeniasta paenneita ja tuomaan tämän väärinkäytöskampanjan julkisuuteen; pitää myönteisenä sitä, että eräät jäsenvaltiot ovat myöntäneet turvapaikkoja näille uhreille, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tehostamaan uhrien, toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien turvapaikkapyyntöjen käsittelyä edelleen unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
14. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä EUH:ta varmistamaan, että kaikki tapaukset, joissa henkilö on asetettu syytteeseen poliittisista syistä, otetaan esille EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvotteluissa, kun niitä taas jatketaan, ja että Venäjän edustajia näissä neuvotteluissa pyydetään virallisesti vastaamaan kuhunkin tapaukseen ja parlamentille raportoidaan näiden tahojen Venäjän viranomaisten kanssa käymistä keskusteluista;
15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Tšetšenian viranomaisille.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0034&language=FI&ring=P8-RC-2018-0096

Euroopan neuvosto (EN), joka on koko Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, on vaatinut Venäjää selvittämään homovainoa
https://twitter.com/PACE_News/status/1004028495134183424?ref_src=twsrc%5Etfw
Tässä Euroopan neuvoston selvitys Tšetsenian tilanteesta:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24805&lang=en

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ, johon kuuluu 57 valtiota Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Kaukasiasta ja Keski-Aasiasta, on selvittänyt homovainoa ja vaatii Venäjältä toimenpiteitä.
Uutinen
https://www.osce.org/odihr/407402
Koko raportti 38 sivua (PDF)
https://www.osce.org/odihr/407402?download=true

(Pahoittelen mahdollisia epätarkkuuksia.)
-------
Järkyttäviä uutisia

Tšetseniasta
https://www.gaystarnews.com/article/is-chechnyas-torture-and-killing-of-lgbti-people-a-new-holocaust/

Venäjältä
https://www.gaystarnews.com/article/russia-website-calls-for-gay-hunters-to-attack-lgbtis-across-the-country/
-----
Lisäyksiä

Vetoomus Maailman talousfoorumin osallistujamaille
https://go.allout.org/en/a/chechnya-2019/

#saveLGBTinRussia-mielenilmauksia Venäjän kaupungeissa
https://vk.com/album-38905640_260042578