Kyselytulos: Suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista ei tiedä eheytyspuoskaroinnin vaaroista